Bảo Ngọc Thư (Địa Lý Phong Thủy)

Mô tả

Nước Việt Nam ta ít ai là không biết tới một câu tục ngữ: “Người ta sống về mồ mả chứ không ai sống về cả bát cơm”. Câu tục ngữ trên đủ để chứng minh rằng ông cha của chúng ta, từ rất nhiều đời đã tôn sùng và tin tưởng ở khoa Địa lý Phong Thuỷ một cách rất đặc biệt. Trong lòng người Việt theo đạo Khổng, Mạnh luôn luôn mang nặng hai hoài bão sau đây:

Chính vì mang nặng trong lòng hai hoài bão trên, nên ta thấy có nhiều người, nhiều gia đình đã khổ công tìm thấy để đất, có khi phải nuôi thầy cả tháng cả năm ở trong nhà, chiều chuộng hầu hạ thầy hơn chính cả những người thân yêu nhất trong gia đình. Thầy địa lý vì vậy rất được mọi người vị nể và kính trọng. Tuy nhiên, số thầy hay thì quá ít mà dở thì quá nhiều, đấy là không kể đến những người chẳng biết gì về địa lý cũng mạo danh thầy để làm tiền thiên hạ. Trong số những người ham chuộng về môn địa lý, có lắm vị còn sang cả bên Tàu để đón các thầy địa lý Tàu về để đất cho nhà mình, vì các vị sẵn có thành kiến là thầy Tàu giỏi hơn thầy Việt Nam. Nhưng thật ra thì thầy Tàu cũng chẳng giỏi gì hơn thầy Việt Nam, phần nhiều các thầy Tàu cũng bịp bợm như ai, có điều là các thầy bịp dễ hơn người Việt Nam, vì các thầy là người ngoại quốc lại nói tiếng ngoại quốc.

Xem vậy thì đủ biết khoa địa lý quả đã có một tầm ảnh hưởng quan trọng, sâu xa trong đời sống dân tộc Việt Nam. Không ai còn có thể chối cãi được giá trị thực tế của nó.

Mục I – Thể thức tương đồng

Hình thể kết huyệt

Huyệt tinh

Huyệt pháp

Ngũ tinh huyệt trường

Quán mạch

Ẩn mạch hình đồ

Luận huyệt trung thai, tức, quyết

Luận huyệt trung sa sinh, tử, bí quyết

Luận huyệt trung thuỷ, minh, ám quyết:

Thiển, thâm, pháp, quyết

Tổng luận

Long hổ

Hạ sa

Minh đường

Triều án

Quan, quỷ, lộc, diệu

Sơn cốc bình dương

Tổng luận

Sơn thừa tú khí huyệt pháp

Thạch thừa sát khí huyệt pháp

Bình thừa tích khí huyệt pháp

Thuỷ thừa di khí huyệt pháp

Nê thừa sinh khí huyệt pháp

Âm dương nhị kết pháp minh

Cửu tinh huyệt pháp luận

Tham lang tinh

Mười hai phép kết huyệt ở tham lang

Cự môn tinh

Cự môn bát huyệt pháp

Lộc tồn thập bát huyệt pháp

Văn khúc tinh

Văn khúc tứ huyệt pháp

Liêm trinh nhị huyệt pháp

Vũ khúc tinh

Vũ khúc bật huyệt pháp

Tả phụ tinh thể

Tả phụ lục huyệt pháp

Hữu bật tinh thể

Hữu bật thập huyệt pháp

Đảo ảnh tam thập lục huyệt pháp

Ngủ tinh tróc mạch chính, biến hình đồ

Kim tinh tróc mạch thức

Mộc tinh

Thuỷ tinh tróc mạch thức

Hoả tinh tróc mạch thức

Thổ tinh tróc mạch thức

Tam thế huyệt

Danh nghĩa 12 huyệt phụ

Thiên địa nhân

Tứ sát

Cửu dạng

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Khán Trung Quốc Cửu Đại Gia Ở Phong Thủy Bảo Địa

Nam kinh

Tây an

Đào

Chín hướng cố đô đào , là Trung Nguyên đại địa bên trên của lại một chỗ phong thủy bảo địa . Thành lạc dương ở vào Iloilo [Y Lạc] bồn địa bên trong, bốn bề toàn núi , thêm nữa phụ cận lại có hoàng hà , lạc hà vân vân thủy hệ chảy qua , quả thật long mạch tụ tập chi địa , vậy bởi vì trở thành vậy Trung Nguyên văn hóa của nơi phát nguyên .

Đào hài âm “Lạc dương “, biểu tượng lấy đế vương tử vong . Trùng hợp chính là , thành lạc dương bắc của Bắc Mang sơn cũng là đế vương đem tướng chọn lựa lăng mộ lúc lựa chọn hàng đầu , trong lịch sử tổng cộng có 6 thay mặt 24 đế an nghỉ ở đây, chịu gọi là trung quốc số một , tại dân gian cũng có “Sanh ở tô hàng , chôn ở bắc mang” thuyết pháp .

Hàng châu

Quảng châu

Kỳ xuân

Hồ bắc kỳ xuân của phong thuỷ tốt đến trình độ nào? Để cho chúng ta đến chỉ nói kỳ xuân huyện kỳ châu trấn của đông trường an phố . Con đường này tuy nhiên bề ngoài bình thường , nhưng sáng tại 2 0 thế kỷ , liền xuất 1 0 0 nhiều vị tiến sĩ , mà mà đa số cũng là tại các nước phát triển phương tây lấy được của tiến sĩ học vị , thậm chí xuất hiện “Một nhà năm tiến sĩ” của kỳ quan , ngài nói phong thuỷ có được hay không? Có thể vị gia trưởng nếu là mong con hơn người tâm nguyện bức thiết , trông nom việc nhà đem đến kỳ châu trên trấn , có thể là con đường tắt nha!

Lâm xuyên Nghi hưng

Mới trung quốc lần thứ nhất khoa học kỹ thuật đại hội trên đài hội nghị ngồi của 1 0 nhân trung , có 4 vị nghi hưng người , mà nhà vật lý học chu bồi nguồn gốc , nhà hóa học đường ngao khánh , nghệ thuật gia từ bi thương hồng của cố hương , cũng chính là giang tô nghi hưng , cái này một ít đều đủ để chứng minh nghi hưng là một khối khó được của phong thủy bảo địa .

Phong Thủy Địa Lý Tả Ao Tập 4 : Bảo Ngọc Thư Pdf/Ebook

Tác giả : Vương Thị Nhị Mười

Nội dung sách Phong Thủy Địa Lý Tả Ao Tập 4 : Bảo Ngọc Thư

Tả Ao hay Tả Ao tiên sinh, là nhân vật làm nghề địa lý phong thuỷ nổi tiếng ở Việt Nam. Ông được cho là tác giả của một số cuốn sách Hán Nôm cổ truyền bá thuật phong thủy của Việt Nam. Trong dân gian tương truyền nhiều giai thoại cổ về hành trạng thuật phong thủy của ông ở các làng xã Việt Nam thời xưa. Tả Ao có quê ở làng Tả Ao, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Tên thật của ông là Nguyễn Đức Huyên, Tả Ao sinh vào năm nào không ai rõ, chỉ được biết ông sinh vào thời vua Lê chúa Trịnh (1545 – 1788), qua các câu chuyện truyền khẩu.

Ông thầy Tầu thấy Tả Ao có chí lớn, nên khi về lại bên Trung Hoa đã dẫn ông theo để dạy thêm nghề thuốc. Trên đất khách, gần nhà ông thầy thuốc, có một thầy địa lý rất giỏi, cũng đang bị bệnh về mắt, Tả Ao liền được thầy phái sang chữa trị thay ông ta.

Thầy địa lý nói rằng, nếu Tả Ao chữa khỏi bệnh mắt cho mình thì ông sẽ thưởng 50 lượng vàng. Tả Ao nhờ kinh nghiệm chữa khỏi bệnh mắt cho mẹ, nên đã chữa khỏi bệnh cho thầy địa lý, nhưng ông không nhận vàng mà chỉ xin ông ta truyền cho nghề xem phong thủy. Vì ơn nghĩa, nên thầy địa lý bằng lòng, truyền dạy hết tinh hoa địa lý phong thủy cho Tả Ao, đến khi thành tài học và hành viên mãn, ông xin cả 2 ông thầy cho về nước.

Trước khi cho Tả Ao về Việt Nam, ông thầy địa lý muốn thử lần cuối sự hiểu biết của Tả Ao, ông ta làm ra 100 mô hình đất kết trên bãi cát, dưới mỏi huyệt có yểm một đồng tiền, rồi đưa Tả Ao 100 cây kim ra đấy tìm huyệt để điểm. Tả Ao điểm đúng 99 lổ của đồng tiền, còn một cây điểm ở mép, mà huyệt này lại là huyệt thứ 100. Đây là huyệt ảo, vì mô hình tạo dáng rất huyền bí ẩn hiện dưới những mô đất nhấp nhô, những thầy địa lý giỏi cũng khó phát hiện ra đúng huyệt đạo. Cho nên thầy địa lý biết rằng người Việt Nam đã học hết bí kíp phong thủy của người Trung Hoa.

Người xưa với tinh thần dịch lý, chỉ quan sát trực tiếp vào các hiện tượng trên mặt đất, chỗ cao là âm, chỗ thấp là dương, núi là âm, nước là dương, núi và nước đi từ cao xuống thấp, nước có khi đi gần nước cũng có khi đi xa núi, nhưng đến một chỗ nào núi không đi nữa nước không tiếp tục chảy nữa, thì tụ lại một chỗ, làm nên huyệt kết, chỗ đó là chỗ đẹp nhất, chỗ độc đáo nhất của một vùng

Nơi đó núi non, các giải đất toàn vùng, ôm chầu vào nó. nếu chôn xương người quá cố xuống đó, thì xương cốt sẽ ấm áp hơn chỗ khác, con cháu sẽ làm ăn thịnh đạt. Nếu làm nhà trên đó gia đình sẽ giầu có cao sang…

Địa Chỉ Mua Quả Cầu Đá Phong Thủy Đảm Bảo Uy Tín Hàng Đầu

Nhu cầu mua quả cầu đá phong thủy trong cuộc sống hiện đại ngày càng trở nên phổ biến. Với mong muốn của người dùng kỳ vọng về sự tác động tích cực bởi nguồn năng lượng từ vật phẩm đến mọi mặt cuộc sống.

Nhanh chóng nắm bắt được xu hướng đó, thị trường đã ghi nhận sự xuất hiện nhiềub cơ sở kinh doanh quả cầu đá phong thủy. Tuy có đa dạng lựa chọn, nhưng không phải bất cứ điểm đến nào cũng mang lại giá trị lợi ích tốt nhất cho bạn.

Quả cầu đá phong thủy gắn bó với nhiều người đã từ rất lâu

Đặc điểm quả cầu đá phong thủy

Quả cầu đá là vật phẩm quan trọng trong phong thủy, hình dáng dạng khối cầu. Nguồn nguyên liệu chế tác sử dụng các loại đá quý chuẩn tự nhiên 100%.

Trải qua quá trình hình thành phát triển lâu đời hàng triệu năm. Những loại đá đó trở thành khoáng vật quý hiếm, hấp thụ trọn vẹn mọi tinh hoa linh khí đất trời.

Bởi vậy, quả cầu phong thủy đá tự nhiên hội tụ nguồn năng lượng khí vô cùng dồi dào. Chính hình dáng chế tác vật phẩm cũng được đánh giá là tượng trưng cho tâm hạch, nguyên khí của trời.

Từ lâu, quả cầu đá phong thủy đã gắn bó với nhiều người. Được đầu tư, sử dụng tại nhà riêng, nơi làm việc, kinh doanh nhằm mục đích thu hút vượng khí, may mắn, tài lộc.

Có quả cầu đá phong thủy đồng hành, chủ nhân sẽ giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường sự tập trung. Tăng cường trí thông minh, sáng suốt, tự tin duy trì hiệu quả các mối quan hệ.

Trấn trạch hưng khí, chiêu tài hút lộc và đưa nguồn năng lượng tích cực vào nhà. Chế ngự thành công hung khí gây ảnh hưởng xấu đến gia đình.

Gợi ý điểm đến mua quả cầu đá phong thủy đảm bảo uy tín

Bạn đang mong muốn tìm kiếm cơ sở kinh doanh vật phẩm đáng tin cậy phục vụ mục đích sở hữu quả cầu đá phong thủy như ý. Nhưng bạn lại cảm thấy hoang mang khi nhận được quá nhiều lời mời chào hấp dẫn. Với những cam kết về chất lượng, giá cả khác nhau.

Lựa chọn Phong thủy Ngọc An để mua quả cầu đá phong thủy hoàn hảo

Để có được sự an tâm tốt nhất, lại không đòi hỏi mất công sức, thời gian tìm kiếm. Bạn hãy dành sự tin tưởng ở Đá Quý Vân Mây.

Bằng thương hiệu giàu kinh nghiệm dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh vật phẩm đá tự nhiên cao cấp. Đơn vị luôn đáp ứng tốt mọi yêu cầu khắt khe nhất ở đông đảo đối tượng khách hàng khác nhau.

Theo đó, bạn sẽ có cơ hội hưởng nhiều lợi ích khi mua hàng, với hàng loạt cam kết:

+ Chất lượng quả cầu đá phong thủy ứng dụng chế tác bằng đá tự nhiên hoàn toàn, không pha tạp chất.

+ Tính thẩm mỹ tinh xảo, bắt mắt, thể hiện sự tỉ mỉ của những người nghệ nhân tài năng.

+ Hệ thống cung cấp sản phẩm đa dạng kích thước, màu sắc, chủng loại đá hình thành quả cầu phong thủy. Để khách hàng tham khảo, lựa chọn sao cho phù hợp bản mệnh, nhu cầu sử dụng.

+ Từ khả năng chủ động về nguồn hàng, cung ứng trực tiếp, tiết kiệm khâu trung gian nên báo giá đến khách hàng nhiều ưu đãi.

+ Bất cứ mọi thắc mắc của khách hàng đều được đội ngũ nhân viên tận tình giải đáp. Qua đó, hỗ trợ quá trình chọn mua, ứng dụng vật phẩm hiệu quả.

+ Tuyệt vời hơn cả, đơn vị còn triển khai chính sách giao hàng tận nơi. Mở ra cơ hội trải nghiệm quả cầu đá phong thủy đến mọi đối tượng khách hàng khác nhau.

Quả cầu đá phong thủy có những loại nào?

Đến với Phong thủy Ngọc An, bạn sẽ có được giới thiệu về các loại đá quý tự nhiên thường được ứng dụng chế tác quả cầu.

Đa dạng chủng loại quả cầu đá phong thủy tại Phong thủy Ngọc An

Trong đó, đặc biệt phải kể đến:

Đá thạch anh

Luôn dẫn đầu trong thế giới đá phong thủy tự nhiên, họ thạch anh đem đến nhiều giá trị lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Tác động tích cực đến mọi mặt đời sống bằng nguồn năng lượng dương mạnh mẽ.

Tùy theo đặc trưng bản mệnh mà bạn sẽ tham khảo về quả cầu đá thạch anh nhiều màu sắc như hồng, tím, trắng, thạch anh tóc vàng, đen…

Đá canxit

Đặc trưng loại đá bền, cứng, được hình thành hàng triệu năm trong lòng đất. Vì vậy, nguồn linh khí, địa khí cao. Từ nguồn năng lượng mạnh mẽ mà quả cầu đá phong thủy đem lại nhiều điều may mắn đến cho chủ nhân.

Đá canxit đại diện cho sự thông thái, giúp con người luôn tĩnh tâm trước mọi sự việc, tăng cường sự tự tin để khẳng định bản lĩnh. Quả cầu đá canxit màu vàng, tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Phù hợp cho người mệnh Thổ, Kim.

Đá Fluorite

Đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho chủ nhân mệnh Mộc, Hỏa với đặc trưng màu sắc xanh lục. Hỗ trợ tăng cường trí thông minh, khơi thông cuộc sống, thu hút tài lộc, công danh. Đồng thời kích thích sự tái tạo tế bào da, làm lành vết thương ngoài da nhanh chóng.

Đá núi lửa

Sở hữu những đường vân đỏ thẫm, quả cầu đá núi lửa tiếp thêm cho người mệnh Hỏa, Thổ sức mạnh lớn lao. Vật phẩm được coi như pháp khí bổ sung cho con người dương khí, xua đuổi âm khí.

Đá mắt mèo xanh

Dòng đá nổi bật bởi vẻ bề ngoài ấn tượng, sáng rực trong đêm tối. Chủ nhân mệnh Mộc, Hỏa sở hữu quả cầu đá được tăng cường sức khỏe, tư duy sáng suốt.

Để được phục vụ nhu cầu mua quả cầu đá phong thủy như ý. Bạn hãy liên hệ ngay https://phongthuyngocan.com/ thông qua hotline 0908 817 234

Những Kiểu Phong Thủy Bảo Địa Tụ Tài Vượng Lộc Tốt Nhất Cho Gia Chủ

Bởi thế mới nói, tìm phong thủy bảo địa suy cho cùng ý nghĩa cũng tương tự như việc tầm long, điểm huyệt quan sát sa, xác định thủy hay lập hướng mà thôi.

Khái niệm phong thủy bảo địa

Về khái niệm phong thủy bảo địa, mọi người có thể hiểu đơn giản đó là một vùng đất có phong thủy tốt, “đạt tiêu chuẩn” với những yếu tố như: “Tứ tượng tất bị”: có đầy đủ “tứ tượng” gồm Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Các yếu tố như Lai long, án sa, minh đường, thủy khẩu, lập hướng… phù hợp với gia chủ. Nhất là lai long, mạch, khí và thế thường có ảnh hưởng, quan hệ mật thiết nhất đến họa phúc của con người sống trên mảnh đất đó.

Lai Long phải nguyên vẹn, không có sự khác biệt, nơi ở rộng rãi, bằng phẳng. Minh Đường rộng rãi để hàng vạn con ngựa có thể dừng chân dù là nơi sơn cốc hay bình nguyên. Phía trước và sau khu đất phải có đường nước bao bọc, ông vòng thì mới coi là phú quý. Phía bên trái và bên phải cần có đường đi thông thuận thì mới được xem là tốt đẹp.

Những kiểu đất được xem là phong thủy bảo địa

Trong Phong thủy, có 8 kiểu đất được xem là phong thủy bảo địa, gồm:

Thứ nhất: Minh đường rộng lớn có thể chứa được ngàn quân.

Như đã đề cập ở phần một, Minh đường rộng là một trong những yếu tố cực tốt cho phong thủy bảo địa. Nó chính là khoảng không gian ở trước nhà. Minh đường càng rộng lớn thì càng có khí thế, càng dễ tụ khí, tập trung cát khí cho ngôi nhà và những người sống trong đó. Ngược lại, nếu minh đường chật hẹp, ra khỏi cửa gặp núi lớn chắn thì khó mà tụ tài, giàu có được.

Thứ hai: Trước sau nhà có khách chủ tương nghênh

Một mảnh đất lưng tựa núi, dù chỉ là dãy núi hơi nhô cao một chút, trước mặt có Án Sơn đón, sau có Huyền Vũ tiễn chính là thế phong thủy bảo địa giúp gia chủ phát tài vô cùng tốt.

Thứ ba: Long chầu hổ phục

Thế đất Long Chầu Hổ Phục có nghĩa là hai bên trái phải đều có dãy núi với độ cao thấp tương đương, bên Thanh Long, bên Bạch Hổ tọa ủng thì tinh thần hăng hái, chắc chắn tài lộc dồi dào, phú quý an khang.

Thứ tư: Trước mặt có núi nhưng dáng thấp lùn, phong cảnh hữu tình cũng là bảo địa, mang đến cát khí, nhiều lộc, nhiều phúc cho gia chủ.

Thứ 5: Thế đất mà trước mặt có bốn con nước đều chảy về một chỗ được xem là nơi tụ tài của tứ phương tám hướng, vị trí đắc địa để xây nhà sinh sống.

Thứ 6: Nếu xung quanh 4 hướng đều có dãy núi và dòng nước bao quanh thì đây chính là cách cục phú quý, thế đắc địa trong phong thủy.

Thứ 7: Thiên môn mở rộng, địa hộ khép chặt

Nhà nằm cạnh dòng nước mà dòng nước vào lớn, dòng nước ra nhỏ là thế đất tốt. Nếu đường ra của nước có cầm sơn chắn thì chắc chắn sẽ có phú nhân, cũng có thể xây cầu ở hạ lưu để làm nơi khóa tài khí.

Thứ 8: Nếu xung quanh tứ bề nhà ở có nguồn nước chảy bao quanh và hướng nước đến vừa hay là đương vận ví dụ như hướng linh thần, hướng chiêu thần chủ phú quý thì đây cũng chắc chắn là mảnh đất vô cùng hiếm có.