Phong Thủy Trong Xây Dựng Pdf / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Globalink.edu.vn

Tài Liệu Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà Ở Pdf

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 1 PHONG THỦY LÀ GÌ?

Phong Thuỷ là gì ? Trước hết ta hãy xem giải thích: “Từ Hải” viết: “Phong Thuỷ, còn gọi là Kham D. Một loại mê tín ở nước Trung Quốc cổ. Cho rằng hình thể, hướng gió, dòng chảy xung quanh nhà ở hoặc mồ mả, có thể đem đơn hoạ, phúc cho người ở hoặc cho người chơn. Cơng chỉ cách xem nhà ở, phần mộ”

“Từ Ngun” viết: “Phong Thuỷ, chỉ địa thế, phương hướng đất nhà ở hoặc đất phần mộ. Thời xa, mê tín căn cứ vào đó để xem lành giữ, tốt xấu và nhân sự”

Mới đây, Trường Ðại học Ðơng Nam Trung Quốc xuất bản quyển “Nguồn gốc Phong Thuỷ”, giáo sư Phan Cốc Tây trong lời tựa viết: “Nội dung chính của Phong Thuỷ là một loại học vấn mà người ta dùng để sử lý và chọn lựa hồn cảnh ăn ở, cung thất, chùa chiền, lăng mộ, thơn xóm, thành thử; lăng mộ thì gọi là âm trạch. Phong Thuỷ và hồn cảnh ăn ở, ảnh hưởng chủ yếu trên ba mặt: Một, sự lựa chọn địa điểm, tức tìm một địa hình thỏa mãn cả hai mặt tâm lý và sinh lý; Hai, xử lý về mặt hình thái trong cách bố trí, bao gồm lợi dụng và cải tạo hồn cảnh thiên nhiên, hướng nhà, vị trí, cao thấp to nhỏ, cửa ra vào, đường đi, nguồn cấp nước, thốt nước v.v , Ba, trên cơ sở

nói trên, thêm vào một dấu hiệu, nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý tránh cái dữ, lấy cái lành cho con người”.

Học viện Dân tộc Trung Ngun xuất bản cuốn “Tìm hiểu sự lành giữ trong Phong Thuỷ nhà ở”, tác giả trong “Lời nói đầu” viết: “Trong vốn kiến thức lâu đời của Trung quốc, có một mơn học gọi là Kham D, thơng thường gọi là Phong Thuỷ. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của tác giả, thì cái gọi là Phong thuỷ, nói theo ngơn ngữ hiện đại là “khoa học và mối quan hệ gữa từ trường trái đất và con người”.Về nội dung, mơn Phong thuỷ gồm hai phần, phần một là xem xét hình thái của núi, phần hai là xem xét phương và lý khí.

Chiêm Ngân hâm trong “Tri thức Văn Sử” số tháng 3 năm 1988 viết: “Cái gọi là Phong thuỷ, là tên thường gọi của thuật xem đất. Theo tập tục truyền thống của Trung Quốc, mỗi khi xây cất điều phải xem địa hình có được Phong Thuỷ hay khơng, sau đó mới chọn địa điểm thích hợp, tránh đất dữ”.

Học gi Rosk Kowski khoa địa lí trường Ðại học NiuDi-Lân là một chun gia về nghiên cứu Phong Thuỷ, tác phẩm ơng có “mối quan hệ Phong thuỷ giữa Văn hố, thiên nhiên Triều Tiên”, những năm gần đây nghiên cứu về Phong thuỷ Trung Quốc, trong bài đăng trên tạp chí “Nghiên cứu lịch sử khoa học tự nhiên” tháng 1 năm 1989, viết: “Phong Thuỷ là một hêj thống đánh giá cảnh quan nhằm tìm một địa điểm tốt lành cho cơng trình kiến trúc. Nó là nghệ thuật lựa chọn địa điểm và bố cục đía lý của Trung Quốc cổ đại, khơng thể căn cứ vào khái niệm của phương Tây mà nói một cách đơn giản rằng là mê tín hay khoa học Phong thuỷ Trung Quốc được xây dựng trên ba cơ sở: (1) địa điểm này có lợi cho xây nhà hoặc xây phần mộ so với các địa điểm khác. (2) Ðịa điểm tốt lành chỉ có thể căn cứ vào những ngun tắc Phong Thuỷ thơng qua việc khảo sát địa điểm ấy mà lựa chọn. (3) Một khi đã có một địa điểm như thế,

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 2 thì tổ tiên và con cháu sống hoặc mai táng ở địa điểm ấy, sẽ được hưởng một sự tốt lành do địa điểm ấy mang lại”.

Người nghiên cứu về Phong Thuỷ, ở Trung Quốc cũng như ở nước ngồi rất ít. Các tài liệu đã dẫn ở trên có thể đại diện cho các quan điểm chủ yếu ở Trung quốc và nước ngồi. Ðại để có ba phái, người thì cho là mê tín, người thì bảo đó là học vấn, người thì nói đó là hệ thống đánh giá cảnh quan.

Chúng tơi cho rằng, Phong Thuỷ là một hiện tượng văn hố, một loại thuật số chọn lành tránh dữ, một dân tộc lưu truyền rộng rãi, một loại học vấn về hồn cảnh và liên

quan đến con người, một tổng hợp về lý luận và thực tiễn. Phong Thuỷ có thể chia làm hai phần lớn: âm trạch và dương trạch. Dương trạch là nơi người sống hoạt động, âm trạch là mộ huyệt của người chêt. Lí luận về phong Thuỷ các trường phái hình thể và trường phái lí khí. Phái hình thể nặng về hình thể sơng núi mà luận lành dữ. Phái lí khí lại nặng về âm dương, qi lí để luận lành dữ. hạt nhân của Phong Thuỷ là “sinh khí”. Khái niệm của nó vơ cùng phức tạp, đề cập đến long mạch, minh đường, huyệt vị, dòng chảy, phương hướng v.v…

Nó có rất nhiều điều kiêng cữ, rất cẩn thận với thời gian, phương vị, địa điểm. Học thuyết về âm trạch mang đậm màu sắc mê tín, đầu độc dân chúng rất nặng. Lí luận về dương trạch và thực tiễn, có tính hợp lí nhất định, có thể biến hủ lậu thành thần kỳ. Việc nghiên cứu Phong Thuỷ ở giai đoạn đầu, cần phải đi sâu thêm.

Phong Thuỷ mà nguời ta thường gọi trên thực tế bao gồm hai ý. Có khi chỉ địa hình tốt, phong cảnh tốt. Khi đi chơi trên sơng Ly, người ta thuờng buột miệng khen : “Phong thuỷ đẹp”. Có khi, phong thuỷ là để chỉ thuật phong thuỷ, tức là lí luận và thực tiễn Phong Thuỷ. Ví dụ, người ta nói ơng này ơng nọ giỏi Phong Thuỷ, ơng Mỗ nghiên cứu Phong Thuỷ, ơng Mỗ kiếm cơm bằng Phong Thuỷ.

Nghiêm túc mà nói, Phong Thuỷ khác với thuật phong thuỷ. Phong Thuỷ tồn tại khách quan. Thuật phong thuỷ là hoạt động chủ quan đối với khách quan. Bản thể của Phong Thuỷ là thiên nhiên, bản thể của thuật phong thuỷ là con người.

Vì thói quen, mọi người đã nhập làm một Phong Thuỷ với thuật phong thuỷ, thì ta cũng khơng cần tách bạch ra. Có điều, chú ý xem người ta khi bàn về Phong “Thuỷ là nói khách quan hay chủ quan, để hiểu người ta nói theo nghĩa nào. Phong Thuỷ là một thuật ngữ đã được xác định. Qch Phác đời Tấn là người đầu tiên giải thích. Qch Phác trong “Táng kinh”, viết: “Táng(chơn) là đón sinh khí. Khi gặp phong (gió) tất tán, gặp nước ngăn lại tất dữơng, vì vậy gọi là Phong Thuỷ. “Vậy đón là đón thế nào? Tụ như thế nào? Thế nào là Phong Thế nào là Thuỷ?” Qch Phác khơng bàn tiếp. Phong, là hiện tượng khơng khí chuyển động. Thuỷ, là dòng nước. Khí, tức là nơi địa khí (khí đất). Sinh khí, tức là địa khí có sinh cư (sức sống). Ðón sinh khí, là tìm kiếm

TÌM HIỂU VỀ PHONG THỦY

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 5

Một số nguời cho rằng sự khan hiếm các tài liệu đuợc viết từ xa do bởi tập qn truyền lại các thơng tin qua sự truyền khẩu hoặc nhớ bằng ký ức cũng như tập qn bí truyền từ thầy cho mơn đệ, một phương pháp cho phép các sư phụ giữ lại các phần thực hành và sự hiểu biết q tầm tay của các nhà học thuật bình thường, các nhà phê bình và các tầng lớp có thế lực. Phong thuỷ là một mơn nghệ thuật kín mà những học giả có khuynh hướng về nghệ thuật, lịch sử Trung Quốc khơng quan tâm đến, những người này đã xem nó là một bộ sưu tập văn hố dân gian và là một sự mê tín. Nhưng nó vẫn tồn tại mãi trong lòng của những người thường dân. Nghệ thuật phong thuỷ đã đạt tới đỉnh cao của nó trong một triều đại nhà Tang (Tần) (năm 618 – 906 sau cơng ngun) nhiều người hành nghề này phát triển hưng thịnh. Tám người nổi tiếng nhất là Yang Junsong, You Yanhan, Li Chungfeng, thiếu sư Yi Hang, nhà sư Phật giáo Shima Touto, Riu Baitou, Chen Yahe Va Futu Hồng cùng là phật tử. Trong những pháp sư đời Tang (Tần) Yang Jungsong (khoảng 650 sau cơng ngun) có ảnh huởng to lớn nhất và qua ơng ta cũng như các mơn phái phong thuỷ khác đã truyền bá lại cho chúng ta. Sự quan tâm đến phong thuỷ và cách áp dụng đã đuợc hồi phục lại một thời đại nhà Song (960 – 1279 sau cơng ngun) và nhiều vị thầy nổi tiếng đã xuất hiện. Trontg các vị là Wu Aixian (thế kỷ 11 sau cơng ngun) và các mơn đệ của ơng ta Liu Qiwan và You Gounghang, Wu Aixian nguời sáng lập mơn phái đuợc gọi là 36 kinh tuyến đã viết một luận thuyết và các hình thể của núi (sn) dùng cho thế đất mai táng và nhà ở. Từ các vị thầu Liu You, đã hình thành nhiều nhánh phong thuỷ khác nhau đuợc sử dụng trong suốt đời nhà Minh (1368 – 1643 sau cơng ngun) và đời nhà Quing (1644 – 1911 sau cơng ngun). Nguời ta ghi nhận rằng, suốt 500 năm kéo dài từ đời nhà Tang đến nhà Song, hơn một trăm mơn phái phong thuỷ đã đối địch và tranh giành ảnh huởng lẫn nhau. Tất cả các mơn này đều khởi đầu cùng một quan niệm thần học vũ trụ học và các lý thuyết. Ðể rồi sau đó phát triển thành nhiều sự diễn giải khác nhau, mỗi một mơn phái đặc biệt quan tâm đến hoặc tập trung vào những khuynh huớng nào đó của phong thuỷ. Sau đó, một số mơn phái đồng hố lẫn nhau. Ðây là một danh sách bởi mơn phái chính đuợc cơng nhận kể từ thời kỳ nhà Tang Song, tất cả các mơn phái này tiếp tục có ảnh huởng đến những nguời hành nghề ngày nay. 1. Cửu tinh (chín sao), Bát mơn (tám cửu), Bát qi đồ. 2. Những kinh mơn – Sanh mơn 3. Ngũ hành chính thống 4. Luỡng sơn, Tam hợp và Ngũ hành 5. Bát qi, Ngũ hành 6. Huyền Khơng Ngũ hành 7. Hồng Phạm Ngũ hành. Lý thuyết phong thuỷ thuộc vũ trụ học và dựa trên các khái niệm của Ðạo Gia Nhân (con người và Vũ trụ). Mục đích của nó là sự thống nhất của Thiên, Ðịa, Nhân và Vật

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 6 thể qua một lực đuợc gọi là Thái hư (Taijia), cơ bản tối cao (ngun khí của Vũ trụ khi cha hình thành âm dương). Nguời Trung Quốc cổ tin rằng khi sự kết hợp như thế được tạo nên, qi (các khí lực) của sự sống chy chan hồ khắp tất cả sinh vật, vật chất, những sự kiện tốt đẹp và hữu ích sẽ đuợc tạo nên. Sự tắc nghẽn khí lực của sự sống sẽ tạo ra một sự đối nghịch: bất hạnh và tai hoạ. Các lý thuyết kết hợp Trời, Ðất (thiên, địa), con nguời (nhân) là cốt lõi của thuật phong thuỷ, từ đó nảy sinh ra nhiều truyến thuyết và các câu chuyện dân gian. Các hệ thống tư tưởng to lớn trừu tượng về vũ trụ sau đó hồ lẫn vào các tính ngưỡng dân gian khi người Trung Quốc cổ cố gắng giải thích về những mãnh lực hữu hình cũng như vơ hình trên thế gian và các ảnh huởng bí ẩn lẫn phức tạp của những mãnh lực này tác động vào thái độ của con người. Việc đối phó với những sự kiện khơng thể tiên đốn đuợc trong cuộc đời khơng phi mục đích chính của phong thuỷ. Ðiều hấp dẫn nhất là giúp họ củng cố tinh thần trong thời gian gặp khó khăn hoặc bi kịch. Ðối với nguời Trung Quốc cổ, sự hồ hợp giữa con nguời và thiên nhiên là một sự chuẩn bị cần thiết và đúng đắn cho lĩnh vực tinh thần, trong đo con nguời và vũ trụ có thể là một. Sự hiểu biết về văn hố dân gian đã dạy họ khả năng chấp nhận một sự nghiệp khó có thể giải thích đuợc và cùng lúc thiết lập một nền tảng vững chắc một cuộc sống cho hòa bình, hy vọng, những uớc momg thịnh vuợng lâu dài. Ðối với nguời Trung Quốc, thái độ này thật ý nghĩa, thoải mái và thực tiễn. Tuy nhiên, nó cũng tạo nên nguồn gốc hài hồ giữa con nguời và thiên nhiên, tạo nên một bản đồng ca đặc biệt đượm tình nguời. Những khuynh huớng chủ yếu về vũ trụ học của thuật phong thuỷ đuợc hình thành theo những sự liên hệ sau đây: Trời (Thiên) là khái niệm bao gồm:Thần thánh, ma quỷ, tinh tú (với tư tưởng thần học và thiên văn học); thời gian (gồm chu kỳ các mùa và những ảnh huởng của chúng) và tất cả biểu thị những sức mạnh vơ hình lẫn hữu hình cũng như sức mạnh của vũ trụ. Những nghệ thuật dự đốn, số học và các hình thức tiên tri kết hợp với trời. Ðất (địa) và vật thể là các thuật ngữ đuợc dùng để mơ tả các vật thể trần tục và các điều kiện hữu hình lẫn vơ hình. Mơi truờng dịa lý, phuơng hướng, vị trí và nơi toạ lạc; Ngũ hành, quyền lực và sức mạnh của thiên nhiên; sự cân bằng và đối nghịch về trật tự của thiên nhiên, cái vơ hình kết chặt với ảnh huởng của sơng núi, cây cối, thú vật, đất đá, con nguời, nhà cửa, đồ vật v.v Tất cả các thần này thuộc lĩnh vực đất (địa) và vật thể. Nó cũng bao gồm những yếu tố của siêu nhiên như ma quỷ, thần thánh hổ tng với con nguời trên trên trái đất này. những khía cạnh về lĩnh vực vơ hình thì khơng có thời gian, khơng gian hoặc những giới hạn. Nguời Trung Hoa cổ cho rằng tất cả mọi con nguời chúng ta với thế giới này cùng nhau chia xẻ điều thân ái, an vui, nguy hại hoặc phiền tối. Nhân (con nguời) biểu hiện trí tuệ và tinh thần nhưng phải kết hợp cùng Trời, Ðất, Vật thể sao cho có sự hồ hợp và cân bằng các nhận thức. Ðiều này có thể đạt được qua

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 7 một sự quan hệ được thiết lập chính xác giữa tất cả các sức mạnh trong thiên nhiên, cho phép chúng trơi chảy thơng thường và ni sống cuộc đời. Thái hư và trung cung là những thuật ngữ độc quyền của ngành vũ trụ học Trung Quốc và thuờng đuợc dịch sang với nghĩa “Tối thuợng” và “Mãnh lực của cuộc sống”. Nguời Trung Hoa ngày xưa tin rằng Bí mật của Thái hư là nguồn tối thượng của lực sống trong cuộc đời này, nó đi qua “Thái hư” và tất cả sự vật có thể kết hợp lại thành một. QI (Trung cung khơng có dạng, hình hoặc kích cỡ), nhưng qua nó tất cả mọi vật trong vũ trụ chứng tỏ cả hai lĩnh vực vơ hình lẫn hữu hình. Sự hư hao của vật chất là sự bào mòn của qi và sự chết của vật chất là sự biến mất của nó. QI là một khái niệm trừu tuợng to lớn của sự hài hồ và hợp nhất của tất cả mọi vật. Vì thế cho nên, tất cả những nguời Trung Quốc ln ln nghĩ rằng con nguời phải bảo vệ và ni duỡng (qi) khí lực của cuộc sống để đảm bảo nó liên tục phát triển và trơi chảy. Ðạo Gia dạy rằng việc ni duỡng ?Sức sống? từ bên trong có thể bổ sung sức khoẻ và truờng thọ. Tuơng tự, sự bảo vệ “sức sống” “qi” trong căn nhà có thể dẫn đến sự an vui và hồ thuận. Các quan niệm đặc biệt của “Sức sống/qi” và sự tồn tại của nó xâm nhập vào tất cả các ngành nghệ thuật Trung Quốc từ triết học, thi ca, hội họa cho đến điêu khắc, thiên dịch, dược thảo, võ thuật và phong thuỷ.

KHƠNG GIAN ĐA NĂNG

Đối với trường hợp căn nhà chật hẹp hay trong một nhà ghép nhiều hộ, mỗi gia đình có khi chỉ được một khoảng khơng gian sử dụng cho nhiều chức năng khác nhau. Làm sao có thể đảm bảo điều kiện sinh hoạt thoải mái và vẫn có một trường khí tốt cho nơi ăn chốn ở? Ngay cả khi nhà rộng, vẫn cần có có những khơng gian đa năng bên cạnh khơng gian riêng biệt để đáp ứng các nhu cầu phong phú khác nhau.

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ Đối với nhà tương đối rộng, phòng đa năng thường nằm tại trung tâm ngơi nhà. Có vai trò gần giống phòng sinh hoạt chung nhưng thực ra đơi khi còn được tận dụng làm phòng ngủ khi nhà có khách đột xuất, làm phòng thờ hoặc làm thư phòng – chỗ đọc sách, học tập của cả gia đình ngồi các phòng ngủ riêng biệt vốn có. Phòng đa năng do đó trở thành nơi trung hòa khí của nhiều đối tượng, lứa tuổi, giới tính khác nhau trong nhà. nếu nối được với các hành lang hoặc cầu thang thì rất tốt, tránh tình trạng xun qua phòng khác.

Đối với nhà diện tích hẹp hoặc căn hộ chung cư kiểu một phòng, đây là chỗ sinh hoạ chủ yếu. Có nhà đặt cả bếp trong này và như thế khá bất lợi vì bếp thải ra thán khí, khối bụi khơng tốt cho

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 8 sức khỏe. Cần phải dùng vách ngăn, máy hút khói khử mùi và nếu có thể thì thay đổi cao độ để bếp trở nên kín đáo và hiệu quả hơn. (hình 1)

Phòng ăn phải tránh luồng gió lùa và đừng kế cận với cửa phòng vệ sinh, nếu có phải làm khơng gian đệm (Hình 2). Cũng khơng nên đặt bàn ăn dưới gầm hoặc bên cạnh cầu thang (nhất là cầu thang xương cá vì dễ bị bụi và luồng khí di chuyển lên xuống mất ổn định).

MÀU SẮC VÀ BỐ TRÍ VẬT DỤNG

Khơng nên sử dụng nhiều màu đỏ (Hỏa) trong bàn ăn, khi kế bên đã là hỏa của bếp. Hỏa vượng q sẽ gây nóng nực. theo thuyết Ngũ hành tương sinh tương khắc, những vật hoặc góc tường nhọn (hình tượng trưng cho hành Hỏa) cũng khơng nên dùng tại bàn ăn có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Tốt nhất là sử dụng bàn tròn (Kim) hoặc vng (Thổ) cũng như dùng các màu trắng (Kim) vàng (Thổ) và cả màu đen (Thổ) là phù hợp cả về phong thủy lẫn thực tế sử dụng. Khơng sơn tường hoặc dùng vật dụng, khăn bàn nhiều màu xám hoặc tím vì sẽ làm biến sắc món ăn và gây cảm giác lạnh lẽo.

Trong phòng ăn khơng nên đặt các thiết bị giải trí như TV, Karaoke hay vi tính vì dễ làm thiếu tập trung (nhất là đối với trẻ em) trong lúc ăn uống gây mật vệ sinh. Ánh sáng trong phòng ăn nên là ánh sáng gián tiếp khơng chói lọi nhưng giữa bàn ăn phải có đèn chụp sáng rõ hoặc đèn điểu chỉnh độ cao. Có thể treo những trang tĩnh vật nhẹ nhàng và trang trí thêm cây cảnh để kích thích tiêu hóa, tạo khơng khí vui tươi.

Trong xây cất nhà cửa, miếng đất rộng hay vng vức là điều ai cũng mong ước. Tuy nhiên trong thực tế vẫn thường gặp những ngơi nhà – miếng đất khơng điều cạnh, méo mó, có khoảng thiếu hoặc thừa, bị vạt góc Cần phải có biện pháp điều chỉnh hình thể ngơi nhà tương quan với điều kiện lệch ấy sao cho đạt lợi ích về sử dụng và đảm bảo cân bằng khí trong ngơi nhà nhiều nhất.

BÊN THẲNG, BÊN LỆCH Nếu diện tích khu đất tương đối rộng cho một ngơi nhà phố (Ví dụ trên 5 mét) tốt nhất là chỉ nên làm ngơi nhà về một bên và chừa một hẻm làm lối đi, sân cảnh hoặc các mảng trang trí. Ngơi nhà nên được theo phần thẳng của đất làm cơ sở để đơn giản và thuận tiện về kết cấu (hình 1). Phần trồi sụt

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 9 còn lại khi đó là diện tích phụ có tính chất trang trí bổ sung, còn diện tích chính ln được vng vức ngay ngắn hai bên trái phải ngơi nhà (phong thủy gọi là Thanh Long và Bạch Hổ) nếu chừa bên nào thì cũng phải cân bằng lại bằng các giải pháp trang trí. Cụ thể là trồng cây thẳng hàng, gắn đèn, đặt hồ cảnh dọc tường nhà.

ĐẤT HÌNH CHỮ L

Trường hợp chữ L nở hậu (hình 3) thì có thể bố trí theo cách:

A: Khoảng trống được dùng làm sân nước phía dưới và thơng thống cho phòng ngủ bên trên. B: Ngơi nhà có sân giữa với hai phần trước sau rõ rệt. Sân này cũng đóng vai trò thơng thống và dẫn cho các phòng ở giữa. C: Khu nhà hẹp khơng đủ chiều sâu, nên đặt cầu thang ngay vị trí nở hậu. Nói chung, theo cách nào cũng nên xử lý đỉnh vng tại chỗ giật cấp

TRƯỜNG HỢP CHỮ L TỐP HẬU Nên biến phần sau thành khơng gian phụ (Ví dụ: cầu thang, vệ sinh, sân trời nếu phần này khơng chiếm tỉ lệ lớn trong nhà). Khi gặp trường hợp 4b, thành phần chính ngơi nhà là ở phía sau thì tốt nhất là phía trước dùng làm sân cảnh, chỗ để xe.

Là bộ phận xây cất chủ yếu của mỗi ngơi nhà, những bức tường khơng chỉ tạo ra bộ măt bên trong mà còn là hệ thống bảo vệ và phân chia khơng gian bên trong. Do vậy việc bố trí tường hợp lý góp phần quan trọng nâng cao trường khí của nhà cũng như cải thiện tốt sức khỏe và tâm lý của người sử dụng

AN TỒN VÀ BỀN VỮNG

Trước đây, tường dùng để chịu lực là chính nên xây khá dày, việc trổ cửa phải tránh làm yếu đi khả năng chịu lực. Điều này cần lưu ý khi mua – sửa chữa các nhà cũ theo kiểu Pháp hoặc dạng nhà “chú Hỏa”. Ngày nay, khung bê tơng cốt thép cho phép bố trí tường linh hoạt và tường khơng giữ việc chịu lực nữa. Nhưng cũng ln phải cẩn trọng đối với những bức tường biên, tường thu hồi mái hoặc tường rào xây cao. Đối với tường thu hồi mái nhất thiết phải có đà giằng và có mũ che đỉnh tường để bảo đảm an tồn, chóng tải trọng gió và các tác động bên ngồi làm hư hại tường (Hình 1) Tường rào xây phải có móng

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 10 đà kiềng để tránh lún sụp. Khơng xây tường q dài (hơn 4m) trên mặt đất mà khơng có cột, hoặc q cao (hơn 3m mà khơng có giằng).

CHO MỘT TƯỜNG KHÍ TỐT

Tường màu sáng phản xạ ánh sáng tốt, giảm được việc hút nhiệt, nên các phía nhà phơi ra nắng nóng (phía Tây) cần sơn tường ngồi màu nhạt và sáng. Trong khi đó, tường màu tối hấp thụ ánh sáng và nhiệt nhiễu nên những căn phòng rộng và trống trải có thể sử dụng tường bên trong màu sậm để giữ khơng khí ấm cúng.

Khi có hai bức tường song song nhau ở một khoảng cách hẹp, nên trổ cửa hoặc lỗ thơng gió một bên để tránh trìng trạng “sơn xun” (hút gió qua vách nén hẹp) gây ra gió lùa khơng tốt (hình 2). Tường ngăn cũng là biện pháp giảm luồng gió – khí thổi mạnh vào nhà. Những ngơi nhà ở trong vùng gió mạnh hoặc có đường đâm thẳng vào thường hay dùng tường ngăn (hoặc rào cây xén) phía trước sẽ chuyển hướng gió thành chữ S. Luồng khí bị chận lại sẽ khơng phát tán mà phân bố đều hơn, tốt hơn cho người cư ngụ trong nhà (hình 3).

TƯỜNG HOA VÀ TƯỜNG DI ĐỘNG

Tường hoa là những bức tường có dùng làm thơng gió, gạch lỗ thơng gió bố trí thành mảnh lớn, rất phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt độ nóng ẩm và vừa giảm được bức xạ mặt trời mà vẫn thơng thống. Sử dụng tường hoa cần chú ý đến tính an tồn (có thể có khung thép bảo vệ) và tránh hướng mưa tạt mạnh hoặc có nhiều bụi. Những bức tường lớn bằng kính hoặc gạch thủy tinh cũng khá hiện đại nhưng cần chú ý khả năng mở được khung kính hoặc khe thốt gió để tránh tù hãm khí.

Những khơng gian làm việc, tiếp khách hoặc đa năng có thể dùng tường di động bằng vật liệu nhẹ, khi cần điều chỉnh dễ dàng theo số lượng người và tính chất sử dụng. Các vách ngăn nhẹ hay thậm chí bình phong làm bằng khung gỗ, nhơm, sắt, vải có thể sử dụng linh hoạt vừa che được các tầm mắt tò mò, vừa điều chỉnh ánh sáng, thơng gió và trang trí cho chủ nhà tuỳ vào hồn cảnh sinh hoạt cụ thể.

* Khí khẩu – khí đạo: là miệng hút khí và đường dẫn khí trong mỗi ngơi nhà. Nếu cửa đi đóng vai trò quan trọng là hướng dẫn luồng khí thì cửa sổ mở ra nhằm mục đích tạo miệng hút khí (bổ sung cho cửa đi) và thưởng ngoạn cảnh vật bên ngồi. Việc đảm bảo góc nhìn, góc quan sát đẹp cho cửa sổ sẽ nâng cao chất lượng mơi trường ở. Nếu ngồi cửa sổ khơng có cảnh quan đẹp thì cần tạo tiểu cảnh kế cận để đưa thiên nhiên vào gần với người sử dụng. (hình 1)

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 11 BỐ TRÍ PHỊNG ĂN

Nơi ăn uống trong nhà khơng chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn là nơi sum họp gia đình, gắn kết các thành viên. Do mưu sinh bận rộn, nhiều gia đình chỉ thực sự gặp gỡ đơng đủ các thế hệ vào bữa ăn, do đó trường khí của phòng ăn cần phải được đảm bảo ổn định và mang tính trung hòa đối với mọi thành viên. Điều kiện chật hẹp dẫn đến nhiều nhà đặt phòng ăn chung với phòng bếp hay phòng khách. Tuy nhiên dù theo cách nào, bàn ăn hoặc rộng hơn là phòng ăn cũng cần theo một số ngun tắc bài trí cơ bản.

ĂN TRƠNG NỒI NGỒI TRƠNG HƯỚNG

Vị trí hợp lý của phòng ăn trong nhà là ở khoảng giữa bếp và phòng khách. Vì là nơi sử dụng khơng nhiều nhưng lại điều đặn mỗi ngày nên bàn ăn đừng q xa bếp để thu ngắn khoảng cách đi lại để dọn dẹp và bưng bê. Ở các xứ lạnh, người ta thích bố trí bàn ăn trong bếp để được ấm áp, nhưng ở xứ nhiệt đới nóng ấm như ta cần xem xét kỹ. Có chăng là khu vực đặt bàn soạn kết hợp với chỗ ăn nhẹ buổi sáng hoặc tối, còn bàn ăn lớn vẫn nên cách qng với bếp bằng tủ kệ hay mặt bar là hợp lý nhất (Hình 1). Cũng khơng nên chường ra ngồi phòng khách nhiều q vì sẽ gặp bất tiện khi có khách đến đúng bữa ăn. Có thể dùng tủ ly hoặc vách ngăn, bình phong để ngăn chỗ ăn với chỗ tiếp khách.

Phòng ăn phải tránh luồng gió lùa và đừng kế cận với cửa phòng vệ sinh, nếu có phải làm khơng gian đệm (Hình 2). Cũng khơng nên đặt bàn ăn dưới gầm hoặc bên cạnh cầu thang (nhất là cầu thang xương cá vì dễ bị bụi và luồng khí di chuyển lên xuống mất ổn định).

MÀU SẮC VÀ BỐ TRÍ VẬT DỤNG

Khơng nên sử dụng nhiều màu đỏ (Hỏa) trong bàn ăn, khi kế bên đã là hỏa của bếp. Hỏa vượng q sẽ gây nóng nực. theo thuyết Ngũ hành tương sinh tương khắc, những vật hoặc góc tường nhọn (hình tượng trưng cho hành Hỏa) cũng khơng nên dùng tại bàn ăn có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Tốt nhất là sử dụng bàn tròn (Kim) hoặc vng (Thổ) cũng như dùng các màu trắng (Kim) vàng (Thổ) và cả màu đen (Thổ) là phù hợp cả về phong thủy lẫn thực tế sử dụng. Khơng sơn tường hoặc dùng vật dụng, khăn bàn nhiều màu xám hoặc tím vì sẽ làm biến sắc món ăn và gây cảm giác lạnh lẽo.

Trong phòng ăn khơng nên đặt các thiết bị giải trí như TV, Karaoke hay vi tính vì dễ làm thiếu tập trung (nhất là đối với trẻ em) trong lúc ăn uống gây mật vệ sinh. Ánh sáng trong phòng ăn nên là ánh sáng gián tiếp khơng chói lọi nhưng giữa bàn ăn phải có đèn chụp sáng rõ hoặc đèn điểu chỉnh độ cao. Có thể treo những trang tĩnh vật nhẹ nhàng và trang trí thêm cây cảnh để kích thích tiêu hóa, tạo khơng khí vui tươi.

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 12 PHONG THỦY VÀ THUẬT SỬ DỤNG MÀU

Tác giả: Ðào Ðăng Trạch Thiên

Chuyện xảy ra ở một thành phố lớn, một cơng ty Xuất nhập khẩu mua về một tấm thảm lót sàn màu xanh lục chắc mẩm là làm ăn sẽ phát đạt hơn. Còn ở nơi khác, nhà thầu khốn cho sơn nhiều màu đỏ khắp các phòng ốc để cầu may mắn, tài lộc. Tập trung nhiều màu đỏ cũng có hại là gây rối loạn. Một vụ cãi nhau vì say rượu sau đó quả nhiên ơng chủ cho đổi cái màu rắc rối đó sang mấy chậu cây màu lục thì mọi việc êm xi ngay. Một cặp vợ chồng kẻ thêm đường sọc đỏ ở thân xe Volvo sơn màu xám sẫm cho nó hợp nhãn để mỗi khi lái xe thấy an tồn hơn.

Theo đúng thuật phong thuỷ thì học thuyết màu sắc xuất phát từ tín ngưỡng, đã có từ thời cổ ở Trung Quốc, cho rằng vận số con người gắn liền với bộ máy huyền bí của tạo hố vạn vật. Mọi chuyển biến trong trời đất đều thầm sâu trong thể xác con người. Lực lượng thần bí gắn liền con người với màu sắc, đó là khí (nghĩa là sức mạnh thể xác và linh hồn hoặc còn gọi là hơi thở của trời đất) biểu hiện qua nhiều dạng, khi ln chuyển trong trời đất, thấm sâu trong khơng gian bao la, tuần hồn khắp cơ thể

Từ thiên niên kỷ thứ hai, nguời Trung Quốc đã biết sử dụng màu sắc định phuơng huớng, mùa vụ, giờ khắc, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Họ đốn cảnh quan, biết được sống chết ra sao chỉ cần nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Trời đất, mặt trời, mặt trăng có Phần nội thất của nhà hàng Thành Long ở Singapore đựơc thiết kế theo các ngun lý phong thủy. Ðỏ, màu tựơng trưng cho hạnh phúc và điềm tốt, đựơc bố trí nổi bậc

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 13 quầng, cây lá, đá sỏi. Màu sắc còn biểu hiện khí của trời đất, vũ trụ? từ đó biết được trạng thái mỗi con người, đốn được vận số của họ. Chỉ cần pha thêm một chút màu khác, cảnh quan cũng theo đó mà biến đổi xấu hay tốt. Có thể nói triết thuyết và thuật sử dụng màu Trung Quốc đã mở đường cho những vận hội mới có thể làm xoay chuyển tình thế.

Còn ở các nơi khác trên thế giới, màu sắc thường chỉ những sinh hoạt tinh thần, tâm tu tình cảm. Mỗi khi ta thấy màu xanh lại tiếc cho màu lục hoạc khi nói về một gã nhút nhát, gọi là ruột màu vàng. Với nguời Trung Quốc màu sắc thuờng ám chỉ tinh thần lẫn thể xác. Khi nói về ma chay thì gọi là “ang trắng” còn khi nói một cách hoa mỹ “quan lại” thì nên gọi là “Ơng xanh” “thiên thanh”. Màu vàng thuờng xuất hiện ở chốn cung đình gọi là cổng “vàng”.

Tại nước Mỹ, ở khu Chinatown, người ta thuờng nhìn màu đỏ, xanh lục, màu vàng khắp nơi, Ðơng Tây có nhiều điều chưa hồ hợp đuược. Một bác sĩ nhãn khoa Trung quốc hiện sinh sống ở Califorrnia đã nhờ chun gia phong thủy chỉ cho một màu thích hợp sơn ở mặt tiền nhà văn phòng. Ơng cho màu tím, dựa theo ngạn ngữ Trung Hoa cho rằng đỏ q hố tía, sự vật khi nóng bừng sẽ nhìn thấy rõ hơn, mang lại nhiều may mắn, danh vọng. Quả thật, màu sắc căn nhà nổi bật khiến nguười hàng xóm là dân Tây phương nổi giận phát cáu, họ phản đối dữ lắm khi nhìn thấy màu sơn chói chang đòi kiện đưa lên báo địa phuơng. Từ đó bà bác sĩ nhãn khoa đuợc nổi tiếng, khơng chỉ vì đã sử dụng màu đập vào mắt nguời nhìn mà con làm họ chống mắt. Dù sao thì bà cũng đã nổi tiếng rồi, nghề nghiệp đuợc phát huy, khơng bàn đến khía cạnh khơi hài, thuật sử dụng màu đã chỉ ra có nhiều lối khác nhau tác động đến nhiều mặt của cuộc sống quanh ta.

Màu sắc tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta là điều dể nhận ra ngay đuược. Một số màu tạo được niềm vui, còn một số màu nhìn vào thấy buồn hiu, cũng có màu lại làm cho ta có cảm giác nhuư đưuợc thư giãn, được phấn chấn tăng sinh lực, thấu rõ tương quan màu sắc và khí lực, ta như đuợc sống khoẻ hơn, từ đó bạn nắm vững thuật sử dụng màu giúp khí lực được dồi dào.

Trong cuộc sống có sáu mặt sinh hoạt chịu ảnh hửơng tác động của màu sắc, việc đi lại chỗ ở, cách ăn mặc, các hoạt động vui chơi giải trí, học hành, tế lễ thần linh, chăm sóc truớc lúc sinh đẻ.

“Sắc sắc, khơng khơng” dựa theo quan niệm triết lý Ðạo Phật, hồ nhập cái hiện hữu nhìn thấy với cái vơ hình khơng nhận thức được, gắn liền cõi thực với cõi hư vơ – cho

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 14 dù đó là lực lượng tiếp cận được hoặc thần bí, thuộc về tâm linh có khi nhìn ra được – rồi dẫn dắt con người đi vào cõi xa xăm của vũ trụ.

Triết thuyết màu sắc phong thuỷ thiên về cách đặt vấn đề logic. Ðó vừa là cội nguồn triết học Ðơng Phuương lẫn Tây Phuơng, vừa lỗi thời và tiến bộ, vừa trần tục vừa siêu thốt làm thế nào sử dụng màu để nâng cao cuộc sống, làm thế nào sử dụng màu sắc như là một biện pháp thốt tục để điều hồ thể xác và linh hồn) giữa cái trần tục và cái siêu thốt là một gạch nối liền Ðạo giáo, Phật giáo, đó là cái hiện hữu và vơ hình. Sắc và khơng sự hội nhập giữa trần tục và siêu thốt dựa trên nền tảng Ðạo Giáo Phật Giáo là chiếc cầu nối liền thực tại, hư vơ, sắc và khơng.

Quan niệm cơ bản về màu sắc trong phong thuỷ mang bản chất vừa là một thực thể vừa là một biểu tượng của thế giới hữu hình. Các chun gia phong thuỷ thường cho là màu sắc quyết định tất cả mọi sự việc. Mặc dù tiền đề của tác phẩm là màu sắc tác động đến con người thật dễ hiểu và dễ áp dụng ngay được, cũng cần phải nhận thức rõ hơn nữa những lời chỉ giáo đã có từ lâu đời của nguời Trung Quốc, mở ra một hướng nhận định sâu sắc, tồn diện hơn giúp bạn đọc nắm vững màu sắc trong cuộc sống.

NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC VÀ VĂN HỐ CỔ TRUNG HOA

Trung Quốc có lịch sử văn hố lâu đời và rất phong phú. Cách đây hàng ngàn năm, người Trung Hoa đã khám phá ra cách chữa bệnh bằng loại nước dược thảo, cách làm giảm đau bằng phương pháp châm cứu, cách phát hiện và sử dụng dòng địa năng để phục vụ lợi ích cho con người.

Qua các phương pháp cảm nhận và khoa học, qua các vật hữu hình và vơ hình, người ta có thể phát hiện dòng năng lượng tự nhiên trên trái đát. Cách đây khoảng 1.600 năm người Trung Hoa đã khẳng định có tồn tại các dạng năng lượng vơ hình dưới lòng đất (sau này khoa học đã chứng minh đó là từ trường của trái đất). Người Trung Hoa còn quan niệm các lực đó thuộc dương và âm đồng thời phát minh ra thiết bị định hướng gọi là la bàn để đo các lực này.

Ðối với người Trung Hoa, có tồn tại các dòng năng lượng và các khí huyết trong cơ thể con người cũng như trái đất. Các lực âm dương phải cân bằng để tạo sức khoẻ tốt cho cơ thể và sản sinh ra sinh khí trên trái đất.

Khí trong có thể tạo ra sinh lực, năng lượng và cân bằng giữa tinh thần và thể chất. Khí trên trái đất thúc đẩy sự phát triển và tái sinh vẻ hài hồ của các vật tự nhiên. Chính nhờ vào khí mà con người có thể thực hiện các khả năng kỳ diệu như trong võ thuật và kích thích sự phát triển trên trái đất. Phong thuỷ là thuật tìm ra dòng khí này trong một căn phòng, tồ nhà hay một địa lý ấn định.

Màu sắc, ánh sáng và bố trí đồ đạc trong nội thất còn ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. Với màu sơn ấm áp của một căn phòng, người sống trong đấy cảm thấy khơng gian ấm cúng hơn. Việc thiết kế hệ thống ánh sáng khéo léo và thích hợp, người sử

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 15 dụng sẽ cảm thấy thoải mái và tránh được ánh sáng chói. Với các chất liệu đánh bóng nội thất phối hợp tốt người sử dụng sẽ cảm nhận các kết cấu và văn hoa được tạo ra.

Các nhà cấu sử dụng kết cấu, hoa văn, màu sắc và ánh sáng để tạo dáng vẻ cho khơng gian, còn các nhà Phong thuỷ cố cân bằng các yếu tố để mang lại cho khơng khí và nét sống động. Nhà Phong thuỷ tập trung vào việc phát hiện vị trí của dòng khí để bố trí các yếu tố và đồ đạc nội thất.

Phong thuỷ là nghệ thuật bài trí mọi vật bao gồm từ việc chọn hướng cho tồ nhà cho đến trang trí nội thất và ảnh hưởng của dòng khí đến một địa điểm. Phong thuỷ giúp cho con người sử dụng các lực tự nhiên của trái đất và cân bằng âm dương để có được sinh khí, qua đó mang lại sức khoẻ và sinh lực. Thơng thường phong thuỷ tốt đạt đến được nhờ vào sự kết hợp giữa nhận thức chung và khiếu thẩm mỹ trong quan niệm về khơng gian, bố trí đồ đạc và sử dụng hiệu quả cáo các cơng trình xây dựng. Ðiều kiện sống tối ưu góp phần nâng cao sức khoẻ, từ đó thường mang đến thành cơng và sung túc.

Phong thuỷ còn là thuật địa lý của người Trung Hoa. Nhiều thành phố cổ được thiết kế xây dựng về mặt địa lý trong vùng long khí của các rặng núi. Thí dụ: Lạc Dương, trung tâm văn hố và kinh đơ của Trung Quốc cổ được xem là vùng sinh khí của răng núi Cơn Lơn và được bồi đắp bởi sự cân bằng âm dương.

Kinh đơ của triều Minh, n Sơn, án ngữ giữa dòng khí của núi Cơn Lơn. Thái Sơn, ” Thanh Long”, ở bên trái; Hoa Sơn, “Bạch Hổ” ở bên phải; và Tùng Sơn tạo nên những rặng núi che chở ở phía sau. Thật vậy các kinh đơ và cưng điện của các triều đại Trung Hoa đều được thiết kế tn theo các ngun lý phong thuỷ, như Tử Cấm Thành được xây dựng vào Triều Minh và tái thiết vào Triều Thanh tn thủ chặt chẽ theo các quy tắc của phép xem địa lý. Hồng cung này cân xứng với việc định hướng bắc – nam và cổng chính đối diện hướng nam. Việc định hướng nam mang tính thích hợp hơn vì gió thổi từ Mơng Cổ đến mang nhiều bụi cát vàng và rất lạnh. Người ta tránh bố trí các cửa sổ ở các hướng bắc và cách xây dựng như thế đã trở nên phổ biến. Thậm chí ngày nay, nhiều ngơi nhà Bắc Kinh đều khơng có cửa sổ hay mở các cửa khác ra hướng bắc. Tồn bộ Tử Cấm Thành được bao bọc bởi một hệ thống hào khiến cho nước có thể chảy qua cổng chính và lối vào. Cách thiết kế xây dựng có mơ hình như thế vì theo quan điểm của người Trung Hoa, nứơc tượng trưng cho của cải. (Nước chảy qua cửa chính có nghĩa là nhận được nhiều của cải.) Thêm vào đó, Thái Hồ Ðiện, Trung Hồ Ðiện và các phần còn lại của Hồng Cung đều có giả sơn ở phía sau để tạo ra Phong thuỷ tốt. Phía sau trong trường hợp này có nghĩa là che chở, đặc biệt chống lại gió và lạnh.

Thái Hồ Mơn, cửa vào chính cung, được chủ đích bố trí theo phía trước suối Hồng Thuỷ. Cổng này có chín hàng cột (số 9 tượng trưng cho trường thọ). Tổng thể Hồng Cung có lối trang trí bằng màu sắc và hoạ tiết mang ý nghĩa tốt, Rồng (biểu tượng dương), ngọc trai (biểu tượng âm), các con thú bốn chân và hoa được tạo ra và trang trí trên các mái nhà và bức tường như là các biểu tượng của may mắn và thành cơng.

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 16 Tồn bộ khung cảnh và cách bố trí của cung Mùa Hè cũng dựa trên các ngun lý Phong Thuỷ. Cung điện này được xây dựng hướng ra hồ Cơn Minh trên một mặt dốc có đồi ở phía bắc đóng vai trò như điểm tựa ở phía sau lưng.

Mặc dù Phong thuỷ được “sáng tạo” ra ở Trung Quốc cách đây gần 3.000 năm, nhưng thuật này đã lan rộng sang Nhật Bản và các nước vùng Ðơng Nam khác cách đây hơn 1.000 năm. Nara và Tokyo đã trở thành các kinh đơ do có địa thế Phong thuỷ tốt. Nhiều người Trung Hoa và các dân tộc Châu á khác đã và đang áp dụng thuật Phong Thuỷ đối với trang trí bên trong và ngơi nhà để đạt được vẻ hài hồ và cân bằng. Các nhà địa lý quan niệm mọi vật trong tự nhiên đều có cuộc sống và linh hồn gắn liền với hình dạng của lồi vật mà chúng trơng giống. Thí dụ, một quả đồi trơng giống như hình con rùa là một điểm tốt vì người sống ở đó sẽ trường thọ như lồi rùa. Và dãy núi có dạng hình con rồng sẽ mang đến sức mạnh và sinh khí cho dân cư vùng đó.

Trở lại thế kỷ thứ XII trước cơng ngun, người Trung Hoa đã thiết lập trật tự Ngũ Hành (kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ) cho thấy quan niệm của họ về thế giới. Họ cho rằng vạn vật trên Thế giới đều có liên hệ với một hành Trong Ngũ Hành này.

Ðến thế kỷ thứ II sau cơng ngun, người Trung Hoa đã quan sát các chòm sao chính và hành tinh. Họ cũng đã xác định chuyển động của hành tinh quanh mặt trời. Một thế kỷ sau, các lão giáo gia và võ sư đã phát triển phép kiểm sốt dòng khí của cơ thể để biểu diễn các khả năng siêu phàm. Nhiều nhà tư tưởng Lão giáo và Khổng giáo cũng rất tinh thơng về địa lý học và đó là các thầy địa lý. Họ là những người đầu tiên khởi xướng trường phái hướng pháp và hình pháp của phép xem địa lý đồng thời đã tạo ra nghệ thuật sống hài hồ với trời đất.

Ðến thế kỷ thứ VIII, người Trung Hoa đã phát minh ra thiết bị định hướng từ đầu tiên, suốt thời kỳ đó, nền y học Trung Hoa dựa trên các ngun lý về ẩm thực âm dương để trị bệnh. Thiết bị định hướng từ kết hợp với bàn cờ bói tốn trở thành la bàn dùng trong thuật xem địa lý. Ðến thế kỷ thứ XI một loại thiết bị định hướng được sáng chế để xác định vị trí lăng tẩm và vào thế kỷ thứ XII la bàn đựơc cải tiến gắn thêm vòng tròn Nội Thiên để kiểm tra ngơi nhà của người đang sống.

Trung Quốc có lịch sử văn hố lâu đời. Việc khám phá ra thuật Phong Thuỷ, mặc dù xa xưa, vẫn có thể áp dụng trong xây dựng và bài trí đồ đạc, dù cho điều kiện địa lý và khí hậu của các vùng sống trên thế giới khác với Trung Quốc. Vậy có cần phải định hướng các cửa sổ và cửa ra vào để tránh gió bắc thổi từ Mơng Cổ đến? Có cần phải sống gần nơi có nước mới thành đạt khơng? Hơn thế nữa có cần phải th một thầy địa lý xem nơi và cách sống của mình khơng

Nghệ thuật kiến trúc theo văn hố cổ Trung Quốc. Tác giả: TS. KTS chúng tôi NXB văn hố thơng tin. Năm 1999.

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 17 FENG SHUI – THUYẾT PHONG THỦY ĐỐI VỚI MỸ VÀ VIỆT NAM

Dân chúng Mỹ ngày càng tin vào thuyết phong thủy. Trong ngành kiến trúc, một bộ mơn học mới là phong thủy cũng đựơc hình thành. Xây nhà ở, mở cửa hàng đều phải chọn hứơng, địa thế, và Tự điển kinh doanh Mỹ đã có một thuật ngữ mới: Feng Shui – phong thủy, đọc theo âm tiếng Trung Hoa.

Riêng tại ban California, thành phố Gardena cũng có cả hàng chục ngàn cư dân theo thuyết phong thủy, bắt đầu là ngừơi Mỹ gốc châu á, rồi đến cả ngừơi Mỹ chính gốc, là siêu sao Hollywood hay ngừơi mẫu thời trang cũng sùng thuyết phong thủy, đến nỗi theo sự tư vấn của chun gia phong thủy, hay gọi là thầy địa lý Angi Ma Wong, một nhà quản lý, ơng Mitch Lansdell, mỗi khi có cuộc gọi quan trọng, ơng ta phải xoay ghế ngồi đối diện với góc Ðơng Bắc của văn phòng mình hay đánhd ấu cửa để ra vào, xếp sách vở tư liệu kinh doanh vào góc hứơng Ðơng Nam. Thuật Phong Thủy đã trở thành một ngành kinh doanh. Nhà Hán học OrvillSchell cho rằng hiện tựơng ngừơi Mỹ thích thuật phong thủy phản ảnh một tinh thần hồi cổ, cũng như ngừơi phương Tây từ lâu đã có niềm mong muốn thay đổi một phần của mình trong cách sống để có đựơc niềm tin, hơn là chủ nghĩa duy lý. Tóm lại đối với ngừơi Phương Tây nói chung và riêng cho người Mỹ, thì họ áp dụng thuyết phong thuỷ vì mưu cầu lợi lộc do địa thế đem lại nếu biết chọn đúng. Còn đối với ngừơi Phương Ðơng, riêng ngừơi Việt Nam, theo nhà phong tục học Phan Kế Bính thì tuy vẫn chịu ảnh hửơng theo thuyết Phong Thủy từ Trung Hoa, nhưng lại có quan điểm trong sáng tiến bộ hơn, đó là “Tiên tích đức, hậu tầm long”. Sống làm nhà dựng cửa hay mở hiệu kinh doanh cốt ở tích đức trứơc, sau đó mới nói nhờ đến long mạch phong thủy sau.

Phan Kế Ðính viết: Tục ta trọng địa lý, phàm việc xây thành lập phách, cất đình hoặc làm nhà, để mồ mả, đều tìm nơi hình thẳng và chỗ cát huyệt. Ðất lập cửa nhà gọi là dương cơ, đất để mả gọi là âm phần. Dương cơ trọng hơn âm phần, nên có câu: “nhất dương thắng thập âm”. Khoa địa lý Việt do các danh sư Tả Ao và Hòa Chính truyền đạt qua nhiều đời, ứng nghiệm cũng nhiều mà huyễn hoặc cũng khơng ít, do đó các thầy địa lý cuối cùng cũng tán đồng quan điểm “tiên tích đức, hậu tầm long”, có nghĩa là tìm long mạch cốt để giúp ích gì cho đời, khơng vì mưu lợi cho mình, thì đó mới là địa lý tốt nhất.

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 18 ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG THỦY TRONG ĐỜI SỐNG CHÂU Á

Tác giả: TS. KTS chúng tôi

Phong thuỷ đã được chứng minh qua thời gian. Thuật xem địa lý này đã tác động đến nhiều người và làm kinh ngạc vơ số các nhà kiến trúc, trang trí nội thất và khai thác đất đai. ở Singapore, việc thiết kế của nhiều khách sạn và khu nhà cao tầng đều tn theo hướng dẫn của thầy đại lý địa phương cũng như các thầy Phong thuỷ đến từ Hồng Kơng và Ðài Loan. Mỗi lần xem Phong Thuỷ giá từ 500 đơla đến 5.000 đơla Singapore và một số thầy Phong Thuỷ có thu nhập đến 50.000 đơla Singapore/ tháng.

Ở HỒNG KƠNG, MỘT số thầy Phong Thuỷ tính tiền xem địa lý theo đơn vị mét vng của mặt bằng xây dựng. Nhiều nhà quản lý của khách sạn Hyatt nổi tiếng thường th một thầy Phong thuỷ tiếng tăm khi thay đổi hướng cửa, vòi phun nuớc và quầy thơng tin. Sau những thay đổi đó, cơng việc kinh doanh tiến triển hơn

Tơi đã từng gặp nhiều thầy địa lý trong nhiều trường hợp suốt thời kỳ hành nghề kiến trúc vào những năm 1960. Trở về lần đầu tiên từ Ln Ðơn vào năm 1966. Tơi được giao cho thiết kế một ngơi nhà lớn. Gia đình khách hàng đó, có bà mẹ vợ chấp thuận đồ án của tơi với vẻ hân hoan và cảm kích trước phần trình bày đầu tiên của tơi. Nhưng một tuần sau, người khách hàng đó dắt về một ơng lão và giới thiệu đó là một thầy Phong thủy. Trước khi cuộc họp đuợc kết thúc đồ án nhà đó được xé bỏ.

Cầu thang đối diện tiền sinh vào nhà có tường bao bọc và che khuất. Cửa trước thiết kế nghiêng để đón vận may và nhà kho dời đến vị trí mới để hài hòa với hành hỏa, nên ngơi nhà sẽ khơng gặp vận xấu.

Sự kiện này chỉ là khởi sự của hàng loạt các cú sốc về mặt văn hố đối với một số kiến trúc sư trẻ. Suốt những năm hành nghề, theo tơi đã có nhiều bất đồng với các thầy địa lý. Trước khi hiểu các ngun lý Phong thủy tơi thiết kế một ngơi nhà đối diện một khu đồi với cầu thang chính trực diện cửa chính và cổng chính ở vị trí giao lộ hình chữ T. Qua nhiều năm, những người sống trong ngơi nhà đó đã gặp nhiều rủi ro. Ðến năm 1977 tơi quyết định tìm hiểu về Phong thuỷ và ảnh hưởng của nó đối với các tồ nhà và phần nội thất. Tơi đã nghiên cứu tri thức của triều đại Thanh và các tài liệu cổ về thuật xem địa lý.

Thậm chí tơi đã thực hiện các thí nghiệm về nghiên cứu hướng khí thổi qua cửa trước của ngơi nhà. Với một bể nhỏ đầy nước và động cơ điện tơi đã sử dụng sóng để tạo dòng khí trong các trường hợp khác nhau. Từ thực nghiệm của mình tơi đi đến kết luận:

Khí dễ dàng vào nhà qua cửa chính khi khơng có chướng ngại vật ở phía trước phần mở ra của ngơi nhà.

Các chướng ngại vật như cột đèn ở phía trước cửa chính có thể cản trở khí vào nhà và tạo ra trạng thái thiếu cân bằng.

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 19

Khi có một chướng ngại vật ở phía của ngơi nhà, các nhà hướng xấu có thể đựơc loại trừ bớt bằng cách đặt một vật cản khác ở phía kia để tạo ra sự đối xứng.

Việc định hướng cửa chính ảnh hưởng khí vào ngơi nhà. Có thể minh hoạ cho các kết luận của tơi bằng một câu chuyện có thật về một thương gia giàu có người Hồng Kơng xây dựng một tồ nhà hướng ra biển cho gia đình ơng. Xét về mọi khía cạnh tồ nhà này trơng sang trọng, nhưng các thành viên trong gia đình đều gặp vận sấu . Trong vòng vài năm những đứa trẻ chết vì bệnh. Nguời vợ bị ốm nặng và vị thương gia đó bị mất nhiều tiền trong cơng việc kinh doanh thất bại.

Cuối cùng ơng mời một thầy địa lý về xem Phong thuỷ của ngơi nhà, nhưng khơng phát hiện điều gì sai cả. Một vài tháng sau nguời vợ qua đời. Một lần nữa vị thương gia lại tham vấn các thầy Phong thuỷ, nhưng khơng ai có thể giúp ơng. Sau cùng một người bạn giới thiệu cho ơng một thầy Phong thuỷ. Vị thương gia u cầu người thầy này ở lại nhà suốt cả tuần. Mỗi ngày, thầy Phong thuỷ đó xem xét ngơi nhà, nhưng ơng cũng khơng tìm thầy điều gì bất ổn.

Vào ngày cuối ở lại, thầy Phong thuỷ thức dậy rất sớm và cẩn thận kiểm tra mơi truờng xung quanh của ngơi nhà. Thuỷ triều xuống thấp và ơng kinh ngạc khi nhìn thấy một tảng đá nhơ lên ở phía dưới biển đối diện ngơi nhà. Tảng đá có hình dạng trơng giống một con ếch khổng lồ đang há miệng rộng. Thầy địa lý báo cho vị thuơng nhân biết cần phải phá bỏ tảng đá đi. Khơng may, dù cố gắng hết sức, những người thợ cũng khơng thể phá nổi khối đá đó. Cuối cùng vị thương gia cũng ngã bệnh, nhưng hồi phục được sau khi rời khỏi nhà. Nhiều năm liền ngơi nhà này phải để hoang vắng. Các bảng tường trình khác về ảnh huởng của Phong Thủy có rất nhiều. Có thể lấy ví dụ, vào năm 1982 tờ New Straits Times ở Kuala Lumpur tường trình cổng chính của một đài truyền hình phải chặn ngang, vì các nhân viên cho rằng lối vào có Phong thủy xấu; nên họ thích đi bằng lối phụ hơn. Khi một ngân hàng lớn trong thành phố di dời trụ sở chính, nguời ta th thầy Phong thủy đến để xem vị trí và bố trí các tượng sư tử đá.

ở Hồng Kơng, một kiến trúc sư cao cấp cấp đuợc đào tạo ở Ln Ðơn cơng tác ở Viện Cơng Trình Cơng Cộng cơng bố sáu thị trấn mới ở vùng lãnh thổ mới có 1,8 triệu dân đuợc thiết kế theo ngun lý Phong thủy. Vào năm 1981, một bản báo cáo mới thấy các ơng chủ thuộc địa Hồng Kơng đã chi hơn 1,5 triệu đơla Hồng Kơng cho việc xem địa lý khi di dời mộ của tổ tiên đến các địa điểm khác. Vào năm 1985 tờ The Star tuờng trình một nguời đàn ơng bị bệnh tâm thần ở Cửu Long đã giết bốn đứa trẻ và làm bị thuơng hơn 30 nguời ở nhà trẻ, thầy Phong thủy cho rằng ngun nhân là do cột khói cơng nghiệp huớng thẳng vào nhà trẻ .ống khói đó trơng giống như que nhang đốt lúc tang lễ.

ấn bản tháng 11 của một tờ tạp chí quốc tế tuờng trình kiến trúc sư khách sạn Regent ở Hồng Kơng quyết định tham vấn thầy Phong thủy về các đồ án của khách sạn truớc khi cơng bố vào năm 1982. Kết quả là, một bức tuờng kính cao 12m đuợc xây dựng để dẫn lối cho chín con rồng vào cổng. Có nguồn tin cho rằng giới lãnh đạo tập đồn

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 20 ngân hàng Thượng Hải và Hồng Kơng cũng xem Phong thủy trước khi vẽ thiết kế cho ngân hàng mới.

Theo thầy Phong thủy, vị doanh nhân Hồng Kơng có vật chướng ngại hình ếch cản trở khơng khí vào cửa chính có thể cải tạo đuợc tình huống nếu các cơn trùng bằng đá được trạm trổ từ phiến đá đem đặt vào miệng con ếch đó. ở Kuala Lumpur nhiều quần thể cửa hàng đuợc xây dựng theo hướng dẫn Phong thủy. Suagai Wang Plaza là một minh họa, được xây dựng trên một khu đồi và lối vào của nó bố trí tránh thực diện con đường xe cộ luu thơng. Trụ sở MAT, tháp Promet và MUIPlaza được thiết kế xếp đạt vị trí theo lối hài hòa với các tòa nhà trong khu vực.

Mặc dù với kiến thức tinh thơng và đáng tin cậy của các chun gia Phong thủy, cũng khơng nên tin tưởng mù qng vào Phong thủy để sửa chữa tất cả các trường hợp xấu. Tơi có nghe kể một câu chuyện về một nguời đàn ơng trải qua nhiều năm sống thất vọng vì thầy Phong thủy nói ơng ta sẽ thăng chức nhanh nếu lái xe lên dốc mỗi buổi chiều khi đi làm về. (Ðối với người Trung Hoa, đi lên cầu thang đồng nghĩa với thăng tiến). Người đàn ơng đó khơng thăng tiến như ao ước, mà phải chi nhiều tiền để thay lốp xe thường xun.

Trong mơt trường hợp lạ lùng khác, một người đàn ơng ngủ với tấm gương để dưới tấm nệm vì thầy Phong thủy cho rằng việc đó sẽ làm cho ơng ta trở nên thơng minh hơn. Tất cả những điều mà người đàn ơng biết được là ngủ trên một tấm gương làm cho ơng ta bị sái cổ.

Cũng nên lưu ý là các thầy địa lý có những phương pháp xem địa lý khác nhau và khơng phải tất cả các phương pháp đều có thể cải thiện được phong thủy. Trên thực tế cho thấy những yếu tố quan trọng nhất nằm ở trong đạo đức của người muốn tham vấn. Nếu người đó độc ác và vơ đạo đức, cũng khơng có Phong thủy tốt dành cho họ.

CHỌN VỊ TRÍ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ

Các nhà phong thủy xua đã có nhiều đúc kết đối với việc chọn vị trí để xây cất nhà của. Trong điều kiện ngày nay, đất đai tại các đơ thị khan hiếm, địa hình địa mạo chịu nhiều biến đổi nhân tạo, việc úng dụng các ngun tắc xua cần đụoc xem xét phù hợp vối bối cảnh khoa học và xã hội hiện đại. Xin đơn củ các ngun tắc vận dụng sau:

1. Theo phong thủy xưa: Nhà ở dưới vách núi hay cửa khe nước chảy ra thì người ở bất an, đau ốm. Rõ ràng nhũng vị trí này ln hứng chịu các tác động của mơi trường như: sạt lở trên núi xuống, hơi lạnh trong vách đá, nuớc chảy mang theo các chất thải hoặc sinh vật chết Trong thực tế đơ thị, nhà ở bên cạnh các cao ốc lớn cũng thùong xun chịu búc xạ nhiệt phản hồi lại từ các mặt tường, mặt kính lớn, nếu ở khuất nắng thì quanh năm khơng có mặt trời, nhà cửa ẩm thấp, đó là chưa kể hệ thống kỹ thuật (máy phát điện, điều hòa khơng khí, giàn giải nhiệt, xe hơi ra vào thường xun ) và các hoạt động tập trung đơng người mang đến mật độ di chuyển và sinh hoạt cao, ồn ào. Tại các miệng cống, trạm bơm nước, cũng có các tác động tương tự.

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 21

2. Nhà tại cuối đường: Các điểm cuối tuyến đường là nơi tích tụ tiếng ồn, các luồng khí độc hại, do giao thơng gây ra chắc chắn ảnh hủong trực tiếp lên tinh thần và súc khỏe người cư ngụ.

3. Nên giảm bớt cửa sổ phía Tây: Hướng Tây trong điều kiện khí hậu Việt Nam là có bức xạ mặt trời tập trung và gay gắt nhất. Việc trồng cây, dùng lam che nắng, mái hiên rộng ở húong Tây sẽ giúp giảm bớt các tác động xấu của nắng nóng lên mặt nhà, đồng thời phải bảo đảm thơng thống tự nhiên thật tốt.

4. Nhà ở một mình cao hơn các nhà xung quanh là khơng tốt. Một mình nhơ lên, hứng nắng, hứng gió ba bề bốn bên, lại thêm sấm sét tập trung khi mua dơng, khiến cho ngùoi cu ngụ khơng đuợc thoải mái và an lành bởi các tác động thường xun từ mơi trường.

5. Nhà bên các đường quanh co, lượn cong: thì bất lợi. Thực tế các chổ lựợn cong ln dễ phát sinh tai nạn giao thơng, Do dòng khí lưu chuyển tại các chổ này khơng ổn định, nên từ trừơng cũng biến đổi khơng chuẩn dẫn đến các khả năng định vị, ổn định của phuong tiện giao thơng bị rối loạn.

KHí: Theo ngơn ngũ khoa học, KHí là năng lụong tồn tại và ln chuyển trong thế giới vật chất, trong vạn vật tù tụ nhiên tới con người.Có nhiều loại KHí: sinh khí, tủ khí, âm khí, dương khí, địa khí, tụ khí, Phong thủy quan tâm đến địa khí (từ trường, năng lượng của quả đất) và tìm sinh khí để tìm sự tốt lành cho mơi truờng sống của con người. Ðịa hình ln đuợc kiến tạo theo khí tụ nhiên, đồng thời khí cũng vận hành tương úng theo địa hình ấy. Do vậy, xem xét dòng khí phải gắn liền với xem địa hình và cảnh quan xung quanh.

PHONG THỦY TRONG KIẾN TRÚC KINH THÀNH HUẾ

Theo lẽ tự nhiên, kiến trúc kinh thành phải là một mẫu mực theo thuật phong thủy bởi lẽ việc lựa chọn địa điểm và xây dựng thành ấp của vua chúa là hết sức quan trọng, sao cho đó phải là nơi hội tụ của long mạch. Chính vì vậy tổng thể kinh thành Huế đựơc đặc trong khung cảnh bao la đất rộng và núi cao đẹp, minh đường lớn, và sơng uống khúc rộng. Cụ thể tiền án của kinh thành là núi Ngự Bình Sơn cao hơn 100m. đỉnh bằng phẳng dáng đẹp, cân phân nằm giữa vùng đồng bằng. Hai bên là cồn Hến và cồn Dã Viên làm tả Thanh Long, hửu Bạch Hổ trong thế rồng chầu hổ phục tỏ ý tơn trọng vu’o’ng quyền. Minh dường thủy tụ là khúc sơng Hu’o’ng rộng nằm dài giữa hai cồn cong như một cánh cung mang lại sinh khí cho đơ thành. Do quan niệm”Thánh nhân Nam diện nhi thính thiên hạ” (Kinh Dịch – Thiên tử phải qy mặt về hướng nam để cai trị thiên hạ) nhưng đồng thời phải tận dụng đựơc thế đất đẹp nên kinh thành và các cơng trình trong nó đựơc bố trí đối xứng qua trục Dũng đạo quay mặt hơi chếch về hướng Ðơng – Nam một góc nhỏ nhưng vẫn giữ đựơc tư tưởng chính

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 22 của thuyết phong thủy. Ðây là cách sáng tạo và linh hoạt của người quy hoạch trong việc vận dụng thuyết phong thủy.

Mặt khác, phong thủy khơng chỉ xem hướng cơng trình mà nó cần ảnh hưởng sâu vào bố trí nội thất, vào các bộ phận và kế cấu trong cơng trình như chiều dài, rộng, cao, các cột, cửa ví dụ như các bộ phận của Ngọ Mơn đều có những con số theo ngun tắc của dịch họư các con số 5, số 9, số 100. Năm lối đi vào Ngọ Mơn tựơng trưng cho Ngủ Hành, trong đó lối vua đi thuộc hành thổ, màu vàng. Chính bộ mái của lầu Ngủ Phụng biểu hiện con số 5 và 9 trong hào Cửu Ngủ ở Kinh Dịch, ứng với mạng thiên tử. Một trăm cột là là tổng của các con số Hà Ðồ (55) và lạc thư (45) Các con số nầy ta lại gặp ở tas5i sân Ðại Triều Nghi với 9 bậc cấp ở phần sân dưới và 5 bậc cấp ở phần sân trên. Trên mỗi mái của điện Thái Hòa đều đựơc đắp nổi 9 con rồng trong các tư thế khác nhau, và trong nội thất cũng tu’o’ng tự. Ðó là chưa kể đến các con số liện quan đến chiều cao các cửa mà khó có thể liệt kê hết ra ở đây.

Về vị trí và phong thủy của kinh thành Huế, các sử quan Triều Nguyễn đã nhận xét, mà có thể nói, như một bản “Luận chứng kinh tế kỹ thuật”: “Kinh sư là nơi miền núi miền biển đều hợp về, đứng giữa miền nam miền bắc, đất đai cao ráo, non sơng phẳng lặng; đường thủy thì có cửa Thuận An, cửa Tư Hiền sâu hiểm, đường bộ thì có Hồnh Sơn, ải Hải Vân ngăn chận; sơng lớn giữ phía trước, núi cao giữ phía sau, Rồng cuốn Hổ ngồi, hình thể vững chãi, ấy là do trời đất xếp đặt, thật là thựơng đơ của nhà vua”

NÉT NHUẦN NHỊ GIỮA KIẾN TRÚC VÀ PHONG THỦY

Kiến trúc Phật giáo ln tn theo ngun tắc dựa vào thiên nhiên để bổ sung, tương giao lẫn nhau. Vị trí của một ngơi chùa ln đặt ở nơi đất lành có sơng hồ bao bọc, núi hoặc gò đất bốn bề quần tụ – nơi có địa mạch và sinh khí dồi dào đồng thời bao qt một cảnh quan rộng lớn. Chính vì vậy dù chùa nhỏ có bố cục theo đúng thuật phong thủy “nghìn núi vây quanh một chùa, một chùa trấn giữ nghìn núi” ẩn mình giữa mây trời bao la như một gạch nối giữa thựơng giới và trần gian, giữa thần thánh và con người.

Nếu như chùa Thầy ở vùng núi non dựa vào hòn Long Ðẩu và thập lục kỳ sơn chầu về thì chùa Kim Liên nơi vùng đồng bằng xanh tốt lại dựa vào vùng sơng nứơc bao quanh, nơi có thủy thần vựơng ở mạch. Vị trí và địa hình chùa Kim Liên là cả một vùng tổng thể hài hòa, như đựơc đúc kết từ những tinh hoa trong khoa học phong thủy:” Chùa ấy trơng hứơng Ðồi (Tây), tựơng bày quẻ cấn, thế đất hình rùa vàng, lại thêm rồng xanh ẩn phục, phía trứơc có nứơc Tây Hồ tích tụ, sau lưng có sơng Nhị Hà chảy xi, phía Nam là thành của đơ hội, mạn Bắc là khu dân cư đơng đúc. Huống chi bên ngồi có chợ, ngày càng của cải dồn về; bên dứơi có bến đò người thường qua lại. Dây là nơi khí thiêng hun đúc, sinh người hào kiệt khác thường” (Bia chùa – 1638). Nh vậy việc vận dụng thuyết lý Tam Tài và Tứ Tựơng – Bát Qi vào cơng trình đã đựơc ngời xưa đưa vào một cách nhuần nhuyễn và sâu sắc.

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 23 Kiến trúc chùa là một biểu hiện xuất sắc, đầy sáng tạo và hồn hảo cho loại hình “trùng thiềm điệp ốc” trong kiến trúc chùa chiền mà chỉ còn thấy đựơc ở một cơng trình thứ hai – chùa Tây Phương nhưng lại phổ biến ở kinh thành Huế. Phía trứơc 3 tòa chùa Hạ, Trung ,Thựơng xếp theo hình chữ tam (#) là một quan ” độc nhất vơ nhị” hiện còn ở nứơc ta: chỉ có một dàn hàng ngang 4 cột đỡ hệ con sơn 2 tầng chồng đấu mở ra 3 lối đi biểu hiện cho khơng quan, giả quan, trung quan trong thế giới quan của nhà Phật. Cửa giữa cao lên hẳn với 4 mái đao xòe rộng vươn bay, có 6 hồnh ứng với chữ bệnh của chu kỳ Sinh – Bệnh – Lão – Tử. Hai cổng bên thấp hơn, mái vươn ra 3 phía có 5 hồnh ứng với chữ Sinh. Tất cả cấu trúc Tam quan đựơc ẩn dấu trong những trang trí hoa sen hồ phù, đầu rồng trên các rường, ván, trụ kê (hình 1). Qua khỏi đây con người bứơc vào phần chính của chùa- thế giới của chân tâm, một cuốn kinh dẫn giải những thuyết lý nhà phật về cuộc sống, về sự khổ, đạo diệt khổ để đến bến giác ngộ lần lựơt từ Tiền đường, Thiêu hương, Thựơng điện, nhà tăng rồi cuối cùng là các tháp mộ – nơi an giấc tháp mộ – nơi an giấc ngàn thu của các vị cao tăng đắc đạo. Việc bố trí các cửa sổ trên những mảng tường chữ nhật cũng thể hiện ngun lý “sắc – khơng” bằng hình ảnh cửa tròn, vòng trong chia ra các vành bên đặc bên rỗng xen lẫn nhau, vòng ngồi đắp các ký tự Bát Qi hậu thiên trong Kinh dịch. Ðó cũng là sự kết hợp của âm dương, của cõi sống và cõi chết (vng – tròn) ln tuần hồn như bánh xe ln hồi của tạo hóa (hình 2).

Vị trí và kiến trúc của chùa Kim Liên – “thắng lãm trong cảnh trí Hồ Tây”, chốn biểu hiện cho “sự giác ngộ tuyệt đỉnh” – đựơc ca tụnglà nơi “ánh nứơc bóng trăng soi sáng lòng thiền, chng gióng mõ kêu gợi niềm thức tỉnh. Há chẳng là bến giác ngộ đã đưa đến chỗ xúc cảm và nhận biết điều lành đó sao” (Bia chùa – 1868).

NGUYỄN KIẾN

CHỌN HƯỚNG XÂY NHÀ

Hướng tốt nhất – hướng nam Lấy vợ hiền hòa Làm nhà hướng Nam

Do vị trí địa lý và đặc thù khí hậu của Việt Nam (nhiệt đới, nóng ẩm, gió mùa) dẫn đến trong 4 hướng chính Ðơng – Tây -Nam – Bắc thì hướng Nam (kế đó là cận Nam như Ðơng Nam, Tây Nam) là hướng thuận lợi nhất trong xây dựng nơi ăn chốn ở. Nhà xây hướng Nam: buổi sáng tránh được ánh nắng chói (phía Ðơng), buổi chiều khơng bị nắng chiếu “xiên khoai” gay gắt (phía Tây), vừa né được gió nóng từ phía Tây, lại khơng bị gió lạnh phương Bắc. Hướng Nam ln là hướng gió chủ đạo của hầu hết mọi vùng trên lãnh thổ nước ta, mà thơng gió tự nhiên là điều kiện tiên quyết trong xây dựng cơng trình hợp với khí hậu Việt Nam.

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 24 Trăm người hầu khơng bằng đầu ngọn gió Gió Nam chưa nằm đã ngáy

Ðấy là các lợi điểm tối ưu của hướng Nam khi cất nhà. Mở cửa đón đựơc gió, cũng là đón những điều kiện tốt cho sinh hoạt con người. Gần như tất cả hang động có người ở tại vùng Hòa Bình xưa đều có cửa hang mở về hướng Nam. Các tòa thành cổ uy mở cổng tứ phía nhưng cổng chính lúc nào cũng là cổng phía Nam (ví dụ cửa Ngọ Mơn ở Huế có nghĩa là cửa phía Nam, “Ngọ” ở đây là phương Nam theo trục Tý – Ngọ trên la bàn của thầy địa lý xưa chứ khơng phải là “cửa giữa trưa” như một số sách dịch tên Ngọ Mơn ra tiếng nước ngồi đã hiểu sai).

Nếu gặp hướng khơng tốt?

Thực tế trong điều kiện đất đai đơ thị khan hiếm và chật hẹp như hiện nay, thì dễ gì tìm một miếng đất ngơi nhà chính Nam. Vậy thì giải quyết sao? Các kiến trúc sư, các nhà xây dựng có học bài bản, trường lớp đáng hồng đều biết những phép hóa giải. Và với sự trợ giúp của KHKT họ còn có thể cải xấu thành tốt.

Xin nêu một giải pháp cụ thể về việc khắc phụchướng xấu. Ngơi nhà trong hình1 tại Quận Gò Vấp (TPHCM) mở cửa ra chínhhướng Tây, thường xun chịu nắng nóng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mọi người trong gia đình.

Nhận định: Gió, khơng khí vào nhà phía sau qua một sàn nước nhỏ (gió lùa) khơng đủ thơng thống. Mặt trước lại dùng mảng kính bít kín gây hiệu ứng tích nhiệt. Trần thấp và mái tơn sát trần làm cho khơng khí trong nhà nóng bức và cảm giác tù túng.

Giải pháp khắc phục – biến đổi: Mở rộng diện tích giếng trời về phía Nam gấp 2 đến 3 lần khoảng sàn nước hiện hữu. Ðây chính là phễu hút nhiệt và thơng gió tự nhiên cho tồn nhà. Mặt tiền sửa khung kính cố định thành các khung cửa xoay theo trục đứng để điều chỉnh đựơc tùy vào góc nghiêng mặt trời và lấy thơng thống gió lân cận Tây. Nâng cao khoảng cách giữa mái tơn và trần (khoảng 1,5m) để tạo lớp đệm khí cách nhiệt (hình 2).

Việc kích hoạt nguồn khí, cải tạo điều kiện vi khí hậu giúp giảm đáng kể lựơng nhiệt tích tụ trong nhà, thay đổi tích cực mơi trường sống đồng thời có thêm khoảng xanh thư giãn phía sau (hình 3).

Long mạch

Mạch là chỉ lực âm dương vận động trong lòng đất. Do truyền thống văn hóa nơng nghiệp Nam á coi trọng phương Ðơng hơn phương Tây, mà Phương Ðơng vốn mang

Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản © 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 25 vật biểu trưng là Rồng (Long), trong thế đất đặc thù cho hình dài, cho nên mạch đất đựơc gọi là Long mạch . Việc tìm mạch đất gọi là Tầm Long.

Long mạch có thể lớn hoặc nhỏ, có khi bao trùm cả một vùng lãnh thổ, có khi giới hạn trong một địa phương, một cơng trình. Trong phép tầm long, trước hết phải tìm tổ sơn, rồi theo long mạch tìm đến huyệt.

XEM XÉT PHƯƠNG VỊ, ĐỊA HÌNH ĐỂ ĐỊNH CÁT HUNG CHO CUỘC ĐẤT

Trong phong thuỷ khi xem đất, điểm cốt yếu là xem xét địa khí tại vị trí đất đó ra sao và vận dụng địa khí đó như thế nào. Có 3 cấp độ cơ bản trong ứng dụng phong thuỷ đó là:

1. Tầm Long: Tìm và chọn đất (xem địa hình, địa thế, địa mạo. . .)

2. Ðiểm Huyệt: Tìm và xác định vị trí trọng tâm của cuộc đất.

3. Lập Hướng: đặt cơng trình lên trên huyệt đã điểm, xác định hướng của trục chính theo phướng hướng tối ưu.

* Vài điều kiêng kỵ về địa mạo, địa hình của mình đất xây dựng:

1. Mặt trước tương đối thấp, mặt sau cao là cát từơng(thuận lợi, tốt lành) điều này cũng phù hợp với u cầu thốt nước nền và đảm bảo tầm nhìn .

2. Mặt đất xây dựng cơng trình tốt hơn cả là nên bằng phẳng tránh lồi lõm.

3. Tốt nhất là các mảnh đất có hình dạng vng vức, tránh các mảnh đất tam giác bởi các cạnh và góc nhọn. Nếu mảnh đất là hình thang thì mặt tiếp xúc với đường giao thơng nên hẹp phía sau rộng dần (nở hậu sẽ là nơi địa khí ngưng tụ rất tốt. Ngược lại thì địa khí dễ lưu tán, gọi là đất hung tướng.

4. Ðất thấp trũng, có nước tù đọng tạo khơng khí ẩm ướt thì khơng tốt. Cần khắc phục bằng cách đổ đất tơn cao, sang nền tiêu thuỷ để cải tạo mơi trường ẩm ướt MINH ÐƯỜNG Trong khoa học phong thuỷ Minh Ðường được xem như là mơi trường cảnh quan phía trước của một khơng gian cư trú cụ thể. Từ khơng gian khá rộng (đơ thị, xóm làng) đến khơng gian tương đối hẹp như một định cư ngơi nhà nhỏ, cũng đều có Minh Ðường. Trong quan sát chọn lựa thế đất ở nơng thơn, Minh Ðường tốt nhất là nơi có địa hình bằng phẳng, núi đồi (hoặc gò, bờ ruộng . . .)bao bọc có nước tụ ở phía trước. Ðối với đất trong đơ thị, Minh Ðường phải có tỷ lệ tương đối nhất định với kiến trúc cơng trình và các nhà cửa, đường giao thơng xung quanh.

(Tổng hợp từ SGGP-KTNN)

Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà Ở

Xây dựng Taka hôm nay có bài viết chia sẻ về vấn đề phong thủy trong xây dựng nhà ở, được biên soạn trực tiếp bởi kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Taka.

***

Xây nhà là việc lớn của cả một đời người. Vì thế gia chủ không nên vội vàng qua loa mà không tìm hiểu một chút sơ lược về phong thủy nhà ở.

Phong thủy không phải là mê tín, tất cả đều được lý giải hợp lý, tích lũy từ nhiều đời và chúng ta nên kế thừa. Có thể không tích hợp được hết tất cả những điều đó vào trong thiết kế ngôi nhà của chúng ta nhưng cũng phần nào tránh được những kiêng kỵ trong xây dựng nhà ở. Bài viết sau đây sẽ phân tích cơ bản những hiểu biết mà kiến trúc sư và kỹ sư TaKa tích lũy và tìm hiểu trong suốt quá trình làm việc.

Mỗi gia chủ sinh ra sẽ có một tuổi âm tương ứng với bát trạch được chia ra làm 4 cung tốt (Sinh khí, Thiên y, Phúc đức, Phục vị) và 4 cung xấu (Tuyệt mệnh, Ngũ Quỷ, Lục sát, Họa hại). Để tư vấn nhà hợp phong thủy cho gia chủ, kiến trúc sư sẽ đặt khu đất vào tâm bát trạch. Khi đó sẽ sơ phác ra được các khu vực bố trí phòng, cửa đi, wc, bếp, bàn thờ…

1. Vị trí khu đất:

+ Trường hợp gia chủ có bát trạch hợp với hướng của lô đất mình đang có thì quá tốt.

+ Trường hợp còn lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà gia chủ chỉ có thể có lô đất đó nhưng lại không hợp hướng thì chẳng nhẽ lại không thể xây dựng nhà được hay sao?

Câu trả lời là vẫn làm được bình thường nên các gia chủ đang có lô đất không hợp với bát trạch mình thì vẫn cứ yên tâm. Tất cả đều có thể hóa giải được. (vấn đề này sẽ được trả lời bên dưới phần Bếp).

2. Cửa đi chính:

Cửa trước là phần quan trọng nhất khi đề cập đến phong thủy một ngôi nhà. Cửa trước là yếu tố quyết định đến cuộc sống của gia đình bạn vì nó là đại diện cho nguồn năng lượng sẽ đi vào nhà. Khi thiết kế cần lưu ý những vấn đề sau đây:

+ Cửa đi chính không được nhìn trực tiếp (cửa) vào phòng vệ sinh hay nhà kho.

+ Cửa đi chính không được thẳng hàng với cửa sổ hay cửa sau nhà.

+ Cửa đi chính là điểm nhấn của ngôi nhà mặt tiền cần được xây dựng rõ ràng, nổi bật, cửa phải rộng thoáng để nguồn năng lượng đi vào được dồi dào.

+ Một điều kiêng kỵ nữa là cửa chính không được đối diện với hướng lên của cầu thang (vì nguồn năng lượng sẽ chảy ra ngoài cửa không tốt) theo quan niệm phong thủy thì cấu trúc kiểu này sẽ làm cho tài sản, tiền của trong nhà dần dần “đội nón ra đi”.

Bếp đại diện cho Hỏa, ông bà xưa có câu “Thủy Hỏa bất tương phùng”, do đó bếp vị trí nấu ăn cần lưu ý những vấn đề sau đây:

+ Không đặt bếp dưới khu vệ sinh, hoặc trên khu vệ sinh.

+ Nếu diện tích nhà hẹp vị trí nấu ăn trên bếp phải né vị trí các bể ngầm (hố ga, hầm tự hoại)

+ Hệ thống cấp thoát nước cũng không được đi dưới bếp nấu.

+ Không tựa lưng bếp ra cửa sổ hoặc khoảng trống.

+ Không đặt bếp dưới giường ngủ.

Bếp đặt tại cung xấu nhằm chắn họa hại, về hướng của bếp (hướng lưng của người đứng nấu ăn) nhìn về hướng tốt.

Nếu hướng nhà đặt trên lô đất không hợp với bát trạch của gia chủ thì ta hóa giải việc này bằng cách đặt hướng bếp như sau:

Nên đặt tại cung xấu nhằm chấn họa hại và mặt bàn thờ nhìn về hướng tốt.

Cũng như bếp, bàn thờ không được đặt dưới khu vệ sinh hoặc trên khu vệ sinh, không tựa lưng ban thờ ra cửa sổ hoặc khoảng trống.

Không được để ban thờ dưới giường ngủ và bê nước (ý nhắc đến bể nước mái)

5. Phòng ngủ và giường ngủ:

“Nhất tọa nhì hướng” ưu tiên đặt tại cung tốt nhìn về hướng tốt.

Như đề cập ở các phần trên thì giường ngủ không được đặt trên bếp nấu hoặc ban thờ

Kiệng kỵ đặt giường ngủ dưới xà nhà (dầm kết cấu sàn), quạt trần, đèn chúm, vật trang trí có góc nhọn gây sát khí.

Không quay đầu giường ra trực tiếp cửa sổ cửa đi, nhà vệ sinh.

6. Phòng vệ sinh (WC):

Đặt tại các cung xấu trong nhà để chấn hướng xấu, lưng xí không được quay về hướng tốt, không đặt nhà vệ sinh trên khu bếp, trên ban thờ, trên giường ngủ, trên nóc bàn ăn, bàn ghé tiếp khách, cửa chính ra vào.

7. Bậc cầu thang:

Khi tư vấn thiết kế TaKa nhận thấy không phải gia chủ nào cũng nắm hết những điều trên nhưng đến bậc thang thì lại nắm rất rõ.

Vâng đa số ai cũng nắm được số bậc cầu thang cho 1 tầng lúc nào cũng phải đáp ứng : Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Do đó, số bậc của cầu thang cho 1 tầng phải rơi vào chữ Sinh hoặc chữ Lão.

Bậc lên xuống của cầu thang không được đâm thẳng ra cửa chính, cửa khu vệ sinh, ban thờ, bếp.

Chiều rộng bậc cầu thang trong nhà ở thường là 165mm-180mm, mặt bậc rộng từ 250mm đến 300mm, rộng vế thang khoảng 0,8m đến 1,2m tùy vào mặt bằng khu đất và mong muốn của gia chủ.

8. Kích thước lỗ ban:

Thước lỗ được chia làm 3 loại chính:

+ Loại 52,2cm (tức là cứ đến mỗi 52,2cm sẽ lặp lại) dùng đo khoảng thông thủy (cửa,…)

+ Loại 42,9cm (tức là cứ đến mỗi 42,9cm sẽ lặp lại) – Dương trạch dùng để đo khối bếp, bậc thang,…

+ Loại 38,8cm (tức là cứ đến mỗi 38,8cm sẽ lặp lại) – Âm phần đo đồ nội thất (bàn thờ, tủ,…)

Cái chúng ta quan tâm nhiều nhất đa phần TaKa mỗi khi tư vấn là chủ nhà muốn đảm bảo thông thủy lỗ ban của các cửa.

Ngoài ra nếu để ý thì chiều cao chiều cao bậc thang như đã đề cập ở trên từ 165mm-180mm đều rơi vào cung tốt theo thước lỗ ban 42,9cm. Bếp có chiều cao thông dụng nhất chính là 810mm hoặc 820mm cũng đều rơi vào cung tốt theo thước lỗ ban 42,9cm do đó vấn đề này luôn thỏa cung lỗ ban.

Tuy nhiên, những vấn đề trên cũng mang tính chất tham khảo. Vì nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau (vị trí khu đất, diện tích khu đất, tài chính, nhu cầu sử dụng,… của từng gia chủ khác nhau) có thể chỉ đáp ứng vài điều kiện căn bản chứ không thể đáp ứng đồng thời hết tất cả những điều nêu trên. Chúc mọi người có được căn nhà như ý.

Phong Thủy Trong Thiết Kế Và Xây Dựng

Phong thuỷ – một nhu cầu thực tế

Bây giờ làm nhà, mấy ai không đi… hỏi “thầy”? “Thầy” ở đây được hiểu là thầy phong thuỷ, và chủ nhà hỏi về vấn đề phong thuỷ cho ngôi nhà mình, cuộc đất của mình để xây nhà. Chuyện này không phải là mới; từ xưa vấn đề phong thuỷ trong xây dựng công trình, nhà ở đã được quan tâm, ở cả tầng lớp vua quan, nhà giàu quyền quý cho đến thường dân, và mức độ quan tâm cũng phân theo đẳng cấp công trình và vị thế chủ nhân. Tuy nhiên hiện nay, mối quan tâm tới phong thuỷ, và yêu cầu chặt chẽ về phong thuỷ đã phổ biến hơn rất nhiều trong đại chúng. Đa số những người làm nhà chưa hiểu bản chất của phong thuỷ là gì, nhưng cũng cứ phải tới thầy để thầy coi, để thầy phán; và mang tâm thế thụ động, tin tuởng, chịu đựng tới mức nhẫn nhịn, mù quáng. Phong thuỷ là một môn khoa học, cứ hiểu theo cách như thế, thì bản thân nó là một chuyên ngành riêng, một nhánh hẹp, người hành nghề phong thuỷ xưa là thầy địa lý; chứ đâu phải “thầy” nào cũng có khả năng “phán” hay giải quyết vấn đề phong thuỷ. Nhưng nhu cầu về vấn đề này rất lớn, và trong bối cảnh kinh tế thị trường, có cầu ắt có cung; nên nhiều “thầy” vốn xuất thân là thầy tướng số, tử vi… cũng hành nghề phong thuỷ. Đã có kiến trúc sư thốt lên rằng bây giờ… loạn phong thuỷ!

– Các không gian, bộ phận kiến trúc.

– Hướng đất, nhà: đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của phong thuỷ và luôn là câu hỏi đầu tiên của chủ nhân đối với thầy phong thuỷ. Hướng tốt hay xấu, hướng hợp hay không hợp (mệnh, tuổi chủ nhân) nhiều khi quyết định tới giải pháp quy hoạch – kiến trúc, thậm chí là cả kế hoạch dự án. Có rất nhiều trường hợp chủ nhà quyết định… không xây nữa, đơn giản chỉ vì cuộc đất không hợp hướng (nhà phố thì không thể xoay được).

– Bể ngầm: trong công trình nhà ở gia đình, bình thường và tối thiểu là có một bể ngầm chứa nước sạch và một bể phốt chứa chất thải. Bể nước sạch được coi là yếu tố dẫn tài lộc vào (nước cấp), bể phốt là nơi chứa và xả thải chất bẩn, các yếu tố bất lợi ra khỏi nhà.

– Cầu thang: Vvề cấu trúc không gian, cầu thang được coi là xương sống của ngôi nhà. Ở mặt khác, cầu thang được coi là hình tượng thanh long, lại là một yếu tố quan trọng trong bố cục phong thuỷ theo dịch học

– Phòng thờ, bàn thờ: đây là không gian truyền thống gắn liền với văn hoá, phong tục, tín ngưỡng. Có thể có rất nhiều không gian mà chủ nhà không quan tâm tới vấn đề phong thuỷ nhưng phòng thờ, bàn thờ nhất thiết phải được xem xét thật kỹ.

Những “kiểu” xem xét

Những “kiểu” cần xem xét là những cách thức, thông tin được xem xét và yêu cầu cụ thể đối với những không gian, bộ phận kiến trúc đã nêu ở trên; hai vấn đề này quan hệ chặt chẽ và không tách rời nhau. Mỗi đối tượng đều có tiêu chí xem xét riêng, cụ thể là:

– Hướng: đối với hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp nấu, hướng đặt bàn thờ, giường ngủ…

– Vị trí: cổng, cửa chính, các không gian sử dụng và sinh hoạt (phòng khách, phòng ngủ, bếp nấu, phòng vệ sinh…), các bộ phận công năng và kỹ thuật (cầu thang, bể ngầm, bể mái…) đặt trong tương quan với nhau và với tổng thể công trình.

– Kích thước, số lượng: cửa, bậc thang…

– Hình dáng: mặt bằng công trình, hình thức kiến trúc tổng thể, hình thức mái, các chi tiết trang trí…

– Màu sắc: tổng thể công trình hoặc các bộ phận kiến trúc tuỳ theo từng không gian cụ thể nhằm đạt tới yếu tố đắc lợi, phù hợp mệnh, tuổi chủ nhân (và các thành viên khác trong gia đình) trong quan hệ ngũ hành (tương sinh – tương khắc).

Phong thuỷ và thiết kế – đi tìm tiếng nói chung?

Xem ra, với những vấn đề cần quan tâm và các “kiểu” quan tâm như ở trên thì phong thuỷ quả thật là một trở ngại lớn với người thiết kế, là sự thách đố với kiến trúc sư – nếu phải giải quyết toàn diện. Gần như mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, mọi bộ phận kiến trúc đều có những yêu cầu về phong thuỷ, thì việc xâu chuỗi dữ kiện để đưa ra một giải pháp khoa học kiến trúc đã là quá khó, nói gì đến sự sáng tạo? Đấy mới là mảnh ghép rời rạc, chưa kể những vô lý và mâu thuẫn giữa phong thuỷ với… phong thuỷ, giữa phong thuỷ với kiến trúc hay các yếu tố xã hội khác. Tất nhiên không phải chủ nhà nào cũng yêu cầu kỹ đến thế, nhưng cũng không ít chủ nhà yêu cầu… kỹ hơn và chính xác hơn – không có chỗ nào là không yêu cầu về phong thuỷ.

Câu chuyện phong thuỷ và thiết kế thường là câu chuyện các kiến trúc sư hay phàn nàn, than thở cùng nhau. Có nhiều chuyện thật mà nghe không biết cười hay mếu. Có chuyện “thầy” bắt chủ nhà phải mở cửa chính ở hông nhà chứ không được mở ra ngõ (vì không được hướng), mà nhà mặt tiền có hơn 3m và chỉ có một mặt thoáng ra ngõ; có chuyện thầy bảo phải xây năm tầng, chứ không được xây bốn tầng vì số 4 là xấu (mà nhu cầu và tài chính của chủ nhà chỉ đủ xây bốn tầng); chuyện thầy đặt hoạ đồ bát quái, tính cửu cung và yêu cầu phòng này phải chỗ này, phòng kia phải chỗ kia… mà phòng vệ sinh thì đẩy ra mặt tiền, phòng khách thì sâu tít vào trong; rồi có chuyện thầy bắt tất cả nước thải phải thoát về… đằng sau nhà, mà sau nhà không có cống… Tất cả những chuyện đó nói bao nhiêu cũng không hết. Người trót đi xem thầy thi luôn mang tâm lý cả nể, sợ sệt, hoang mang. Sợ nhất là bị phán kiểu doạ dẫm: nếu không làm theo thì nào hoạ hại, lục sát, cô quả, tử biệt… toàn là những từ Hán – Việt đọc lên đã thấy ghê rồi. Thế nên ai cũng một điều, hai điều thưa thầy, mong thầy… cứu giúp. Chả biết thầy “cứu giúp” như thế nào nhưng kiến trúc sư thì ngán ngẩm lắc đầu, bó tay!

Về mặt khoa học mà nói, không ai, không kiến trúc sư nào dám khẳng định phong thuỷ là vô lý, vô căn cứ. Về mặt xã hội thì ai cũng có một niềm tin, một tín ngưỡng của riêng mình ở mức độ nào đó. Và nhu cầu phong thuỷ trên thực tế cũng là mơ ước chính đáng về những điều tốt lành, cuộc sống tốt lành mà thôi, không phải là xấu. Cái chính là thái độ ứng xử của mỗi người, mỗi thành phần tham gia trong câu chuyện xây nhà, dựng cửa.

Chuyện phong thuỷ và thiết kế nhiều khi còn gây ra xung đột trong gia đình, bởi có người tin, người không tin; người chấp nhận bất hợp lý về kiến trúc để đạt yêu cầu phong thuỷ, người lại không chấp nhận. Về phía kiến trúc sư thì đa dạng hơn nữa. Có người cực đoan, kiên quyết nói không với phong thuỷ, không nhận thiết kế cho những khách hàng có yêu cầu về phong thuỷ. Có kiến trúc sư lại chiều khách tới bến, yêu cầu thế nào cũng vẽ được (bất luận kết quả thiết kế về chuyên môn ra làm sao). Có người thì mềm mỏng và khéo léo, chấp nhận những gì có lý (và có thể giải quyết được) và từ chối những gì vô lý gây ảnh hưởng tới công năng và thẩm mỹ kiến trúc. Lại có người đưa ra nguyên tắc với khách hàng là: xem phong thuỷ kỹ đi, xem cho hết, khi đã triển khai thiết kế là không có sửa đổi nữa. Lại cũng có người dành quyền chủ động ngay từ đầu (với sự hiểu biết về phong thuỷ nhất định) tạo được niềm tin nơi khách hàng, và chủ động biến tấu để giải quyết vấn đề phong thuỷ và thiết kế song song, sao cho không “đá” nhau.

Những thái độ và cách làm trên thể hiện tính thụ động, không chuyên nghiệp và không đi đúng bản chất vấn đề, mang tính đối phó nhiều hơn. Thầy phong thuỷ, giỏi đến mấy, chắc chắn cũng không thể thiết kế kiến trúc như kiến trúc sư. Và số kiến trúc sư am hiểu sâu sắc về phong thuỷ, giải quyết được phong thuỷ và thiết kế nhuần nhuyễn chắc là không nhiều. Nhu cầu về phong thuỷ thì có thật và rất lớn, điều đó ai cũng rõ. Nhưng mọi người, nhất là kiến trúc sư – với vai trò tư vấn, phản biện và định hướng xã hội, cần phải hiểu rằng: phong thuỷ là khoa học – nghệ thuật tổ chức không gian cư trú phù hợp môi trường tự nhiên và xã hội, nhằm đạt tới sự an lành và bền vững. Rất nhiều những yếu tố phong thuỷ tương đồng, quan hệ chặt chẽ với vấn đề khí hậu và vật lý kiến trúc, văn hoá và tâm sinh lý con người.

KTS NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH

Những Nguyên Tắc Trong Phong Thủy Xây Dựng Nhà

Khi xây dựng nhà ở hiện nay thì theo quan niệm ngày xưa phong thủy rất được các gia đình quan tâm. Ngoài việc thiết kế nội ngoại thất sao cho hiện đại và công năng sử dụng hợp lý, phong thủy cũng được đưa vào trong việc thiết kế nhà và nó cũng là một yếu tố quan trọng.

Bởi vậy, thiết kế xây nhà xin giới thiệu những nguyên tắc cơ bản trong phong thủy nhà ở như sau:

– Nên xem kỹ ngày giờ động thổ và tuổi của gia chủ khi xây dựng nhà. Trong trường hợp bắt buộc phải tiến hành thi công xây dựng mà gia chủ không hợp tuổi thì có thể mượn tuổi người khác để cho phù hợp.

– Xem hướng của chính có hợp với tuổi gia chủ. Ví dụ, gia chủ sinh năm 1980, cửa chính có thể quay về các hướng: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

– Hướng bếp cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc “tọa hung hướng cát”. Nghĩa là đặt tại điểm xấu, quay mặt về 1 trong 4 hướng tốt của chủ nhà. Tránh đặt bếp ở dưới cầu thang, vệ sinh và đường nước đi dưới bếp vì hỏa kỵ thủy.

– Nên tra kích thước cửa chính, cửa sổ, cửa phòng theo cung tốt theo thước Lỗ Ban.

– Số bậc cầu thang có 4 cung Sinh – Lão – Bệnh – Tử, nhà có tầng lầu thì phải lưu ý từ bậc thứ nhất đến bậc cuối phải là cung Sinh.

– Tránh đặt cầu thang, vệ sinh vào khu “Trung Cung”.

– Hướng nước vào nhà là bên trái và thoát ra là bên phải.

Kiêng kỵ khi thi công xây dựng nhà

Nhà bên trái có thể cao hơn nhà bên phải, tránh bên phải cao hơn. Theo quy định: tả thanh long hữu bạch hổ, nghĩa là thà để thanh long cao vạn trượng, chứ không để bạch hổ ngẩng cao đầu.

Trước cũng cũng không nên có ngôi nhà đổ nát hoặc không có người ở. Do nhà đổ nát hoặc bỏ hoang dễ là nơi cư trú của kẻ lang thang và khiến cho người ta dễ mơ thất ma quỷ, ảo giác.

Cổng vào nhà không nên đối diện với góc nhà người khác

Góc tường của nhà người khác chĩa vào cửa nhà mình thì gọi là “nê tiêm sát”. Góc chĩa vào bên trái sẽ bất lợi với đàn ông, còn ngược lại bên phải sẽ bất lợi cho đàn bà.

Nhà kiểu chữ bát nghĩa là mổ côi, nghèo khổ và nhiều bệnh tật.

Nhà kiểu cái quạt: vất vả, lênh đênh.

Quá giang nhỏ cột to, cột bé tí: thường bị người áp đảo.

Điệp đống (hai thượng lương chồng lên nhau) mà không có chái, nhà đổ bị ôn dịch.

Nhà to không lưu gió, tan nát, người không có.

Nhìn từ xa, nhà như ở dưới hồ, cô quả (góa vợ góa chồng), nhân khẩu hiếm.

Nhà trước cao nhà sau thấp, hại con, xung khắc vợ.

Nhà sau cao, nhà trước thấp, già trẻ đều mê muội.

Giữa cao, trước sau thấp, vợ chồng không hòa thuận.

Giữa cao, trái phải thấp, hay bị chuyện thị phi.

Chân tường rơi lả tả, sa sút và tai họa.

Mặt bằng diện tích trước hẹp sau rộng thì cả phú lẫn quý.

Mặt bằng diện tích trước rộng sau hẹp, của cải ít.

Mặt bằng diện tích hình tam giác, không người lẫn của.

Bốn góc mặt bằng đều có khiếm khuyết, tuyệt đối không được ở.

Nhà quá to, nhân khẩu quá ít, không tốt. Nhà quá nhỏ, nhân khẩu quá đông, không tốt. Nhà ở của các con không được làm trong sân nhà cha mẹ.

Nếu ghép hai nhà làm một thì không được nối liền mái hiên.

Mặt tiền rộng hơn chiều dài, không tốt.

Số lượng cũng chỉ được là số lẻ, tránh số chẵn.

Nhà ở nên dùng gỗ thuộc dương, như tùng, san, mai; không được dùng gỗ thuộc âm, như lật, nam, hòe.

Từ bên ngoài mà có thể trông thấy cột cái thì sẽ có đứa con bất hiếu.

Nhà thi công xây dựng xong, ngoại hình không được như chữ sơn hoặc chữ đột. Nhà như vậy không đẹp, cũng không an toàn.