Xu Hướng 5/2022 # Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Của Việc Ứng Dụng Phong Thủy Trong Bố Trí Thiết Kế Nội Thất # Top View

Xem 1,584

Bạn đang xem bài viết Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Của Việc Ứng Dụng Phong Thủy Trong Bố Trí Thiết Kế Nội Thất được cập nhật mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Globalink.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,584 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Tính Kích Thước Chuẩn Khoa Học Phong Thủy Cho Kệ Bếp
 • Khóa Học Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Năng Lượng Địa Sinh Học Trong Đời Sống
 • Khóa Học Phong Thủy Ứng Dụng Tại Tphcm
 • Tính Khoa Học Trong Phong Thủy Kiến Trúc Hiện Đại
 • Phong Thủy Dưới Góc Nhìn Khoa Học
 • Ngày đăng: 16/12/2015, 06:16

  TR NG I H C C N TH KHOA NÔNG NGHI P & SINH H C B MÔN KHOA H C NG D NG T & QU N LÝ T AI LU N V N T T NGHI P NGHIÊN C U C S KHOA H C C A VI C NG Trung tâm ĐH Cần @ Tài B liệuTRÍ học THI tập D Học NG liệu PHONG TH Thơ Y TRONG T nghiên K N Icứu TH T Cán b h ng d n: Sinh viên th c hi n: TS Võ Quang Minh D Huy Thông MSSV: 4031661 L P: QL – K29B C n Th 2007 B TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C C N TH KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C B MÔN KHOA H C NG D NG T VÀ QU N LÝ T AI tài: “NGHIÊN C U C S KHOA H C C A VI C NG D NG PHONG TH Y TRONG B TRÍ THI T K N I TH T” Do sinh viên D Huy Thông, l p Qu n lý Ý ki n ánh giá c a giáo viên h Trung t K29 B th c hi n ng d n: -tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu C n Th , ngày tháng n m Giáo viên h ng d n Võ Quang Minh B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C C N TH KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C B MÔN KHOA H C NG D NG T VÀ QU N LÝ T AI tài: “NGHIÊN C U C S KHOA H C C A VI C NG D NG PHONG TH Y TRONG B TRÍ THI T K N I TH T” Do sinh viên D Huy Thông, l p Qu n lý Ý ki n ánh giá c a h i Trung t K 29 B th c hi n ng: tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu -C n Th , ngày tháng n m Ch t ch h i ng B TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C C N TH KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C B MÔN KHOA H C NG D NG T VÀ QU N LÝ T AI tài: “NGHIÊN C U C S KHOA H C C A VI C NG D NG PHONG TH Y TRONG B TRÍ THI T K N I TH T” Do sinh viên D Huy Thông, l p Qu n lý t K – 29 B th c hi n Ý ki n ánh giá c a giáo viên ph n bi n: Trung -tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu C n Th , ngày tháng ., n m Giáo viên ph n bi n LÝ L CH CÁ NHÂN H Tên: D HUY THÔNG Sinh ngày 19 tháng 09 n m 1985 Quê quán: Huy n Giá Rai, T nh B c Liêu H tên cha: D TRI U VI T H tên m : TR N TH NG Quá trình h c t p: – T t nghi p trung h c ph thông n m 2003 t i tr !ng Ph Thông Trung H c Giá Rai – T” n m 2003 n 2007 h c i h c t i tr !ng i h c C n Th Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu C MT Chân thành bi t n: Th y Võ Quang Minh ã h ng d n, giúp # hoàn thành t t lu n v n t t nghi p Cô c v n Nguy n Th H ng i p Hu nh Th Thu H ng ã dìu d$t su t trình h c t p t i tr !ng Xin thành th t bi t n cha, m ng !i sinh t o i u ki n cho h c t t Cám n anh ch c a nh%ng ng !i hi n thành công ng viên v tinh th n & h c t t h n th c tài Xin thành th t bi n n th y cô ã t”ng d y th!i gian qua, th y cô thu c B môn, Khoa, Tr !ng Xin chúc s’c kh(e Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu M CL C Trang Trang ph) bìa Ý ki n c a giáo viên h Ý ki n c a h i ng d n i ng ii Ý ki n c a giáo viên ph n bi n iii L ch s* cá nhân iv C m t v M)c l)c vi Danh cách b ng x Danh cách hình xi Tóm l +c xii M, U CH -NG : L C KH/O TÀI LI U .3 1.1 KHÁI QUÁT V PHONG TH0Y .3 Trung tâm ĐHTHU2T Cần PHONG Thơ @TH0Y Tài liệu học tập nghiên cứu 1.1.1.Học NGUliệu N G1C 1.1.2 KHÁI NI M VÀ NH3NG KI4N TH5C C- B/N C0A PHONG TH0Y 1.1.2.1 nh ngh6a .5 1.1.2.1.1 Phong th y 1.1.2.1.2 Quan ni m v Cát Hung Phong th y 1.1.2.1.3 Phong th y d ng tr ch .7 1.1.2.1.4 Phong th y b trí thi t k n i th t 1.1.2.1.5 Khái ni m v Khí 1.2 KI4N TH5C C- B/N C0A PHONG TH0Y 1.2.1 Ng7 hành 1.2.2.Bát Quái 1.2.2.1.C u t o c a bát quái 1.2.2.2 Tiên thiên bát quái H u thiên bát quái 1.2.2.3 Bát quái bi&u t +ng : 10 1.2.3 Hà L c th .11 1.2.3.1 Hà : 11 1.2.3.2 L c Th : 11 1.3 PHONG TH0Y 5NG D8NG TRONG B1 TRÍ THI4T K4 N9I TH:T C0A M9T C;N N HÀ 12 1.3.1 H ng c a c n nhà .12 1.3.2 Tr ch quái m nh quái 13 1.3.2.1 Tr ch quái 13 1.3.2.2 M nh quái 14 1.3.2.3 Cách tính m nh quái 14 1.3.2.4 Ng7 hành c a tr ch quái m nh quái .14 1.3.2.5 Tr ch quái m nh quái t 1.3.3.Thiên can ng ph i 16 a chi 16 1.3.3.1.Thiên can: 16 1.3.3.2 Còn 1.3.3.3 Cách a chi: 16 i n m sinh d ng l ch n m sinh âm l ch: 17 1.3.4.L p c c 17 Trung tâm liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 1.3.5.Học La bàn 17 1.3.5.1 C u t o la bàn .18 1.3.5.2 Cách s* d)ng la bàn : 18 1.3.6 Th 1.3.6.1 Th c l p c c cách s* d)ng 19 c l p c c 19 1.3.6.2 Cách s* d)ng th t l p c c .20 1.3.7.C s< tính toán phong th y nhà 20 1.3.8 Tính ch t t t x u c a t”ng 22 1.3.8.1 Sinh khí: 22 1.3.8.2 Diên Niên: 22 1.3.8.3 Thiên Y: 23 1.3.8.4 Ph)c V 23 1.3.8.5 Tuy t M nh 23 1.3.8.6 Ng7 Qu= 23 1.3.8.7 L)c Sát 23 1.3.8.8 H a H i .23 1.3.9 Y u t nh h Phong th y n i th t 28 1.3.7.1 C*a 28 1.3.7.2 Nhà b p b p 29 1.3.7.3 Nhà v sinh 29 CH -NG .30 PH -NG TI N VÀ PH -NG PHÁP 30 2.1 PH -NG TI N .30 2.1.1 a i&m nghiên c’u 30 Trung tâm Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 2.1.2.Học Th!i liệu gian thĐH c hi Cần n 30 2.1.3.Các ph ng ti n v t t h tr+ cho tài 30 2.2 PH -NG PHÁP NGHIÊN C5U 30 2.2.1 Cách thu th p s li u………………………………………………… …….30 2.2.2 Các v n 2.2.3 Ph c n phân tích ………………………………………………… 30 ng pháp phân tích : 31 CH -NG .32 K4T QU/ – TH/O LU2N 32 3.1 ?C [email protected] C0A PHONG TH0Y N9I TH:T 32 3.2 K4T QU/ I U TRA VÀ TH1NG KÊ DAA TRÊN NH3NG Y4U T1 PHONG TH0Y N9I TH:T C;N NHÀ .32 3.2.1 Nh%ng y u t phong th y n i th t riêng bi t 32 3.2.1.1 Quan h M nh quái Tr ch quái 32 3.2.1.2 V trí C*a 34 3.2.1.3.V trí B p 35 3.2.1.4 V trí phòng (phòng c a ng !i ch c n nhà) 37 3.2.1.5 V trí nhà v sinh 38 3.2.1.6 V trí bàn thu ngân .39 3.2.1.7 V trí tài v ( Bàn th n tài) 40 3.2.2 Phong th y n i th t t ng quát 41 3.2.2.1 Nhóm Nông dân: 41 3.2.2.1.1 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a cát- B p cátPhòng cát- V trí Nhà v sinh 41 3.2.2.1.2 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a cát- B p cátPhòng hung- V trí Nhà v sinh 42 3.2.2.1.3 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a cát- B p hungPhòng cát- V trí nhà v sinh 43 3.2.2.1.4 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a trung bìnhB p cát- Phòng cát- V trí nhà v sinh .44 3.2.2.1.5 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a trung bình- B p cátPhòng hung-V trí nhà v sinh 44 3.2.2.1.6 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a trung bình- Trung tâm liệuPhòng ĐH CầncátThơ @nhàTài liệu 45 học tập nghiên cứu B p Học trung bìnhV trí v sinh 3.2.2.1.7 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a trung bìnhB p trung bình- Phòng Hung- V trí nhà v sinh .46 3.2.2.1.8 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a trung bìnhB p hung- Phòng cát-V trí nhà v sinh 46 3.2.1.1.9 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a trung bình- B p hungPhòng hung- V trí nhà v sinh 47 3.2.2.1.10 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a hung- B p cátPhòng cát- V trí nhà v sinh 47 3.2.2.1.11 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a hung- B p cátPhòng hung-V trí nhà v sinh 48 3.2.2.1.12 M nh quái h+p v i tr ch quái-C*a hung- B p trung bìnhPhòng Hung- V trí nhà v sinh 49 3.2.2.1.13 M nh quái h+p v i tr ch quái- C*a hung- B p hungPhòng hung- V trí nhà v sinh 49 DAA VÀO V TRÍ B4P H dân c Thành S h ph n % Quan h Thu nh p CÁT TRUNG BÌNH HUNG A: CÁT 10 33.33 A:10 tri u 0 30 DAA VÀO V TRÍ NHÀ V SINH Quan h A: CÁT B: HUNG H dân c Thành S h ph n % 13 43.33 17 56.67 30 CÁT HUNG Thu nh p S h Thành ph n % thu nh p A:10 tri u 46.15 S h 12 23.08 23.53 30.77 5.88 0 0 Thành ph n % thu nh p 70.59 DAA VÀO V TRÍ PHÒNG CHÍNH Quan h A: CÁT S h 17 B: HUNG 13 H dân c Thành ph n % Thu nh p CÁT Thành ph n % thu nh p S h HUNG S h Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tậpThành vàphnghiên cứu n % thu nh p 30 56.67 43.33 A:10 tri u 0 0 M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA CÁT- B4P CÁT – PHÒNG CÁT -V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S S Thành ph n % thu ph n % h ph n % h h nh p thu nh p A: CÁT 50 A:10 tri u 0 0 – 100 – M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA CÁT- B4P HUNG – PHÒNG CÁT -V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n % S Thành ph n % thu h ph n % h thu nh p h nh p A: CÁT 50 A:10 tri u 0 Trung M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA CÁT- B4P HUNG – PHÒNG HUNG – V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n % thu S Thành ph n % thu h ph n % h nh p h nh p A: CÁT 100 A:10 tri @ u Tài liệu0 học tập nghiên tâm Học liệu ĐH CầnD:Thơ cứu M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA CÁT- B4P CÁT – PHÒNG CÁT -V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n % thu S Thành ph n % thu h ph n % h nh p h nh p A: CÁT 100 A:10 tri u 0 – 101 – M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA CÁT- B4P CÁT – PHÒNG HUNG -V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n % thu S Thành ph n % h ph n % h nh p h thu nh p A: CÁT 0 100 A:10 tri u 0 Trung 0 0 M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA CÁT- B4P HUNG – PHÒNG HUNG- V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n % thu S Thành ph n % thu h ph n % h nh p h nh p A: CÁT 0 A:10 tri u 0 0 M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA TRUNG BÌNH- B4P CÁT -PHÒNG HUNG -V TRÍ NHÀ V SINH H dân CÁT HUNG c Quan h Thu nh p S Thành S Thành ph n S Thành ph n % thu h ph n % h % thu nh p h nh p A: CÁT 0 A:10 tri u 0 0 – 102 – M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA TRUNG BÌNH- B4P TRUNG BÌNH PHÒNG HUNG- V TRÍ NHÀ V SINH H dân CÁT HUNG c Thành Quan h Thu nh p Thành S ph n S h ph n h % thu S Thành ph n % nh p h % thu nh p A: CÁT 0 A:10 tri u 0 0 Trung M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA TRUNG BÌNH- B4P HUNG – PHÒNG CÁT- V TRÍ NHÀ V SINH H dân CÁT HUNG c Thành Quan h Thu nh p Thành S ph n S h ph n h % thu S Thành ph n % nh p h % thu nh p 50 A:10 tri u 0 M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA TRUNG BÌNH- B4P CÁT PHÒNG CÁT – V TRÍ NHÀ V SINH H dân CÁT HUNG c Thành Quan h Thu nh p Thành S ph n % S h ph n h thu S Thành ph n % nh p h % thu nh p A: CÁT 50 A:10 tri u 0 0 – 103 – M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA TRUNG BÌNH- B4P TRUNG BÌNH – PHÒNG CÁT- V TRÍ NHÀ V SINH H dân CÁT HUNG c Thành Quan h Thu nh p Thành S ph n % S h ph n h thu S Thành ph n % nh p h % thu nh p A: CÁT 0 A:10 tri u 0 0 Trung M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA TRUNG BÌNH- B4P TRUNG BÌNH – PHÒNG HUNG- V TRÍ NHÀ V SINH H dân CÁT HUNG c Thành Quan h Thu nh p Thành S ph n % S h ph n h thu S Thành ph n % nh p h % thu nh p A: CÁT 50 A:10 tri u 0 0 cứu M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA TRUNG BÌNH- B4P HUNG PHÒNG HUNG- V TRÍ NHÀ V SINH H dân CÁT HUNG c Thành Quan h Thu nh p Thành S ph n % S h ph n h thu S Thành ph n % nh p h % thu nh p A: CÁT 0 A:10 tri u 0 0 – 104 – M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA TRUNG BÌNH- B4P HUNG PHÒNG CÁT -V TRÍ NHÀ V SINH H dân CÁT HUNG c Thành Quan h Thu nh p Thành S ph n % S h ph n h thu S Thành ph n % nh p h % thu nh p A: CÁT 100 A:10 tri u 0 0 M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA HUNG- B4P CÁT – PHÒNG CÁT-V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n Thành h ph n % h % thu S ph n % thu nh p h nh p A: CÁT 0 A:10 tri u 0 0 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA HUNG – B4P TRUNG BÌNH PHÒNG HUNG-V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n Thành h ph n % h % thu S ph n % thu nh p h nh p A: CÁT 0 A:10 tri u 0 0 – 105 – M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA HUNG- B4P CÁT – PHÒNG CÁT-V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n Thành h ph n % h % thu S ph n % thu nh p h nh p A: CÁT 0 A:10 tri u 0 0 M NH QUÁI H.P V I TRQCH QUÁI -COA HUNG- B4P CÁT – PHÒNG HUNGV TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n Thành h ph n % h % thu S ph n % thu nh p h nh p A: CÁT 100 A:10 tri u 0 0 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA HUNG- B4P TRUNG BÌNH Quan h A: CÁT B:HUNG S h PHÒNG HUNG -V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT Thành Thu nh p Thành S ph n ph n % h % thu nh p A:10 tri u 0 HUNG S h 0 Thành ph n % thu nh p 100 0 M NH QUÁI KHÔNG H.P V I TRQCH QUÁI -COA HUNG- B4P HUNG PHÒNG CÁT-V TRÍ NHÀ V SINH H dân c CÁT HUNG Thành Quan h Thu nh p S Thành S ph n Thành h ph n % h % thu S ph n % thu nh p h nh p A: CÁT 0 A:10 tri u 0 0 – 106 – PH8 CH -NG 3: B/NG THÔNG TIN V NH3NG H9 [email protected] TH -NG & DOANH NGHI P Ã PHSNG V:N TUTI C0A NG RI QU/N LÝ I A CHU STT GI I TÍNH HM VÀ TÊN NHÓ M NGH NGHI P S nhà S i n tho i 144/4 L+i Nguyên B_P An Bình 071.84 _Ninh Ki u 7713 9F !ng Lê Thánh Tôn_Ph !ng Tân 071.82 C S< i n máy Hoàng Hà An 4132 Công thiên y TNHH th ng m i 90, !ng Lê H ng Phong_Trà 071.84 DiIm Phúc Nóc_Bình Thu= 3685 21/17, KV 5_Ph !ng Bình Thu=_Bình 071.88 Ti m i n gia d)ng Thái H ng Thu= 8792 Kinh doanh L ng Th c(Cty 17, p MG Ph c_Xã MG 071.84 TNHH D7ng Lâm) Khánh_Phong i n 6045 Kinh doanh v t li u xây d ng 55, !ng 3/2_Xuân Khánh_Ninh 071.73 trang trí n i th t( C s< Ph)ng ki u 2216 Trân) 071.73 C s< kinh doanh t th! Danh 73 Tr n H ng o_Tp C n Th Anh) 1452 72/2, KV Bình D ng_Ph !ng Long 071.88 Ti m s%a xe Hoà_Bình Thu= 6385 167/8, KV Bình D ng_Ph !ng Long 071.88 Bán th’c n gia súc Hoà_Bình Thu= 3685 31/5, KV Th nh MG_ ph !ng Lê Bình 071.84 Quay heo _Cái R ng 7874 15A, !ng Lý T Tr ng_qu n Ninh 071.83 Cty TNHH Quang Vi t Ki u 4195 1096 KV dân c 91B _Ph !ng An 098580 Tiêm c$t tóc NguyIn Kh i Bình_Ninh Ki u 2831 Kinh Doanh gL gia d)ng (C 47/9, !ng Lê H ng Phong_Bình 071.88 s< Thanh Long) Thu=_Bình Thu= 4939 116, !ng Lê H ng Phong_Bình 071.88 C S< nhôm s$t Công Th o Thu=_Bình Thu= 3463 kinh doanh th’c n gia súc ( C 174B, !ng Lê Bình _Ph !ng H ng 071.83 S< Mai Vi t) L+i_Ninh Ki u 3144 168/27 !ng Qu n Tr ng 071.83 Kinh doanh t p hoá Hoàng_H ng L+i_Ninh Ki u 4200 140/28 A, !ng Lý T Tr ng_qu n 071.83 Th ng lái Ninh Ki u 5950 C*a hàng bán i n gia d)ng & 5A/1, !ng Bùi H%u Ngh6a_ ph !ng 071.84 ng n’ c Bình Thu=_Bình Thu= 1224 071.83 Ti m bán chi u Thanh 87, !ng HuEnh Thúc H ng 0637 Kháng_Ph !ng An Nghi p S*a ch%a gia ình( máy bom 101/3, !ng Lý Th !ng n c) Ki t_ph !ng Lê Bình_ Cái R ng 21/3 t 6, KV Th i Thu n_ph !ng 071.84 Bán lB n’ c tinh t Th i Long_ Bình Thu= 2331 60D, !ng Nam KE Kh[…]… b trí thi t k n i th t h+p phong th y Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu M U B trí thi t k n i th t là vi c b trí, s$p x p các phòng, v trí các phòng, màu s$c c n phòng, có ý ngh6a vơ cùng quan tr ng i v i ng !i ch c n nhà vì nó g$n li n v i cu c s ng hàng ngày c a h Tuy nhiên, có s khác bi t trong trang trí. .. n h n 3 tri u/tháng l n l +t chi m: 30%, 43%, 0%, 23% và 47% Nhóm cơng nhân & viên ch’c: Ph n tr m thu nh p nh%ng h cơng nhân & viên ch’c d a vào v trí nh%ng y u t Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu phong th y: m nh qi và tr ch qi, v trí c*a chính, v trí b p, v trí phòng chính, v trí nhà v sinh V trí: – H+p phong th y: S h có m’c thu nh p nh( h n 3 tri u/tháng l n l +t chi… ra !i Vi c ‘ng d)ng phong th y trong xây d ng, b trí n i th t cho m t ngơi nhà, m t c s< kinh doanh có nên hay khơng v n còn là v n tranh cãi v tính úng sai c a nó, có ng !i cho ó là m t lo i v n hóa th n bí và trong th!i t do nghiên c’u và làm sáng t( khoa h c thì phong thu= i hi n nay +c +c nhi u nhà khoa h c < Vi t Nam và trên th gi i nghiên c’u và cho rCng phong thu= là m t mơn khoa h c th c s ng… làm tiêu chí -1- nh tinh th n u ph i l y th c tiIn & Do ó, nhCm tìm hi&u giá tr th c s c a phong th y trong cu c s ng th c t , nên tài Nghiên C!u C S” Khoa H#c C$a Vi c H#c Trong B% Trí Thi&t K& N i Th’t” Do th!i gian có h n nên ng D(ng Phong Thu) +c th c hi n tài ch th c hi n vi c nghiên c’u s phong th y trong b trí thi t k n i th t nh h … trí thi t k n i th t h+p phong th y Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu M U B trí thi t k n i th t vi c b trí, … h cơng nhân & viên ch’c d a vào v trí nh%ng y u t Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu phong th y: m nh qi tr ch qi, v trí c*a chính, v trí b p, v trí phòng chính, v trí. .. tâm Học liệu ĐH 1.3.10 Phong th$y n iCần th’t Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phong thu= n i th t theo phong thu= nh%ng v trí có th& nh h

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Nên Mê Tín Phong Thủy
 • Tính Khoa Học Của Phong Thủy Và Kiến Trúc Hiện Đại
 • Lý Lẽ Khoa Học Hàm Chứa Trong “phong Thủy Học” (Phần 2)
 • Khóa Học Phong Thủy Phi Tinh Huyền Không
 • Phong Thủy Có Phải Là Khoa Học ?.
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Của Việc Ứng Dụng Phong Thủy Trong Bố Trí Thiết Kế Nội Thất trên website Globalink.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100