Tài Liệu Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà Ở Pdf

--- Bài mới hơn ---

 • Chế Ngự Nhà Tán Khí Dựa Theo Khoa Học Phong Thủy Đông Phương
 • Thước Lỗ Ban Phog Thủy Chuẩn Nhất Hiện Nay Dùng Trong Xây Dựng
 • Phong Thủy Về Xây Dựng Nhà
 • Hướng Dẫn Cách Xây Mộ Hợp Phong Thủy
 • Kích Thước Xây Mộ Chuẩn Phong Thủy
 • Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 1

  PHONG THỦY LÀ GÌ?

  Phong Thuỷ là gì ? Trước hết ta hãy xem giải thích: “Từ Hải” viết: “Phong Thuỷ, còn

  gọi là Kham D. Một loại mê tín ở nước Trung Quốc cổ. Cho rằng hình thể, hướng gió,

  dòng chảy xung quanh nhà ở hoặc mồ mả, có thể đem đơn hoạ, phúc cho người ở hoặc

  cho người chơn. Cơng chỉ cách xem nhà ở, phần mộ”

  “Từ Ngun” viết: “Phong Thuỷ, chỉ địa thế, phương hướng đất nhà ở hoặc đất phần

  mộ. Thời xa, mê tín căn cứ vào đó để xem lành giữ, tốt xấu và nhân sự”

  Mới đây, Trường Ðại học Ðơng Nam Trung Quốc xuất bản quyển “Nguồn gốc Phong

  Thuỷ”, giáo sư Phan Cốc Tây trong lời tựa viết: “Nội dung chính của Phong Thuỷ là

  một loại học vấn mà người ta dùng để sử lý và chọn lựa hồn cảnh ăn ở, cung thất,

  chùa chiền, lăng mộ, thơn xóm, thành thử; lăng mộ thì gọi là âm trạch. Phong Thuỷ và

  hồn cảnh ăn ở, ảnh hưởng chủ yếu trên ba mặt: Một, sự lựa chọn địa điểm, tức tìm

  một địa hình thỏa mãn cả hai mặt tâm lý và sinh lý; Hai, xử lý về mặt hình thái trong

  cách bố trí, bao gồm lợi dụng và cải tạo hồn cảnh thiên nhiên, hướng nhà, vị trí, cao

  thấp to nhỏ, cửa ra vào, đường đi, nguồn cấp nước, thốt nước v.v , Ba, trên cơ sở

  nói trên, thêm vào một dấu hiệu, nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý tránh cái dữ, lấy cái

  lành cho con người”.

  Học viện Dân tộc Trung Ngun xuất bản cuốn “Tìm hiểu sự lành giữ trong Phong

  Thuỷ nhà ở”, tác giả trong “Lời nói đầu” viết: “Trong vốn kiến thức lâu đời của Trung

  quốc, có một mơn học gọi là Kham D, thơng thường gọi là Phong Thuỷ. Căn cứ vào

  kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của tác giả, thì cái gọi là Phong thuỷ, nói theo

  ngơn ngữ hiện đại là “khoa học và mối quan hệ gữa từ trường trái đất và con

  người”.Về nội dung, mơn Phong thuỷ gồm hai phần, phần một là xem xét hình thái

  của núi, phần hai là xem xét phương và lý khí.

  Chiêm Ngân hâm trong “Tri thức Văn Sử” số tháng 3 năm 1988 viết: “Cái gọi là

  Phong thuỷ, là tên thường gọi của thuật xem đất. Theo tập tục truyền thống của Trung

  Quốc, mỗi khi xây cất điều phải xem địa hình có được Phong Thuỷ hay khơng, sau đó

  mới chọn địa điểm thích hợp, tránh đất dữ”.

  Học gi Rosk Kowski khoa địa lí trường Ðại học NiuDi-Lân là một chun gia về

  nghiên cứu Phong Thuỷ, tác phẩm ơng có “mối quan hệ Phong thuỷ giữa Văn hố,

  thiên nhiên Triều Tiên”, những năm gần đây nghiên cứu về Phong thuỷ Trung Quốc,

  trong bài đăng trên tạp chí “Nghiên cứu lịch sử khoa học tự nhiên” tháng 1 năm 1989,

  viết: “Phong Thuỷ là một hêj thống đánh giá cảnh quan nhằm tìm một địa điểm tốt

  lành cho cơng trình kiến trúc. Nó là nghệ thuật lựa chọn địa điểm và bố cục đía lý của

  Trung Quốc cổ đại, khơng thể căn cứ vào khái niệm của phương Tây mà nói một cách

  đơn giản rằng là mê tín hay khoa học Phong thuỷ Trung Quốc được xây dựng trên ba

  cơ sở: (1) địa điểm này có lợi cho xây nhà hoặc xây phần mộ so với các địa điểm

  khác. (2) Ðịa điểm tốt lành chỉ có thể căn cứ vào những ngun tắc Phong Thuỷ thơng

  qua việc khảo sát địa điểm ấy mà lựa chọn. (3) Một khi đã có một địa điểm như thế,

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 2

  thì tổ tiên và con cháu sống hoặc mai táng ở địa điểm ấy, sẽ được hưởng một sự tốt

  lành do địa điểm ấy mang lại”.

  Người nghiên cứu về Phong Thuỷ, ở Trung Quốc cũng như ở nước ngồi rất ít. Các tài

  liệu đã dẫn ở trên có thể đại diện cho các quan điểm chủ yếu ở Trung quốc và nước

  ngồi. Ðại để có ba phái, người thì cho là mê tín, người thì bảo đó là học vấn, người

  thì nói đó là hệ thống đánh giá cảnh quan.

  Chúng tơi cho rằng, Phong Thuỷ là một hiện tượng văn hố, một loại thuật số chọn

  lành tránh dữ, một dân tộc lưu truyền rộng rãi, một loại học vấn về hồn cảnh và liên

  quan đến con người, một tổng hợp về lý luận và thực tiễn. Phong Thuỷ có thể chia làm

  hai phần lớn: âm trạch và dương trạch. Dương trạch là nơi người sống hoạt động, âm

  trạch là mộ huyệt của người chêt. Lí luận về phong Thuỷ các trường phái hình thể và

  trường phái lí khí. Phái hình thể nặng về hình thể sơng núi mà luận lành dữ. Phái lí khí

  lại nặng về âm dương, qi lí để luận lành dữ. hạt nhân của Phong Thuỷ là “sinh khí”.

  Khái niệm của nó vơ cùng phức tạp, đề cập đến long mạch, minh đường, huyệt vị,

  dòng chảy, phương hướng v.v…

  Nó có rất nhiều điều kiêng cữ, rất cẩn thận với thời gian, phương vị, địa điểm. Học

  thuyết về âm trạch mang đậm màu sắc mê tín, đầu độc dân chúng rất nặng. Lí luận về

  dương trạch và thực tiễn, có tính hợp lí nhất định, có thể biến hủ lậu thành thần kỳ.

  Việc nghiên cứu Phong Thuỷ ở giai đoạn đầu, cần phải đi sâu thêm.

  Phong Thuỷ mà nguời ta thường gọi trên thực tế bao gồm hai ý. Có khi chỉ địa hình

  tốt, phong cảnh tốt. Khi đi chơi trên sơng Ly, người ta thuờng buột miệng khen :

  “Phong thuỷ đẹp”. Có khi, phong thuỷ là để chỉ thuật phong thuỷ, tức là lí luận và thực

  tiễn Phong Thuỷ. Ví dụ, người ta nói ơng này ơng nọ giỏi Phong Thuỷ, ơng Mỗ

  nghiên cứu Phong Thuỷ, ơng Mỗ kiếm cơm bằng Phong Thuỷ.

  Nghiêm túc mà nói, Phong Thuỷ khác với thuật phong thuỷ. Phong Thuỷ tồn tại khách

  quan. Thuật phong thuỷ là hoạt động chủ quan đối với khách quan. Bản thể của Phong

  Thuỷ là thiên nhiên, bản thể của thuật phong thuỷ là con người.

  Vì thói quen, mọi người đã nhập làm một Phong Thuỷ với thuật phong thuỷ, thì ta

  cũng khơng cần tách bạch ra. Có điều, chú ý xem người ta khi bàn về Phong “Thuỷ là

  nói khách quan hay chủ quan, để hiểu người ta nói theo nghĩa nào.

  Phong Thuỷ là một thuật ngữ đã được xác định. Qch Phác đời Tấn là người đầu tiên

  giải thích. Qch Phác trong “Táng kinh”, viết: “Táng(chơn) là đón sinh khí. Khi gặp

  phong (gió) tất tán, gặp nước ngăn lại tất dữơng, vì vậy gọi là Phong Thuỷ. “Vậy đón

  là đón thế nào? Tụ như thế nào? Thế nào là Phong Thế nào là Thuỷ?” Qch Phác

  khơng bàn tiếp.

  Phong, là hiện tượng khơng khí chuyển động. Thuỷ, là dòng nước. Khí, tức là nơi địa

  khí (khí đất). Sinh khí, tức là địa khí có sinh cư (sức sống). Ðón sinh khí, là tìm kiếm

  TÌM HIỂU VỀ PHONG THỦY

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 5

  Một số nguời cho rằng sự khan hiếm các tài liệu đuợc viết từ xa do bởi tập qn

  truyền lại các thơng tin qua sự truyền khẩu hoặc nhớ bằng ký ức cũng như tập qn bí

  truyền từ thầy cho mơn đệ, một phương pháp cho phép các sư phụ giữ lại các phần

  thực hành và sự hiểu biết q tầm tay của các nhà học thuật bình thường, các nhà phê

  bình và các tầng lớp có thế lực. Phong thuỷ là một mơn nghệ thuật kín mà những học

  giả có khuynh hướng về nghệ thuật, lịch sử Trung Quốc khơng quan tâm đến, những

  người này đã xem nó là một bộ sưu tập văn hố dân gian và là một sự mê tín. Nhưng

  nó vẫn tồn tại mãi trong lòng của những người thường dân.

  Nghệ thuật phong thuỷ đã đạt tới đỉnh cao của nó trong một triều đại nhà Tang (Tần)

  (năm 618 – 906 sau cơng ngun) nhiều người hành nghề này phát triển hưng thịnh.

  Tám người nổi tiếng nhất là Yang Junsong, You Yanhan, Li Chungfeng, thiếu sư Yi

  Hang, nhà sư Phật giáo Shima Touto, Riu Baitou, Chen Yahe Va Futu Hồng cùng là

  phật tử. Trong những pháp sư đời Tang (Tần) Yang Jungsong (khoảng 650 sau cơng

  ngun) có ảnh huởng to lớn nhất và qua ơng ta cũng như các mơn phái phong thuỷ

  khác đã truyền bá lại cho chúng ta.

  Sự quan tâm đến phong thuỷ và cách áp dụng đã đuợc hồi phục lại một thời đại nhà

  Song (960 – 1279 sau cơng ngun) và nhiều vị thầy nổi tiếng đã xuất hiện. Trontg các

  vị là Wu Aixian (thế kỷ 11 sau cơng ngun) và các mơn đệ của ơng ta Liu Qiwan và

  You Gounghang, Wu Aixian nguời sáng lập mơn phái đuợc gọi là 36 kinh tuyến đã

  viết một luận thuyết và các hình thể của núi (sn) dùng cho thế đất mai táng và nhà ở.

  Từ các vị thầu Liu You, đã hình thành nhiều nhánh phong thuỷ khác nhau đuợc sử

  dụng trong suốt đời nhà Minh (1368 – 1643 sau cơng ngun) và đời nhà Quing (1644

  – 1911 sau cơng ngun).

  Nguời ta ghi nhận rằng, suốt 500 năm kéo dài từ đời nhà Tang đến nhà Song, hơn một

  trăm mơn phái phong thuỷ đã đối địch và tranh giành ảnh huởng lẫn nhau. Tất cả các

  mơn này đều khởi đầu cùng một quan niệm thần học vũ trụ học và các lý thuyết. Ðể

  rồi sau đó phát triển thành nhiều sự diễn giải khác nhau, mỗi một mơn phái đặc biệt

  quan tâm đến hoặc tập trung vào những khuynh huớng nào đó của phong thuỷ. Sau

  đó, một số mơn phái đồng hố lẫn nhau. Ðây là một danh sách bởi mơn phái chính

  đuợc cơng nhận kể từ thời kỳ nhà Tang Song, tất cả các mơn phái này tiếp tục có ảnh

  huởng đến những nguời hành nghề ngày nay.

  1. Cửu tinh (chín sao), Bát mơn (tám cửu), Bát qi đồ.

  2. Những kinh mơn – Sanh mơn

  3. Ngũ hành chính thống

  4. Luỡng sơn, Tam hợp và Ngũ hành

  5. Bát qi, Ngũ hành

  6. Huyền Khơng Ngũ hành

  7. Hồng Phạm Ngũ hành.

  Lý thuyết phong thuỷ thuộc vũ trụ học và dựa trên các khái niệm của Ðạo Gia Nhân

  (con người và Vũ trụ). Mục đích của nó là sự thống nhất của Thiên, Ðịa, Nhân và Vật

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 6

  thể qua một lực đuợc gọi là Thái hư (Taijia), cơ bản tối cao (ngun khí của Vũ trụ

  khi cha hình thành âm dương).

  Nguời Trung Quốc cổ tin rằng khi sự kết hợp như thế được tạo nên, qi (các khí lực)

  của sự sống chy chan hồ khắp tất cả sinh vật, vật chất, những sự kiện tốt đẹp và hữu

  ích sẽ đuợc tạo nên.

  Sự tắc nghẽn khí lực của sự sống sẽ tạo ra một sự đối nghịch: bất hạnh và tai hoạ.

  Các lý thuyết kết hợp Trời, Ðất (thiên, địa), con nguời (nhân) là cốt lõi của thuật

  phong thuỷ, từ đó nảy sinh ra nhiều truyến thuyết và các câu chuyện dân gian. Các hệ

  thống tư tưởng to lớn trừu tượng về vũ trụ sau đó hồ lẫn vào các tính ngưỡng dân

  gian khi người Trung Quốc cổ cố gắng giải thích về những mãnh lực hữu hình cũng

  như vơ hình trên thế gian và các ảnh huởng bí ẩn lẫn phức tạp của những mãnh lực

  này tác động vào thái độ của con người.

  Việc đối phó với những sự kiện khơng thể tiên đốn đuợc trong cuộc đời khơng phi

  mục đích chính của phong thuỷ. Ðiều hấp dẫn nhất là giúp họ củng cố tinh thần trong

  thời gian gặp khó khăn hoặc bi kịch. Ðối với nguời Trung Quốc cổ, sự hồ hợp giữa

  con nguời và thiên nhiên là một sự chuẩn bị cần thiết và đúng đắn cho lĩnh vực tinh

  thần, trong đo con nguời và vũ trụ có thể là một. Sự hiểu biết về văn hố dân gian đã

  dạy họ khả năng chấp nhận một sự nghiệp khó có thể giải thích đuợc và cùng lúc thiết

  lập một nền tảng vững chắc một cuộc sống cho hòa bình, hy vọng, những uớc momg

  thịnh vuợng lâu dài. Ðối với nguời Trung Quốc, thái độ này thật ý nghĩa, thoải mái và

  thực tiễn. Tuy nhiên, nó cũng tạo nên nguồn gốc hài hồ giữa con nguời và thiên

  nhiên, tạo nên một bản đồng ca đặc biệt đượm tình nguời. Những khuynh huớng chủ

  yếu về vũ trụ học của thuật phong thuỷ đuợc hình thành theo những sự liên hệ sau

  đây:

  Trời (Thiên) là khái niệm bao gồm:Thần thánh, ma quỷ, tinh tú (với tư tưởng thần học

  và thiên văn học); thời gian (gồm chu kỳ các mùa và những ảnh huởng của chúng) và

  tất cả biểu thị những sức mạnh vơ hình lẫn hữu hình cũng như sức mạnh của vũ trụ.

  Những nghệ thuật dự đốn, số học và các hình thức tiên tri kết hợp với trời.

  Ðất (địa) và vật thể là các thuật ngữ đuợc dùng để mơ tả các vật thể trần tục và các

  điều kiện hữu hình lẫn vơ hình. Mơi truờng dịa lý, phuơng hướng, vị trí và nơi toạ lạc;

  Ngũ hành, quyền lực và sức mạnh của thiên nhiên; sự cân bằng và đối nghịch về trật

  tự của thiên nhiên, cái vơ hình kết chặt với ảnh huởng của sơng núi, cây cối, thú vật,

  đất đá, con nguời, nhà cửa, đồ vật v.v Tất cả các thần này thuộc lĩnh vực đất (địa) và

  vật thể. Nó cũng bao gồm những yếu tố của siêu nhiên như ma quỷ, thần thánh hổ tng

  với con nguời trên trên trái đất này. những khía cạnh về lĩnh vực vơ hình thì khơng có

  thời gian, khơng gian hoặc những giới hạn. Nguời Trung Hoa cổ cho rằng tất cả mọi

  con nguời chúng ta với thế giới này cùng nhau chia xẻ điều thân ái, an vui, nguy hại

  hoặc phiền tối.

  Nhân (con nguời) biểu hiện trí tuệ và tinh thần nhưng phải kết hợp cùng Trời, Ðất, Vật

  thể sao cho có sự hồ hợp và cân bằng các nhận thức. Ðiều này có thể đạt được qua

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 7

  một sự quan hệ được thiết lập chính xác giữa tất cả các sức mạnh trong thiên nhiên,

  cho phép chúng trơi chảy thơng thường và ni sống cuộc đời.

  Thái hư và trung cung là những thuật ngữ độc quyền của ngành vũ trụ học Trung

  Quốc và thuờng đuợc dịch sang với nghĩa “Tối thuợng” và “Mãnh lực của cuộc sống”.

  Nguời Trung Hoa ngày xưa tin rằng Bí mật của Thái hư là nguồn tối thượng của lực

  sống trong cuộc đời này, nó đi qua “Thái hư” và tất cả sự vật có thể kết hợp lại thành

  một.

  QI (Trung cung khơng có dạng, hình hoặc kích cỡ), nhưng qua nó tất cả mọi vật trong

  vũ trụ chứng tỏ cả hai lĩnh vực vơ hình lẫn hữu hình. Sự hư hao của vật chất là sự bào

  mòn của qi và sự chết của vật chất là sự biến mất của nó. QI là một khái niệm trừu

  tuợng to lớn của sự hài hồ và hợp nhất của tất cả mọi vật.

  Vì thế cho nên, tất cả những nguời Trung Quốc ln ln nghĩ rằng con nguời phải

  bảo vệ và ni duỡng (qi) khí lực của cuộc sống để đảm bảo nó liên tục phát triển và

  trơi chảy. Ðạo Gia dạy rằng việc ni duỡng ?Sức sống? từ bên trong có thể bổ sung

  sức khoẻ và truờng thọ. Tuơng tự, sự bảo vệ “sức sống” “qi” trong căn nhà có thể dẫn

  đến sự an vui và hồ thuận. Các quan niệm đặc biệt của “Sức sống/qi” và sự tồn tại

  của nó xâm nhập vào tất cả các ngành nghệ thuật Trung Quốc từ triết học, thi ca, hội

  họa cho đến điêu khắc, thiên dịch, dược thảo, võ thuật và phong thuỷ.

  KHƠNG GIAN ĐA NĂNG

  Đối với trường hợp căn nhà chật hẹp hay trong một nhà ghép nhiều hộ, mỗi gia đình

  có khi chỉ được một khoảng khơng gian sử dụng cho nhiều chức năng khác nhau. Làm

  sao có thể đảm bảo điều kiện sinh hoạt thoải mái và vẫn có một trường khí tốt cho nơi

  ăn chốn ở? Ngay cả khi nhà rộng, vẫn cần có có những khơng gian đa năng bên cạnh

  khơng gian riêng biệt để đáp ứng các nhu cầu phong phú khác nhau.

  XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ

  Đối với nhà tương đối rộng, phòng đa năng thường nằm tại

  trung tâm ngơi nhà. Có vai trò gần giống phòng sinh hoạt

  chung nhưng thực ra đơi khi còn được tận dụng làm phòng

  ngủ khi nhà có khách đột xuất, làm phòng thờ hoặc làm thư

  phòng – chỗ đọc sách, học tập của cả gia đình ngồi các phòng

  ngủ riêng biệt vốn có. Phòng đa năng do đó trở thành nơi

  trung hòa khí của nhiều đối tượng, lứa tuổi, giới tính khác

  nhau trong nhà. nếu nối được với các hành lang hoặc cầu

  thang thì rất tốt, tránh tình trạng xun qua phòng khác.

  Đối với nhà diện tích hẹp hoặc

  căn hộ chung cư kiểu một phòng, đây là chỗ sinh hoạ

  chủ yếu. Có nhà đặt cả bếp trong này và như thế khá

  bất lợi vì bếp thải ra thán khí, khối bụi khơng tốt cho

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 8

  sức khỏe. Cần phải dùng vách ngăn, máy hút khói khử mùi và nếu có thể thì thay đổi

  cao độ để bếp trở nên kín đáo và hiệu quả hơn. (hình 1)

  Phòng ăn phải tránh luồng gió lùa và đừng kế cận với cửa phòng vệ sinh, nếu có phải

  làm khơng gian đệm (Hình 2). Cũng khơng nên đặt bàn ăn dưới gầm hoặc bên cạnh

  cầu thang (nhất là cầu thang xương cá vì dễ bị bụi và luồng khí di chuyển lên xuống

  mất ổn định).

  MÀU SẮC VÀ BỐ TRÍ VẬT DỤNG

  Khơng nên sử dụng nhiều màu đỏ (Hỏa)

  trong bàn ăn, khi kế bên đã là hỏa của

  bếp. Hỏa vượng q sẽ gây nóng nực.

  theo thuyết Ngũ hành tương sinh tương

  khắc, những vật hoặc góc tường nhọn

  (hình tượng trưng cho hành Hỏa) cũng

  khơng nên dùng tại bàn ăn có thể gây

  nguy hiểm cho trẻ em. Tốt nhất là sử

  dụng bàn tròn (Kim) hoặc vng (Thổ)

  cũng như dùng các màu trắng (Kim)

  vàng (Thổ) và cả màu đen (Thổ) là phù

  hợp cả về phong thủy lẫn thực tế sử dụng. Khơng sơn tường hoặc dùng vật dụng, khăn

  bàn nhiều màu xám hoặc tím vì sẽ làm biến sắc món ăn và gây cảm giác lạnh lẽo.

  Trong phòng ăn khơng nên đặt các thiết bị giải trí như TV, Karaoke hay vi tính vì dễ

  làm thiếu tập trung (nhất là đối với trẻ em) trong lúc ăn uống gây mật vệ sinh. Ánh

  sáng trong phòng ăn nên là ánh sáng gián tiếp khơng chói lọi nhưng giữa bàn ăn phải

  có đèn chụp sáng rõ hoặc đèn điểu chỉnh độ cao. Có thể treo những trang tĩnh vật nhẹ

  nhàng và trang trí thêm cây cảnh để kích thích tiêu hóa, tạo khơng khí vui tươi.

  Trong xây cất nhà cửa, miếng đất rộng hay vng vức là điều ai cũng mong ước. Tuy nhiên

  trong thực tế vẫn thường gặp những ngơi nhà – miếng đất khơng điều cạnh, méo mó, có

  khoảng thiếu hoặc thừa, bị vạt góc Cần phải có biện pháp điều chỉnh hình thể ngơi nhà

  tương quan với điều kiện lệch ấy sao cho đạt lợi ích về sử dụng và đảm bảo cân bằng khí

  trong ngơi nhà nhiều nhất.

  BÊN THẲNG, BÊN LỆCH

  Nếu diện tích khu đất tương đối rộng cho

  một ngơi nhà phố (Ví dụ trên 5 mét) tốt nhất

  là chỉ nên làm ngơi nhà về một bên và chừa

  một hẻm làm lối đi, sân cảnh hoặc các mảng

  trang trí. Ngơi nhà nên được theo phần

  thẳng của đất làm cơ sở để đơn giản và

  thuận tiện về kết cấu (hình 1). Phần trồi sụt

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 9

  còn lại khi đó là diện tích phụ có tính chất trang trí bổ sung, còn diện tích chính ln được

  vng vức ngay ngắn hai bên trái phải ngơi nhà (phong thủy gọi là Thanh Long và Bạch Hổ)

  nếu chừa bên nào thì cũng phải cân bằng lại bằng các giải pháp trang trí. Cụ thể là trồng cây

  thẳng hàng, gắn đèn, đặt hồ cảnh dọc tường nhà.

  ĐẤT HÌNH CHỮ L

  Trường hợp chữ L nở hậu (hình 3) thì có thể bố trí theo

  cách:

  A: Khoảng trống được dùng làm sân nước phía dưới và

  thơng thống cho phòng ngủ bên trên.

  B: Ngơi nhà có sân giữa với hai phần trước sau rõ rệt.

  Sân này cũng đóng vai trò thơng thống và dẫn cho các

  phòng ở giữa.

  C: Khu nhà hẹp khơng đủ chiều sâu, nên đặt cầu thang

  ngay vị trí nở hậu. Nói chung, theo cách nào cũng nên

  xử lý đỉnh vng tại chỗ giật cấp

  TRƯỜNG HỢP CHỮ L TỐP HẬU

  Nên biến phần sau thành khơng gian phụ (Ví dụ: cầu thang, vệ sinh, sân trời nếu phần này

  khơng chiếm tỉ lệ lớn trong nhà).

  Khi gặp trường hợp 4b, thành phần chính ngơi nhà là ở phía sau thì tốt nhất là phía trước

  dùng làm sân cảnh, chỗ để xe.

  Là bộ phận xây cất chủ yếu của mỗi ngơi nhà, những bức tường khơng chỉ tạo ra bộ

  măt bên trong mà còn là hệ thống bảo vệ và phân chia khơng gian bên trong. Do vậy

  việc bố trí tường hợp lý góp phần quan trọng nâng cao trường khí của nhà cũng như

  cải thiện tốt sức khỏe và tâm lý của người sử dụng

  AN TỒN VÀ BỀN VỮNG

  Trước đây, tường dùng để chịu lực là chính nên xây khá

  dày, việc trổ cửa phải tránh làm yếu đi khả năng chịu lực.

  Điều này cần lưu ý khi mua – sửa chữa các nhà cũ theo

  kiểu Pháp hoặc dạng nhà “chú Hỏa”. Ngày nay, khung bê

  tơng cốt thép cho phép bố trí tường linh hoạt và tường

  khơng giữ việc chịu lực nữa. Nhưng cũng ln phải cẩn

  trọng đối với những bức tường biên, tường thu hồi mái

  hoặc tường rào xây cao. Đối với tường thu hồi mái nhất

  thiết phải có đà giằng và có mũ che đỉnh tường để bảo đảm an tồn, chóng tải trọng

  gió và các tác động bên ngồi làm hư hại tường (Hình 1) Tường rào xây phải có móng

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 10

  đà kiềng để tránh lún sụp. Khơng xây tường q dài (hơn 4m) trên mặt đất mà khơng

  có cột, hoặc q cao (hơn 3m mà khơng có giằng).

  CHO MỘT TƯỜNG KHÍ TỐT

  Tường màu sáng phản xạ ánh sáng tốt, giảm được việc hút

  nhiệt, nên các phía nhà phơi ra nắng nóng (phía Tây) cần sơn

  tường ngồi màu nhạt và sáng. Trong khi đó, tường màu tối hấp

  thụ ánh sáng và nhiệt nhiễu nên những căn phòng rộng và trống

  trải có thể sử dụng tường bên trong màu sậm để giữ khơng khí

  ấm cúng.

  Khi có hai bức tường song song nhau ở

  một khoảng cách hẹp, nên trổ cửa hoặc lỗ thơng gió một bên

  để tránh trìng trạng “sơn xun” (hút gió qua vách nén hẹp)

  gây ra gió lùa khơng tốt (hình 2). Tường ngăn cũng là biện

  pháp giảm luồng gió – khí thổi mạnh vào nhà. Những ngơi nhà

  ở trong vùng gió mạnh hoặc có đường đâm thẳng vào thường

  hay dùng tường ngăn (hoặc rào cây xén) phía trước sẽ chuyển

  hướng gió thành chữ S. Luồng khí bị chận lại sẽ khơng phát

  tán mà phân bố đều hơn, tốt hơn cho người cư ngụ trong nhà

  (hình 3).

  TƯỜNG HOA VÀ TƯỜNG DI ĐỘNG

  Tường hoa là những bức tường có dùng làm thơng gió, gạch lỗ thơng gió bố trí thành

  mảnh lớn, rất phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt độ nóng ẩm và vừa giảm được bức

  xạ mặt trời mà vẫn thơng thống. Sử dụng tường hoa cần chú ý đến tính an tồn (có

  thể có khung thép bảo vệ) và tránh hướng mưa tạt mạnh hoặc có nhiều bụi. Những

  bức tường lớn bằng kính hoặc gạch thủy tinh cũng khá hiện đại nhưng cần chú ý khả

  năng mở được khung kính hoặc khe thốt gió để tránh tù hãm khí.

  Những khơng gian làm việc, tiếp khách hoặc đa năng có thể dùng tường di động bằng

  vật liệu nhẹ, khi cần điều chỉnh dễ dàng theo số lượng người và tính chất sử dụng. Các

  vách ngăn nhẹ hay thậm chí bình phong làm bằng khung gỗ, nhơm, sắt, vải có thể

  sử dụng linh hoạt vừa che được các tầm mắt tò mò, vừa điều chỉnh ánh sáng, thơng

  gió và trang trí cho chủ nhà tuỳ vào hồn cảnh sinh hoạt cụ thể.

  * Khí khẩu – khí đạo: là miệng hút khí và đường dẫn khí trong mỗi ngơi nhà. Nếu

  cửa đi đóng vai trò quan trọng là hướng dẫn luồng khí thì cửa sổ mở ra nhằm mục

  đích tạo miệng hút khí (bổ sung cho cửa đi) và thưởng ngoạn cảnh vật bên ngồi. Việc

  đảm bảo góc nhìn, góc quan sát đẹp cho cửa sổ sẽ nâng cao chất lượng mơi trường ở.

  Nếu ngồi cửa sổ khơng có cảnh quan đẹp thì cần tạo tiểu cảnh kế cận để đưa thiên

  nhiên vào gần với người sử dụng. (hình 1)

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 11

  BỐ TRÍ PHỊNG ĂN

  Nơi ăn uống trong nhà khơng chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn là nơi sum họp gia đình,

  gắn kết các thành viên. Do mưu sinh bận rộn, nhiều gia đình chỉ thực sự gặp gỡ đơng

  đủ các thế hệ vào bữa ăn, do đó trường khí của phòng ăn cần phải được đảm bảo ổn

  định và mang tính trung hòa đối với mọi thành viên. Điều kiện chật hẹp dẫn đến nhiều

  nhà đặt phòng ăn chung với phòng bếp hay phòng khách. Tuy nhiên dù theo cách nào,

  bàn ăn hoặc rộng hơn là phòng ăn cũng cần theo một số ngun tắc bài trí cơ bản.

  ĂN TRƠNG NỒI NGỒI TRƠNG HƯỚNG

  Vị trí hợp lý của phòng ăn trong nhà là ở khoảng giữa

  bếp và phòng khách. Vì là nơi sử dụng khơng nhiều

  nhưng lại điều đặn mỗi ngày nên bàn ăn đừng q xa

  bếp để thu ngắn khoảng cách đi lại để dọn dẹp và bưng

  bê. Ở các xứ lạnh, người ta thích bố trí bàn ăn trong

  bếp để được ấm áp, nhưng ở xứ nhiệt đới nóng ấm như

  ta cần xem xét kỹ. Có chăng là khu vực đặt bàn soạn

  kết hợp với chỗ ăn nhẹ buổi sáng hoặc tối, còn bàn ăn

  lớn vẫn nên cách qng với bếp bằng tủ kệ hay mặt

  bar là hợp lý nhất (Hình 1). Cũng khơng nên chường ra ngồi phòng khách nhiều q

  vì sẽ gặp bất tiện khi có khách đến đúng bữa ăn. Có thể dùng tủ ly hoặc vách ngăn,

  bình phong để ngăn chỗ ăn với chỗ tiếp khách.

  Phòng ăn phải tránh luồng gió lùa và đừng kế cận với

  cửa phòng vệ sinh, nếu có phải làm khơng gian đệm

  (Hình 2). Cũng khơng nên đặt bàn ăn dưới gầm hoặc

  bên cạnh cầu thang (nhất là cầu thang xương cá vì dễ

  bị bụi và luồng khí di chuyển lên xuống mất ổn định).

  MÀU SẮC VÀ BỐ TRÍ VẬT DỤNG

  Khơng nên sử dụng nhiều màu đỏ (Hỏa) trong bàn ăn, khi kế bên đã là hỏa của bếp.

  Hỏa vượng q sẽ gây nóng nực. theo thuyết Ngũ hành tương sinh tương khắc, những

  vật hoặc góc tường nhọn (hình tượng trưng cho hành Hỏa) cũng khơng nên dùng tại

  bàn ăn có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Tốt nhất là sử dụng bàn tròn (Kim) hoặc

  vng (Thổ) cũng như dùng các màu trắng (Kim) vàng (Thổ) và cả màu đen (Thổ) là

  phù hợp cả về phong thủy lẫn thực tế sử dụng. Khơng sơn tường hoặc dùng vật dụng,

  khăn bàn nhiều màu xám hoặc tím vì sẽ làm biến sắc món ăn và gây cảm giác lạnh

  lẽo.

  Trong phòng ăn khơng nên đặt các thiết bị giải trí như TV, Karaoke hay vi tính vì dễ

  làm thiếu tập trung (nhất là đối với trẻ em) trong lúc ăn uống gây mật vệ sinh. Ánh

  sáng trong phòng ăn nên là ánh sáng gián tiếp khơng chói lọi nhưng giữa bàn ăn phải

  có đèn chụp sáng rõ hoặc đèn điểu chỉnh độ cao. Có thể treo những trang tĩnh vật nhẹ

  nhàng và trang trí thêm cây cảnh để kích thích tiêu hóa, tạo khơng khí vui tươi.

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 12

  PHONG THỦY VÀ THUẬT SỬ DỤNG MÀU

  Tác giả: Ðào Ðăng Trạch Thiên

  Chuyện xảy ra ở một thành phố lớn, một cơng ty

  Xuất nhập khẩu mua về một tấm thảm lót sàn

  màu xanh lục chắc mẩm là làm ăn sẽ phát đạt

  hơn. Còn ở nơi khác, nhà thầu khốn cho sơn

  nhiều màu đỏ khắp các phòng ốc để cầu may

  mắn, tài lộc. Tập trung nhiều màu đỏ cũng có

  hại là gây rối loạn. Một vụ cãi nhau vì say rượu

  sau đó quả nhiên ơng chủ cho đổi cái màu rắc

  rối đó sang mấy chậu cây màu lục thì mọi việc

  êm xi ngay. Một cặp vợ chồng kẻ thêm đường

  sọc đỏ ở thân xe Volvo sơn màu xám sẫm cho

  nó hợp nhãn để mỗi khi lái xe thấy an tồn hơn.

  Theo đúng thuật phong thuỷ thì học thuyết màu sắc xuất phát từ tín ngưỡng, đã có từ

  thời cổ ở Trung Quốc, cho rằng vận số con người gắn liền với bộ máy huyền bí của

  tạo hố vạn vật. Mọi chuyển biến trong trời đất đều thầm sâu trong thể xác con người.

  Lực lượng thần bí gắn liền con người với màu sắc, đó là khí (nghĩa là sức mạnh thể

  xác và linh hồn hoặc còn gọi là hơi thở của trời đất) biểu hiện qua nhiều dạng, khi

  ln chuyển trong trời đất, thấm sâu trong khơng gian bao la, tuần hồn khắp cơ thể

  Từ thiên niên kỷ thứ hai, nguời Trung Quốc đã biết sử dụng màu sắc định phuơng

  huớng, mùa vụ, giờ khắc, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Họ đốn cảnh quan, biết được

  sống chết ra sao chỉ cần nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Trời đất, mặt trời, mặt trăng có

  Ph

  ần nội thất của nh

  à

  hàng Thành

  Long ở Singapore đựơc thiết kế theo

  các ngun lý phong thủy. Ðỏ, màu

  tựơng trưng cho hạnh phúc và điềm

  tốt, đựơc bố trí nổi bậc

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 13

  quầng, cây lá, đá sỏi. Màu sắc còn biểu hiện khí của trời đất, vũ trụ? từ đó biết được

  trạng thái mỗi con người, đốn được vận số của họ. Chỉ cần pha thêm một chút màu

  khác, cảnh quan cũng theo đó mà biến đổi xấu hay tốt. Có thể nói triết thuyết và thuật

  sử dụng màu Trung Quốc đã mở đường cho những vận hội mới có thể làm xoay

  chuyển tình thế.

  Còn ở các nơi khác trên thế giới, màu sắc thường chỉ những sinh hoạt tinh thần, tâm tu

  tình cảm. Mỗi khi ta thấy màu xanh lại tiếc cho màu lục hoạc khi nói về một gã nhút

  nhát, gọi là ruột màu vàng. Với nguời Trung Quốc màu sắc thuờng ám chỉ tinh thần

  lẫn thể xác. Khi nói về ma chay thì gọi là “ang trắng” còn khi nói một cách hoa mỹ

  “quan lại” thì nên gọi là “Ơng xanh” “thiên thanh”. Màu vàng thuờng xuất hiện ở chốn

  cung đình gọi là cổng “vàng”.

  Tại nước Mỹ, ở khu Chinatown, người ta thuờng nhìn màu đỏ, xanh lục, màu vàng

  khắp nơi, Ðơng Tây có nhiều điều chưa hồ hợp đuược. Một bác sĩ nhãn khoa Trung

  quốc hiện sinh sống ở Califorrnia đã nhờ chun gia phong thủy chỉ cho một màu

  thích hợp sơn ở mặt tiền nhà văn phòng. Ơng cho màu tím, dựa theo ngạn ngữ Trung

  Hoa cho rằng đỏ q hố tía, sự vật khi nóng bừng sẽ nhìn thấy rõ hơn, mang lại nhiều

  may mắn, danh vọng. Quả thật, màu sắc căn nhà nổi bật khiến nguười hàng xóm là

  dân Tây phương nổi giận phát cáu, họ phản đối dữ lắm khi nhìn thấy màu sơn chói

  chang đòi kiện đưa lên báo địa phuơng. Từ đó bà bác sĩ nhãn khoa đuợc nổi tiếng,

  khơng chỉ vì đã sử dụng màu đập vào mắt nguời nhìn mà con làm họ chống mắt. Dù

  sao thì bà cũng đã nổi tiếng rồi, nghề nghiệp đuợc phát huy, khơng bàn đến khía cạnh

  khơi hài, thuật sử dụng màu đã chỉ ra có nhiều lối khác nhau tác động đến nhiều mặt

  của cuộc sống quanh ta.

  Màu sắc tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta là điều dể nhận ra ngay đuược.

  Một số màu tạo được niềm vui, còn một số màu nhìn vào thấy buồn hiu, cũng có màu

  lại làm cho ta có cảm giác nhuư đưuợc thư giãn, được phấn chấn tăng sinh lực, thấu rõ

  tương quan màu sắc và khí lực, ta như đuợc sống khoẻ hơn, từ đó bạn nắm vững thuật

  sử dụng màu giúp khí lực được dồi dào.

  Trong cuộc sống có sáu mặt sinh hoạt chịu ảnh hửơng tác động của màu sắc, việc đi

  lại chỗ ở, cách ăn mặc, các hoạt động vui chơi giải trí, học hành, tế lễ thần linh, chăm

  sóc truớc lúc sinh đẻ.

  “Sắc sắc, khơng khơng” dựa theo quan niệm triết lý Ðạo Phật, hồ nhập cái hiện hữu

  nhìn thấy với cái vơ hình khơng nhận thức được, gắn liền cõi thực với cõi hư vơ – cho

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 14

  dù đó là lực lượng tiếp cận được hoặc thần bí, thuộc về tâm linh có khi nhìn ra được –

  rồi dẫn dắt con người đi vào cõi xa xăm của vũ trụ.

  Triết thuyết màu sắc phong thuỷ thiên về cách đặt vấn đề logic. Ðó vừa là cội nguồn

  triết học Ðơng Phuương lẫn Tây Phuơng, vừa lỗi thời và tiến bộ, vừa trần tục vừa siêu

  thốt làm thế nào sử dụng màu để nâng cao cuộc sống, làm thế nào sử dụng màu sắc

  như là một biện pháp thốt tục để điều hồ thể xác và linh hồn) giữa cái trần tục và cái

  siêu thốt là một gạch nối liền Ðạo giáo, Phật giáo, đó là cái hiện hữu và vơ hình. Sắc

  và khơng sự hội nhập giữa trần tục và siêu thốt dựa trên nền tảng Ðạo Giáo Phật

  Giáo là chiếc cầu nối liền thực tại, hư vơ, sắc và khơng.

  Quan niệm cơ bản về màu sắc trong phong thuỷ mang bản chất vừa là một thực thể

  vừa là một biểu tượng của thế giới hữu hình. Các chun gia phong thuỷ thường cho

  là màu sắc quyết định tất cả mọi sự việc. Mặc dù tiền đề của tác phẩm là màu sắc tác

  động đến con người thật dễ hiểu và dễ áp dụng ngay được, cũng cần phải nhận thức rõ

  hơn nữa những lời chỉ giáo đã có từ lâu đời của nguời Trung Quốc, mở ra một hướng

  nhận định sâu sắc, tồn diện hơn giúp bạn đọc nắm vững màu sắc trong cuộc sống.

  NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC VÀ VĂN HỐ CỔ TRUNG HOA

  Trung Quốc có lịch sử văn hố lâu đời và rất phong phú. Cách đây hàng ngàn năm,

  người Trung Hoa đã khám phá ra cách chữa bệnh bằng loại nước dược thảo, cách làm

  giảm đau bằng phương pháp châm cứu, cách phát hiện và sử dụng dòng địa năng để

  phục vụ lợi ích cho con người.

  Qua các phương pháp cảm nhận và khoa học, qua các vật hữu hình và vơ hình, người

  ta có thể phát hiện dòng năng lượng tự nhiên trên trái đát. Cách đây khoảng 1.600 năm

  người Trung Hoa đã khẳng định có tồn tại các dạng năng lượng vơ hình dưới lòng đất

  (sau này khoa học đã chứng minh đó là từ trường của trái đất). Người Trung Hoa còn

  quan niệm các lực đó thuộc dương và âm đồng thời phát minh ra thiết bị định hướng

  gọi là la bàn để đo các lực này.

  Ðối với người Trung Hoa, có tồn tại các dòng năng lượng và các khí huyết trong cơ

  thể con người cũng như trái đất. Các lực âm dương phải cân bằng để tạo sức khoẻ tốt

  cho cơ thể và sản sinh ra sinh khí trên trái đất.

  Khí trong có thể tạo ra sinh lực, năng lượng và cân bằng giữa tinh thần và thể chất.

  Khí trên trái đất thúc đẩy sự phát triển và tái sinh vẻ hài hồ của các vật tự nhiên.

  Chính nhờ vào khí mà con người có thể thực hiện các khả năng kỳ diệu như trong võ

  thuật và kích thích sự phát triển trên trái đất. Phong thuỷ là thuật tìm ra dòng khí này

  trong một căn phòng, tồ nhà hay một địa lý ấn định.

  Màu sắc, ánh sáng và bố trí đồ đạc trong nội thất còn ảnh hưởng đến tinh thần và sức

  khỏe. Với màu sơn ấm áp của một căn phòng, người sống trong đấy cảm thấy khơng

  gian ấm cúng hơn. Việc thiết kế hệ thống ánh sáng khéo léo và thích hợp, người sử

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 15

  dụng sẽ cảm thấy thoải mái và tránh được ánh sáng chói. Với các chất liệu đánh bóng

  nội thất phối hợp tốt người sử dụng sẽ cảm nhận các kết cấu và văn hoa được tạo ra.

  Các nhà cấu sử dụng kết cấu, hoa văn, màu sắc và ánh sáng để tạo dáng vẻ cho khơng

  gian, còn các nhà Phong thuỷ cố cân bằng các yếu tố để mang lại cho khơng khí và nét

  sống động. Nhà Phong thuỷ tập trung vào việc phát hiện vị trí của dòng khí để bố trí

  các yếu tố và đồ đạc nội thất.

  Phong thuỷ là nghệ thuật bài trí mọi vật bao gồm từ việc chọn hướng cho tồ nhà cho

  đến trang trí nội thất và ảnh hưởng của dòng khí đến một địa điểm. Phong thuỷ giúp

  cho con người sử dụng các lực tự nhiên của trái đất và cân bằng âm dương để có được

  sinh khí, qua đó mang lại sức khoẻ và sinh lực. Thơng thường phong thuỷ tốt đạt đến

  được nhờ vào sự kết hợp giữa nhận thức chung và khiếu thẩm mỹ trong quan niệm về

  khơng gian, bố trí đồ đạc và sử dụng hiệu quả cáo các cơng trình xây dựng. Ðiều kiện

  sống tối ưu góp phần nâng cao sức khoẻ, từ đó thường mang đến thành cơng và sung

  túc.

  Phong thuỷ còn là thuật địa lý của người Trung Hoa. Nhiều thành phố cổ được thiết kế

  xây dựng về mặt địa lý trong vùng long khí của các rặng núi. Thí dụ: Lạc Dương,

  trung tâm văn hố và kinh đơ của Trung Quốc cổ được xem là vùng sinh khí của răng

  núi Cơn Lơn và được bồi đắp bởi sự cân bằng âm dương.

  Kinh đơ của triều Minh, n Sơn, án ngữ giữa dòng khí của núi Cơn Lơn. Thái Sơn, ”

  Thanh Long”, ở bên trái; Hoa Sơn, “Bạch Hổ” ở bên phải; và Tùng Sơn tạo nên những

  rặng núi che chở ở phía sau. Thật vậy các kinh đơ và cưng điện của các triều đại

  Trung Hoa đều được thiết kế tn theo các ngun lý phong thuỷ, như Tử Cấm Thành

  được xây dựng vào Triều Minh và tái thiết vào Triều Thanh tn thủ chặt chẽ theo các

  quy tắc của phép xem địa lý. Hồng cung này cân xứng với việc định hướng bắc – nam

  và cổng chính đối diện hướng nam. Việc định hướng nam mang tính thích hợp hơn vì

  gió thổi từ Mơng Cổ đến mang nhiều bụi cát vàng và rất lạnh. Người ta tránh bố trí

  các cửa sổ ở các hướng bắc và cách xây dựng như thế đã trở nên phổ biến. Thậm chí

  ngày nay, nhiều ngơi nhà Bắc Kinh đều khơng có cửa sổ hay mở các cửa khác ra

  hướng bắc. Tồn bộ Tử Cấm Thành được bao bọc bởi một hệ thống hào khiến cho

  nước có thể chảy qua cổng chính và lối vào. Cách thiết kế xây dựng có mơ hình như

  thế vì theo quan điểm của người Trung Hoa, nứơc tượng trưng cho của cải. (Nước

  chảy qua cửa chính có nghĩa là nhận được nhiều của cải.) Thêm vào đó, Thái Hồ

  Ðiện, Trung Hồ Ðiện và các phần còn lại của Hồng Cung đều có giả sơn ở phía sau

  để tạo ra Phong thuỷ tốt. Phía sau trong trường hợp này có nghĩa là che chở, đặc biệt

  chống lại gió và lạnh.

  Thái Hồ Mơn, cửa vào chính cung, được chủ đích bố trí theo phía trước suối Hồng

  Thuỷ. Cổng này có chín hàng cột (số 9 tượng trưng cho trường thọ). Tổng thể Hồng

  Cung có lối trang trí bằng màu sắc và hoạ tiết mang ý nghĩa tốt, Rồng (biểu tượng

  dương), ngọc trai (biểu tượng âm), các con thú bốn chân và hoa được tạo ra và trang

  trí trên các mái nhà và bức tường như là các biểu tượng của may mắn và thành cơng.

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 16

  Tồn bộ khung cảnh và cách bố trí của cung Mùa Hè cũng dựa trên các ngun lý

  Phong Thuỷ. Cung điện này được xây dựng hướng ra hồ Cơn Minh trên một mặt dốc

  có đồi ở phía bắc đóng vai trò như điểm tựa ở phía sau lưng.

  Mặc dù Phong thuỷ được “sáng tạo” ra ở Trung Quốc cách đây gần 3.000 năm, nhưng

  thuật này đã lan rộng sang Nhật Bản và các nước vùng Ðơng Nam khác cách đây hơn

  1.000 năm. Nara và Tokyo đã trở thành các kinh đơ do có địa thế Phong thuỷ tốt.

  Nhiều người Trung Hoa và các dân tộc Châu á khác đã và đang áp dụng thuật Phong

  Thuỷ đối với trang trí bên trong và ngơi nhà để đạt được vẻ hài hồ và cân bằng. Các

  nhà địa lý quan niệm mọi vật trong tự nhiên đều có cuộc sống và linh hồn gắn liền với

  hình dạng của lồi vật mà chúng trơng giống. Thí dụ, một quả đồi trơng giống như

  hình con rùa là một điểm tốt vì người sống ở đó sẽ trường thọ như lồi rùa. Và dãy núi

  có dạng hình con rồng sẽ mang đến sức mạnh và sinh khí cho dân cư vùng đó.

  Trở lại thế kỷ thứ XII trước cơng ngun, người Trung Hoa đã thiết lập trật tự Ngũ

  Hành (kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ) cho thấy quan niệm của họ về thế giới. Họ cho rằng

  vạn vật trên Thế giới đều có liên hệ với một hành Trong Ngũ Hành này.

  Ðến thế kỷ thứ II sau cơng ngun, người Trung Hoa đã quan sát các chòm sao chính

  và hành tinh. Họ cũng đã xác định chuyển động của hành tinh quanh mặt trời. Một thế

  kỷ sau, các lão giáo gia và võ sư đã phát triển phép kiểm sốt dòng khí của cơ thể để

  biểu diễn các khả năng siêu phàm. Nhiều nhà tư tưởng Lão giáo và Khổng giáo cũng

  rất tinh thơng về địa lý học và đó là các thầy địa lý. Họ là những người đầu tiên khởi

  xướng trường phái hướng pháp và hình pháp của phép xem địa lý đồng thời đã tạo ra

  nghệ thuật sống hài hồ với trời đất.

  Ðến thế kỷ thứ VIII, người Trung Hoa đã phát minh ra thiết bị định hướng từ đầu tiên,

  suốt thời kỳ đó, nền y học Trung Hoa dựa trên các ngun lý về ẩm thực âm dương để

  trị bệnh. Thiết bị định hướng từ kết hợp với bàn cờ bói tốn trở thành la bàn dùng

  trong thuật xem địa lý. Ðến thế kỷ thứ XI một loại thiết bị định hướng được sáng chế

  để xác định vị trí lăng tẩm và vào thế kỷ thứ XII la bàn đựơc cải tiến gắn thêm vòng

  tròn Nội Thiên để kiểm tra ngơi nhà của người đang sống.

  Trung Quốc có lịch sử văn hố lâu đời. Việc khám phá ra thuật Phong Thuỷ, mặc dù

  xa xưa, vẫn có thể áp dụng trong xây dựng và bài trí đồ đạc, dù cho điều kiện địa lý và

  khí hậu của các vùng sống trên thế giới khác với Trung Quốc. Vậy có cần phải định

  hướng các cửa sổ và cửa ra vào để tránh gió bắc thổi từ Mơng Cổ đến? Có cần phải

  sống gần nơi có nước mới thành đạt khơng? Hơn thế nữa có cần phải th một thầy

  địa lý xem nơi và cách sống của mình khơng

  Nghệ thuật kiến trúc theo văn hố cổ Trung Quốc.

  Tác giả: TS. KTS chúng tôi

  NXB văn hố thơng tin. Năm 1999.

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 17

  FENG SHUI – THUYẾT PHONG THỦY

  ĐỐI VỚI MỸ VÀ VIỆT NAM

  Dân chúng Mỹ ngày càng tin vào thuyết phong thủy. Trong ngành kiến trúc,

  một bộ mơn học mới là phong thủy cũng đựơc hình thành. Xây nhà ở, mở cửa hàng

  đều phải chọn hứơng, địa thế, và Tự điển kinh doanh Mỹ đã có một thuật ngữ mới:

  Feng Shui – phong thủy, đọc theo âm tiếng Trung Hoa.

  Riêng tại ban California, thành phố Gardena cũng có cả hàng chục ngàn cư dân theo

  thuyết phong thủy, bắt đầu là ngừơi Mỹ gốc châu á, rồi đến cả ngừơi Mỹ chính gốc, là

  siêu sao Hollywood hay ngừơi mẫu thời trang cũng sùng thuyết phong thủy, đến nỗi

  theo sự tư vấn của chun gia phong thủy, hay gọi là thầy địa lý Angi Ma Wong, một

  nhà quản lý, ơng Mitch Lansdell, mỗi khi có cuộc gọi quan trọng, ơng ta phải xoay

  ghế ngồi đối diện với góc Ðơng Bắc của văn phòng mình hay đánhd ấu cửa để ra vào,

  xếp sách vở tư liệu kinh doanh vào góc hứơng Ðơng Nam. Thuật Phong Thủy đã trở

  thành một ngành kinh doanh. Nhà Hán học OrvillSchell cho rằng hiện tựơng ngừơi

  Mỹ thích thuật phong thủy phản ảnh một tinh thần hồi cổ, cũng như ngừơi phương

  Tây từ lâu đã có niềm mong muốn thay đổi một phần của mình trong cách sống để có

  đựơc niềm tin, hơn là chủ nghĩa duy lý. Tóm lại đối với ngừơi Phương Tây nói chung

  và riêng cho người Mỹ, thì họ áp dụng thuyết phong thuỷ vì mưu cầu lợi lộc do địa thế

  đem lại nếu biết chọn đúng. Còn đối với ngừơi Phương Ðơng, riêng ngừơi Việt Nam,

  theo nhà phong tục học Phan Kế Bính thì tuy vẫn chịu ảnh hửơng theo thuyết Phong

  Thủy từ Trung Hoa, nhưng lại có quan điểm trong sáng tiến bộ hơn, đó là “Tiên tích

  đức, hậu tầm long”. Sống làm nhà dựng cửa hay mở hiệu kinh doanh cốt ở tích đức

  trứơc, sau đó mới nói nhờ đến long mạch phong thủy sau.

  Phan Kế Ðính viết: Tục ta trọng địa lý, phàm việc xây thành lập phách, cất đình hoặc

  làm nhà, để mồ mả, đều tìm nơi hình thẳng và chỗ cát huyệt. Ðất lập cửa nhà gọi là

  dương cơ, đất để mả gọi là âm phần. Dương cơ trọng hơn âm phần, nên có câu: “nhất

  dương thắng thập âm”. Khoa địa lý Việt do các danh sư Tả Ao và Hòa Chính truyền

  đạt qua nhiều đời, ứng nghiệm cũng nhiều mà huyễn hoặc cũng khơng ít, do đó các

  thầy địa lý cuối cùng cũng tán đồng quan điểm “tiên tích đức, hậu tầm long”, có nghĩa

  là tìm long mạch cốt để giúp ích gì cho đời, khơng vì mưu lợi cho mình, thì đó mới là

  địa lý tốt nhất.

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 18

  ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG THỦY TRONG ĐỜI SỐNG CHÂU Á

  Tác giả: TS. KTS chúng tôi

  Phong thuỷ đã được chứng minh qua thời gian. Thuật xem địa lý này đã tác động đến

  nhiều người và làm kinh ngạc vơ số các nhà kiến trúc, trang trí nội thất và khai thác

  đất đai. ở Singapore, việc thiết kế của nhiều khách sạn và khu nhà cao tầng đều tn

  theo hướng dẫn của thầy đại lý địa phương cũng như các thầy Phong thuỷ đến từ

  Hồng Kơng và Ðài Loan. Mỗi lần xem Phong Thuỷ giá từ 500 đơla đến 5.000 đơla

  Singapore và một số thầy Phong Thuỷ có thu nhập đến 50.000 đơla Singapore/ tháng.

  Ở HỒNG KƠNG, MỘT số thầy Phong Thuỷ tính tiền xem địa lý theo đơn vị mét

  vng của mặt bằng xây dựng. Nhiều nhà quản lý của khách sạn Hyatt nổi tiếng

  thường th một thầy Phong thuỷ tiếng tăm khi thay đổi hướng cửa, vòi phun nuớc và

  quầy thơng tin. Sau những thay đổi đó, cơng việc kinh doanh tiến triển hơn

  Tơi đã từng gặp nhiều thầy địa lý trong nhiều trường hợp suốt thời kỳ hành nghề kiến

  trúc vào những năm 1960. Trở về lần đầu tiên từ Ln Ðơn vào năm 1966. Tơi được

  giao cho thiết kế một ngơi nhà lớn. Gia đình khách hàng đó, có bà mẹ vợ chấp thuận

  đồ án của tơi với vẻ hân hoan và cảm kích trước phần trình bày đầu tiên của tơi.

  Nhưng một tuần sau, người khách hàng đó dắt về một ơng lão và giới thiệu đó là một

  thầy Phong thủy. Trước khi cuộc họp đuợc kết thúc đồ án nhà đó được xé bỏ.

  Cầu thang đối diện tiền sinh vào nhà có tường bao bọc và che khuất. Cửa trước thiết

  kế nghiêng để đón vận may và nhà kho dời đến vị trí mới để hài hòa với hành hỏa, nên

  ngơi nhà sẽ khơng gặp vận xấu.

  Sự kiện này chỉ là khởi sự của hàng loạt các cú sốc về mặt văn hố đối với một số kiến

  trúc sư trẻ. Suốt những năm hành nghề, theo tơi đã có nhiều bất đồng với các thầy địa

  lý. Trước khi hiểu các ngun lý Phong thủy tơi thiết kế một ngơi nhà đối diện một

  khu đồi với cầu thang chính trực diện cửa chính và cổng chính ở vị trí giao lộ hình chữ

  T. Qua nhiều năm, những người sống trong ngơi nhà đó đã gặp nhiều rủi ro. Ðến năm

  1977 tơi quyết định tìm hiểu về Phong thuỷ và ảnh hưởng của nó đối với các tồ nhà

  và phần nội thất. Tơi đã nghiên cứu tri thức của triều đại Thanh và các tài liệu cổ về

  thuật xem địa lý.

  Thậm chí tơi đã thực hiện các thí nghiệm về nghiên cứu hướng khí thổi qua cửa trước

  của ngơi nhà. Với một bể nhỏ đầy nước và động cơ điện tơi đã sử dụng sóng để tạo

  dòng khí trong các trường hợp khác nhau. Từ thực nghiệm của mình tơi đi đến kết

  luận:

  Khí dễ dàng vào nhà qua cửa chính khi khơng có chướng ngại vật ở phía trước phần

  mở ra của ngơi nhà.

  Các chướng ngại vật như cột đèn ở phía trước cửa chính có thể cản trở khí vào nhà và

  tạo ra trạng thái thiếu cân bằng.

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 19

  Khi có một chướng ngại vật ở phía của ngơi nhà, các nhà hướng xấu có thể đựơc loại

  trừ bớt bằng cách đặt một vật cản khác ở phía kia để tạo ra sự đối xứng.

  Việc định hướng cửa chính ảnh hưởng khí vào ngơi nhà. Có thể minh hoạ cho các kết

  luận của tơi bằng một câu chuyện có thật về một thương gia giàu có người Hồng Kơng

  xây dựng một tồ nhà hướng ra biển cho gia đình ơng. Xét về mọi khía cạnh tồ nhà

  này trơng sang trọng, nhưng các thành viên trong gia đình đều gặp vận sấu . Trong

  vòng vài năm những đứa trẻ chết vì bệnh. Nguời vợ bị ốm nặng và vị thương gia đó bị

  mất nhiều tiền trong cơng việc kinh doanh thất bại.

  Cuối cùng ơng mời một thầy địa lý về xem Phong thuỷ của ngơi nhà, nhưng khơng

  phát hiện điều gì sai cả. Một vài tháng sau nguời vợ qua đời. Một lần nữa vị thương

  gia lại tham vấn các thầy Phong thuỷ, nhưng khơng ai có thể giúp ơng. Sau cùng một

  người bạn giới thiệu cho ơng một thầy Phong thuỷ. Vị thương gia u cầu người thầy

  này ở lại nhà suốt cả tuần. Mỗi ngày, thầy Phong thuỷ đó xem xét ngơi nhà, nhưng

  ơng cũng khơng tìm thầy điều gì bất ổn.

  Vào ngày cuối ở lại, thầy Phong thuỷ thức dậy rất sớm và cẩn thận kiểm tra mơi

  truờng xung quanh của ngơi nhà. Thuỷ triều xuống thấp và ơng kinh ngạc khi nhìn

  thấy một tảng đá nhơ lên ở phía dưới biển đối diện ngơi nhà. Tảng đá có hình dạng

  trơng giống một con ếch khổng lồ đang há miệng rộng. Thầy địa lý báo cho vị thuơng

  nhân biết cần phải phá bỏ tảng đá đi. Khơng may, dù cố gắng hết sức, những người

  thợ cũng khơng thể phá nổi khối đá đó. Cuối cùng vị thương gia cũng ngã bệnh,

  nhưng hồi phục được sau khi rời khỏi nhà. Nhiều năm liền ngơi nhà này phải để hoang

  vắng. Các bảng tường trình khác về ảnh huởng của Phong Thủy có rất nhiều. Có thể

  lấy ví dụ, vào năm 1982 tờ New Straits Times ở Kuala Lumpur tường trình cổng chính

  của một đài truyền hình phải chặn ngang, vì các nhân viên cho rằng lối vào có Phong

  thủy xấu; nên họ thích đi bằng lối phụ hơn. Khi một ngân hàng lớn trong thành phố di

  dời trụ sở chính, nguời ta th thầy Phong thủy đến để xem vị trí và bố trí các tượng

  sư tử đá.

  ở Hồng Kơng, một kiến trúc sư cao cấp cấp đuợc đào tạo ở Ln Ðơn cơng tác ở Viện

  Cơng Trình Cơng Cộng cơng bố sáu thị trấn mới ở vùng lãnh thổ mới có 1,8 triệu dân

  đuợc thiết kế theo ngun lý Phong thủy. Vào năm 1981, một bản báo cáo mới thấy

  các ơng chủ thuộc địa Hồng Kơng đã chi hơn 1,5 triệu đơla Hồng Kơng cho việc xem

  địa lý khi di dời mộ của tổ tiên đến các địa điểm khác. Vào năm 1985 tờ The Star

  tuờng trình một nguời đàn ơng bị bệnh tâm thần ở Cửu Long đã giết bốn đứa trẻ và

  làm bị thuơng hơn 30 nguời ở nhà trẻ, thầy Phong thủy cho rằng ngun nhân là do

  cột khói cơng nghiệp huớng thẳng vào nhà trẻ .ống khói đó trơng giống như que nhang

  đốt lúc tang lễ.

  ấn bản tháng 11 của một tờ tạp chí quốc tế tuờng trình kiến trúc sư khách sạn Regent ở

  Hồng Kơng quyết định tham vấn thầy Phong thủy về các đồ án của khách sạn truớc

  khi cơng bố vào năm 1982. Kết quả là, một bức tuờng kính cao 12m đuợc xây dựng để

  dẫn lối cho chín con rồng vào cổng. Có nguồn tin cho rằng giới lãnh đạo tập đồn

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 20

  ngân hàng Thượng Hải và Hồng Kơng cũng xem Phong thủy trước khi vẽ thiết kế cho

  ngân hàng mới.

  Theo thầy Phong thủy, vị doanh nhân Hồng Kơng có vật chướng ngại hình ếch cản trở

  khơng khí vào cửa chính có thể cải tạo đuợc tình huống nếu các cơn trùng bằng đá

  được trạm trổ từ phiến đá đem đặt vào miệng con ếch đó. ở Kuala Lumpur nhiều quần

  thể cửa hàng đuợc xây dựng theo hướng dẫn Phong thủy. Suagai Wang Plaza là một

  minh họa, được xây dựng trên một khu đồi và lối vào của nó bố trí tránh thực diện con

  đường xe cộ luu thơng. Trụ sở MAT, tháp Promet và MUIPlaza được thiết kế xếp đạt

  vị trí theo lối hài hòa với các tòa nhà trong khu vực.

  Mặc dù với kiến thức tinh thơng và đáng tin cậy của các chun gia Phong thủy, cũng

  khơng nên tin tưởng mù qng vào Phong thủy để sửa chữa tất cả các trường hợp xấu.

  Tơi có nghe kể một câu chuyện về một nguời đàn ơng trải qua nhiều năm sống thất

  vọng vì thầy Phong thủy nói ơng ta sẽ thăng chức nhanh nếu lái xe lên dốc mỗi buổi

  chiều khi đi làm về. (Ðối với người Trung Hoa, đi lên cầu thang đồng nghĩa với thăng

  tiến). Người đàn ơng đó khơng thăng tiến như ao ước, mà phải chi nhiều tiền để thay

  lốp xe thường xun.

  Trong mơt trường hợp lạ lùng khác, một người đàn ơng ngủ với tấm gương để dưới

  tấm nệm vì thầy Phong thủy cho rằng việc đó sẽ làm cho ơng ta trở nên thơng minh

  hơn. Tất cả những điều mà người đàn ơng biết được là ngủ trên một tấm gương làm

  cho ơng ta bị sái cổ.

  Cũng nên lưu ý là các thầy địa lý có những phương pháp xem địa lý khác nhau và

  khơng phải tất cả các phương pháp đều có thể cải thiện được phong thủy. Trên thực tế

  cho thấy những yếu tố quan trọng nhất nằm ở trong đạo đức của người muốn tham

  vấn. Nếu người đó độc ác và vơ đạo đức, cũng khơng có Phong thủy tốt dành cho họ.

  CHỌN VỊ TRÍ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ

  Các nhà phong thủy xua đã có nhiều đúc kết đối với việc chọn vị trí để xây cất nhà

  của. Trong điều kiện ngày nay, đất đai tại các đơ thị khan hiếm, địa hình địa mạo chịu

  nhiều biến đổi nhân tạo, việc úng dụng các ngun tắc xua cần đụoc xem xét phù hợp

  vối bối cảnh khoa học và xã hội hiện đại. Xin đơn củ các ngun tắc vận dụng sau:

  1. Theo phong thủy xưa: Nhà ở dưới vách núi hay cửa khe nước chảy ra thì người ở

  bất an, đau ốm. Rõ ràng nhũng vị trí này ln hứng chịu các tác động của mơi trường

  như: sạt lở trên núi xuống, hơi lạnh trong vách đá, nuớc chảy mang theo các chất thải

  hoặc sinh vật chết Trong thực tế đơ thị, nhà ở bên cạnh các cao ốc lớn cũng thùong

  xun chịu búc xạ nhiệt phản hồi lại từ các mặt tường, mặt kính lớn, nếu ở khuất nắng

  thì quanh năm khơng có mặt trời, nhà cửa ẩm thấp, đó là chưa kể hệ thống kỹ thuật

  (máy phát điện, điều hòa khơng khí, giàn giải nhiệt, xe hơi ra vào thường xun ) và

  các hoạt động tập trung đơng người mang đến mật độ di chuyển và sinh hoạt cao, ồn

  ào. Tại các miệng cống, trạm bơm nước, cũng có các tác động tương tự.

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 21

  2. Nhà tại cuối đường: Các điểm cuối tuyến đường là nơi tích tụ tiếng ồn, các luồng

  khí độc hại, do giao thơng gây ra chắc chắn ảnh hủong trực tiếp lên tinh thần và súc

  khỏe người cư ngụ.

  3. Nên giảm bớt cửa sổ phía Tây: Hướng Tây trong điều kiện khí hậu Việt Nam là có

  bức xạ mặt trời tập trung và gay gắt nhất. Việc trồng cây, dùng lam che nắng, mái hiên

  rộng ở húong Tây sẽ giúp giảm bớt các tác động xấu của nắng nóng lên mặt nhà, đồng

  thời phải bảo đảm thơng thống tự nhiên thật tốt.

  4. Nhà ở một mình cao hơn các nhà xung quanh là khơng tốt. Một mình nhơ lên, hứng

  nắng, hứng gió ba bề bốn bên, lại thêm sấm sét tập trung khi mua dơng, khiến cho

  ngùoi cu ngụ khơng đuợc thoải mái và an lành bởi các tác động thường xun từ mơi

  trường.

  5. Nhà bên các đường quanh co, lượn cong: thì bất lợi. Thực tế các chổ lựợn cong

  ln dễ phát sinh tai nạn giao thơng, Do dòng khí lưu chuyển tại các chổ này khơng

  ổn định, nên từ trừơng cũng biến đổi khơng chuẩn dẫn đến các khả năng định vị, ổn

  định của phuong tiện giao thơng bị rối loạn.

  KHí: Theo ngơn ngũ khoa học, KHí là năng lụong tồn tại và ln chuyển trong thế

  giới vật chất, trong vạn vật tù tụ nhiên tới con người.Có nhiều loại KHí: sinh khí, tủ

  khí, âm khí, dương khí, địa khí, tụ khí, Phong thủy quan tâm đến địa khí (từ trường,

  năng lượng của quả đất) và tìm sinh khí để tìm sự tốt lành cho mơi truờng sống của

  con người. Ðịa hình ln đuợc kiến tạo theo khí tụ nhiên, đồng thời khí cũng vận hành

  tương úng theo địa hình ấy. Do vậy, xem xét dòng khí phải gắn liền với xem địa hình

  và cảnh quan xung quanh.

  PHONG THỦY TRONG KIẾN TRÚC KINH THÀNH HUẾ

  Theo lẽ tự nhiên, kiến trúc kinh thành phải là một mẫu mực theo thuật phong thủy bởi

  lẽ việc lựa chọn địa điểm và xây dựng thành ấp của vua chúa là hết sức quan trọng,

  sao cho đó phải là nơi hội tụ của long mạch. Chính vì vậy tổng thể kinh thành Huế

  đựơc đặc trong khung cảnh bao la đất rộng và núi cao đẹp, minh đường lớn, và sơng

  uống khúc rộng. Cụ thể tiền án của kinh thành là núi Ngự Bình Sơn cao hơn 100m.

  đỉnh bằng phẳng dáng đẹp, cân phân nằm giữa vùng đồng bằng. Hai bên là cồn Hến

  và cồn Dã Viên làm tả Thanh Long, hửu Bạch Hổ trong thế rồng chầu hổ phục tỏ ý

  tơn trọng vu’o’ng quyền. Minh dường thủy tụ là khúc sơng Hu’o’ng rộng nằm dài giữa

  hai cồn cong như một cánh cung mang lại sinh khí cho đơ thành. Do quan

  niệm”Thánh nhân Nam diện nhi thính thiên hạ” (Kinh Dịch – Thiên tử phải qy mặt

  về hướng nam để cai trị thiên hạ) nhưng đồng thời phải tận dụng đựơc thế đất đẹp nên

  kinh thành và các cơng trình trong nó đựơc bố trí đối xứng qua trục Dũng đạo quay

  mặt hơi chếch về hướng Ðơng – Nam một góc nhỏ nhưng vẫn giữ đựơc tư tưởng chính

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 22

  của thuyết phong thủy. Ðây là cách sáng tạo và linh hoạt của người quy hoạch trong

  việc vận dụng thuyết phong thủy.

  Mặt khác, phong thủy khơng chỉ xem hướng cơng trình mà nó cần ảnh hưởng sâu vào

  bố trí nội thất, vào các bộ phận và kế cấu trong cơng trình như chiều dài, rộng, cao,

  các cột, cửa ví dụ như các bộ phận của Ngọ Mơn đều có những con số theo ngun

  tắc của dịch họư các con số 5, số 9, số 100. Năm lối đi vào Ngọ Mơn tựơng trưng cho

  Ngủ Hành, trong đó lối vua đi thuộc hành thổ, màu vàng. Chính bộ mái của lầu Ngủ

  Phụng biểu hiện con số 5 và 9 trong hào Cửu Ngủ ở Kinh Dịch, ứng với mạng thiên

  tử. Một trăm cột là là tổng của các con số Hà Ðồ (55) và lạc thư (45) Các con số nầy

  ta lại gặp ở tas5i sân Ðại Triều Nghi với 9 bậc cấp ở phần sân dưới và 5 bậc cấp ở

  phần sân trên. Trên mỗi mái của điện Thái Hòa đều đựơc đắp nổi 9 con rồng trong các

  tư thế khác nhau, và trong nội thất cũng tu’o’ng tự. Ðó là chưa kể đến các con số liện

  quan đến chiều cao các cửa mà khó có thể liệt kê hết ra ở đây.

  Về vị trí và phong thủy của kinh thành Huế, các sử quan Triều Nguyễn đã nhận xét,

  mà có thể nói, như một bản “Luận chứng kinh tế kỹ thuật”: “Kinh sư là nơi miền núi

  miền biển đều hợp về, đứng giữa miền nam miền bắc, đất đai cao ráo, non sơng phẳng

  lặng; đường thủy thì có cửa Thuận An, cửa Tư Hiền sâu hiểm, đường bộ thì có Hồnh

  Sơn, ải Hải Vân ngăn chận; sơng lớn giữ phía trước, núi cao giữ phía sau, Rồng cuốn

  Hổ ngồi, hình thể vững chãi, ấy là do trời đất xếp đặt, thật là thựơng đơ của nhà vua”

  NÉT NHUẦN NHỊ GIỮA KIẾN TRÚC VÀ PHONG THỦY

  Kiến trúc Phật giáo ln tn theo ngun tắc dựa vào thiên nhiên để bổ sung, tương

  giao lẫn nhau. Vị trí của một ngơi chùa ln đặt ở nơi đất lành có sơng hồ bao bọc,

  núi hoặc gò đất bốn bề quần tụ – nơi có địa mạch và sinh khí dồi dào đồng thời bao

  qt một cảnh quan rộng lớn. Chính vì vậy dù chùa nhỏ có bố cục theo đúng thuật

  phong thủy “nghìn núi vây quanh một chùa, một chùa trấn giữ nghìn núi” ẩn mình

  giữa mây trời bao la như một gạch nối giữa thựơng giới và trần gian, giữa thần thánh

  và con người.

  Nếu như chùa Thầy ở vùng núi non dựa vào hòn Long Ðẩu và thập lục kỳ sơn chầu về

  thì chùa Kim Liên nơi vùng đồng bằng xanh tốt lại dựa vào vùng sơng nứơc bao

  quanh, nơi có thủy thần vựơng ở mạch. Vị trí và địa hình chùa Kim Liên là cả một

  vùng tổng thể hài hòa, như đựơc đúc kết từ những tinh hoa trong khoa học phong

  thủy:” Chùa ấy trơng hứơng Ðồi (Tây), tựơng bày quẻ cấn, thế đất hình rùa vàng, lại

  thêm rồng xanh ẩn phục, phía trứơc có nứơc Tây Hồ tích tụ, sau lưng có sơng Nhị Hà

  chảy xi, phía Nam là thành của đơ hội, mạn Bắc là khu dân cư đơng đúc. Huống chi

  bên ngồi có chợ, ngày càng của cải dồn về; bên dứơi có bến đò người thường qua

  lại. Dây là nơi khí thiêng hun đúc, sinh người hào kiệt khác thường” (Bia chùa –

  1638). Nh vậy việc vận dụng thuyết lý Tam Tài và Tứ Tựơng – Bát Qi vào cơng

  trình đã đựơc ngời xưa đưa vào một cách nhuần nhuyễn và sâu sắc.

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 23

  Kiến trúc chùa là một biểu hiện xuất sắc, đầy sáng tạo và hồn hảo cho loại hình

  “trùng thiềm điệp ốc” trong kiến trúc chùa chiền mà chỉ còn thấy đựơc ở một cơng

  trình thứ hai – chùa Tây Phương nhưng lại phổ biến ở kinh thành Huế. Phía trứơc 3 tòa

  chùa Hạ, Trung ,Thựơng xếp theo hình chữ tam (#) là một quan ” độc nhất vơ nhị”

  hiện còn ở nứơc ta: chỉ có một dàn hàng ngang 4 cột đỡ hệ con sơn 2 tầng chồng đấu

  mở ra 3 lối đi biểu hiện cho khơng quan, giả quan, trung quan trong thế giới quan của

  nhà Phật. Cửa giữa cao lên hẳn với 4 mái đao xòe rộng vươn bay, có 6 hồnh ứng với

  chữ bệnh của chu kỳ Sinh – Bệnh – Lão – Tử. Hai cổng bên thấp hơn, mái vươn ra 3

  phía có 5 hồnh ứng với chữ Sinh. Tất cả cấu trúc Tam quan đựơc ẩn dấu trong những

  trang trí hoa sen hồ phù, đầu rồng trên các rường, ván, trụ kê (hình 1). Qua khỏi đây

  con người bứơc vào phần chính của chùa- thế giới của chân tâm, một cuốn kinh dẫn

  giải những thuyết lý nhà phật về cuộc sống, về sự khổ, đạo diệt khổ để đến bến giác

  ngộ lần lựơt từ Tiền đường, Thiêu hương, Thựơng điện, nhà tăng rồi cuối cùng là

  các tháp mộ – nơi an giấc tháp mộ – nơi an giấc ngàn thu của các vị cao tăng đắc đạo.

  Việc bố trí các cửa sổ trên những mảng tường chữ nhật cũng thể hiện ngun lý “sắc –

  khơng” bằng hình ảnh cửa tròn, vòng trong chia ra các vành bên đặc bên rỗng xen lẫn

  nhau, vòng ngồi đắp các ký tự Bát Qi hậu thiên trong Kinh dịch. Ðó cũng là sự kết

  hợp của âm dương, của cõi sống và cõi chết (vng – tròn) ln tuần hồn như bánh

  xe ln hồi của tạo hóa (hình 2).

  Vị trí và kiến trúc của chùa Kim Liên – “thắng lãm trong cảnh trí Hồ Tây”, chốn biểu

  hiện cho “sự giác ngộ tuyệt đỉnh” – đựơc ca tụnglà nơi “ánh nứơc bóng trăng soi sáng

  lòng thiền, chng gióng mõ kêu gợi niềm thức tỉnh. Há chẳng là bến giác ngộ đã đưa

  đến chỗ xúc cảm và nhận biết điều lành đó sao” (Bia chùa – 1868).

  NGUYỄN KIẾN

  CHỌN HƯỚNG XÂY NHÀ

  Hướng tốt nhất – hướng nam

  Lấy vợ hiền hòa

  Làm nhà hướng Nam

  Do vị trí địa lý và đặc thù khí hậu của Việt Nam (nhiệt

  đới, nóng ẩm, gió mùa) dẫn đến trong 4 hướng chính

  Ðơng – Tây -Nam – Bắc thì hướng Nam (kế đó là cận

  Nam như Ðơng Nam, Tây Nam) là hướng thuận lợi

  nhất trong xây dựng nơi ăn chốn ở. Nhà xây hướng

  Nam: buổi sáng tránh được ánh nắng chói (phía Ðơng),

  buổi chiều khơng bị nắng chiếu “xiên khoai” gay gắt

  (phía Tây), vừa né được gió nóng từ phía Tây, lại khơng

  bị gió lạnh phương Bắc. Hướng Nam ln là hướng gió

  chủ đạo của hầu hết mọi vùng trên lãnh thổ nước ta, mà

  thơng gió tự nhiên là điều kiện tiên quyết trong xây dựng

  cơng trình hợp với khí hậu Việt Nam.

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 24

  Trăm người hầu khơng bằng đầu ngọn gió

  Gió Nam chưa nằm đã ngáy

  Ðấy là các lợi điểm tối ưu của hướng Nam khi cất nhà.

  Mở cửa đón đựơc gió, cũng là đón những điều kiện tốt

  cho sinh hoạt con người. Gần như tất cả hang động có

  người ở tại vùng Hòa Bình xưa đều có cửa hang mở về

  hướng Nam. Các tòa thành cổ uy mở cổng tứ phía

  nhưng cổng chính lúc nào cũng là cổng phía Nam (ví dụ

  cửa Ngọ Mơn ở Huế có nghĩa là cửa phía Nam, “Ngọ” ở

  đây là phương Nam theo trục Tý – Ngọ trên la bàn của

  thầy địa lý xưa chứ khơng phải là “cửa giữa trưa” như

  một số sách dịch tên Ngọ Mơn ra tiếng nước ngồi đã

  hiểu sai).

  Nếu gặp hướng khơng tốt?

  Thực tế trong điều kiện đất đai đơ thị khan hiếm và chật hẹp như hiện nay, thì dễ gì

  tìm một miếng đất ngơi nhà chính Nam. Vậy thì giải quyết sao? Các kiến trúc sư, các

  nhà xây dựng có học bài bản, trường lớp đáng hồng đều biết những phép hóa giải. Và

  với sự trợ giúp của KHKT họ còn có thể cải xấu thành tốt.

  Xin nêu một giải pháp cụ thể về việc khắc phụchướng xấu. Ngơi nhà trong hình1 tại

  Quận Gò Vấp (TPHCM) mở cửa ra chínhhướng Tây, thường xun chịu nắng nóng

  ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mọi người trong gia đình.

  Nhận định: Gió, khơng khí vào nhà phía sau qua một sàn nước nhỏ (gió lùa) khơng đủ

  thơng thống. Mặt trước lại dùng mảng kính bít kín gây hiệu ứng tích nhiệt. Trần thấp

  và mái tơn sát trần làm cho khơng khí trong nhà nóng bức và cảm giác tù túng.

  Giải pháp khắc phục – biến đổi: Mở rộng diện tích giếng trời về phía Nam gấp 2 đến 3

  lần khoảng sàn nước hiện hữu. Ðây chính là phễu hút nhiệt và thơng gió tự nhiên cho

  tồn nhà. Mặt tiền sửa khung kính cố định thành các khung cửa xoay theo trục đứng

  để điều chỉnh đựơc tùy vào góc nghiêng mặt trời và lấy thơng thống gió lân cận Tây.

  Nâng cao khoảng cách giữa mái tơn và trần (khoảng 1,5m) để tạo lớp đệm khí cách

  nhiệt (hình 2).

  Việc kích hoạt nguồn khí, cải tạo điều kiện vi khí hậu giúp giảm đáng kể lựơng nhiệt

  tích tụ trong nhà, thay đổi tích cực mơi trường sống đồng thời có thêm khoảng xanh

  thư giãn phía sau (hình 3).

  Long mạch

  Mạch là chỉ lực âm dương vận động trong lòng đất. Do truyền thống văn hóa nơng

  nghiệp Nam á coi trọng phương Ðơng hơn phương Tây, mà Phương Ðơng vốn mang

  Phong Thủy – Sự Ảnh Hưởng Đối Với Thẩm Đònh Giá Bất Động Sản

  © 2006, [email protected] Trang 25

  vật biểu trưng là Rồng (Long), trong thế đất đặc thù cho hình dài, cho nên mạch đất

  đựơc gọi là Long mạch . Việc tìm mạch đất gọi là Tầm Long.

  Long mạch có thể lớn hoặc nhỏ, có khi bao trùm cả một vùng lãnh thổ, có khi giới

  hạn trong một địa phương, một cơng trình. Trong phép tầm long, trước hết phải tìm tổ

  sơn, rồi theo long mạch tìm đến huyệt.

  XEM XÉT PHƯƠNG VỊ, ĐỊA HÌNH

  ĐỂ ĐỊNH CÁT HUNG CHO CUỘC ĐẤT

  Trong phong thuỷ khi xem đất, điểm cốt yếu là xem xét địa khí tại vị trí đất đó ra sao

  và vận dụng địa khí đó như thế nào. Có 3 cấp độ cơ bản trong ứng dụng phong thuỷ

  đó là:

  1. Tầm Long: Tìm và chọn đất (xem địa hình, địa thế, địa mạo. . .)

  2. Ðiểm Huyệt: Tìm và xác định vị trí trọng tâm của cuộc đất.

  3. Lập Hướng: đặt cơng trình lên trên huyệt đã điểm, xác định hướng của trục chính

  theo phướng hướng tối ưu.

  * Vài điều kiêng kỵ về địa mạo, địa hình của mình đất xây dựng:

  1. Mặt trước tương đối thấp, mặt sau cao là cát từơng(thuận lợi, tốt lành) điều này

  cũng phù hợp với u cầu thốt nước nền và đảm bảo tầm nhìn .

  2. Mặt đất xây dựng cơng trình tốt hơn cả là nên bằng phẳng tránh lồi lõm.

  3. Tốt nhất là các mảnh đất có hình dạng vng vức, tránh các mảnh đất tam giác bởi

  các cạnh và góc nhọn. Nếu mảnh đất là hình thang thì mặt tiếp xúc với đường giao

  thơng nên hẹp phía sau rộng dần (nở hậu sẽ là nơi địa khí ngưng tụ rất tốt. Ngược lại

  thì địa khí dễ lưu tán, gọi là đất hung tướng.

  4. Ðất thấp trũng, có nước tù đọng tạo khơng khí ẩm ướt thì khơng tốt. Cần khắc phục

  bằng cách đổ đất tơn cao, sang nền tiêu thuỷ để cải tạo mơi trường ẩm ướt MINH

  ÐƯỜNG Trong khoa học phong thuỷ Minh Ðường được xem như là mơi trường cảnh

  quan phía trước của một khơng gian cư trú cụ thể. Từ khơng gian khá rộng (đơ thị,

  xóm làng) đến khơng gian tương đối hẹp như một định cư ngơi nhà nhỏ, cũng đều có

  Minh Ðường. Trong quan sát chọn lựa thế đất ở nơng thơn, Minh Ðường tốt nhất là

  nơi có địa hình bằng phẳng, núi đồi (hoặc gò, bờ ruộng . . .)bao bọc có nước tụ ở phía

  trước. Ðối với đất trong đơ thị, Minh Ðường phải có tỷ lệ tương đối nhất định với kiến

  trúc cơng trình và các nhà cửa, đường giao thơng xung quanh.

  (Tổng hợp từ SGGP-KTNN)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xem Thước Lỗ Ban Chuẩn Để Có Kích Thước Hợp Phong Thủy Nhất
 • Cách Dùng Thước Lỗ Ban Trong Xây Dựng Chuẩn Kích Thước Phong Thủy!
 • Xây Dựng Nhà Hợp Phong Thủy
 • Tìm Hiểu Về Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà Cửa, Mộ Phần
 • Tìm Hiểu Về Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà
 • Phong Thủy Thực Hành Trong Xây Dựng Và Kiến Trúc Nhà Ở Ebook Pdf/prc/mobi/epub

  --- Bài mới hơn ---

 • Căn Nhà Số 11 Trong Ngõ Đường Trần Tất Văn
 • Sai Lầm Khi Xây Nhà Có Quá Nhiều Cửa Sổ
 • Xây Nhà Thờ Họ: Hướng Phong Thủy, Văn Khấn Khánh Thành, Cúng Rằm
 • Phong Thủy Xây Nhà Cho Người Tuổi Ất Tỵ (1965)
 • Phong Thủy Lầu Năm Góc Và Vận Hạn Nước Mỹ
 • Download sách Phong Thủy Thực Hành Trong Xây Dựng Và Kiến Trúc Nhà Ở ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

  2. DOWNLOAD

  Download ebook

  Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

  3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

  “Phong thủy” là một khái niệm rất hấp dẫn mà các học giả nghiên cứu về thiên văn, địa lý, địa hình, dịch lý, ngũ hành, âm dương, tinh tú, nhân sinh… từ lâu đã quan tâm khảo cứu.

  Ở Trung Hoa hàng nghìn năm trước và sau Công nguyên họ đã định niệm rằng phong thủy là “lực khởi nguồn vạn vật” – “Thiên địa năng”.

   Khoa phong thủy không có một định nghĩa cụ thể

  Nó vừa giản đơn lại rất bí kiến. Nó giản đơn, vì cái nghĩa cụ thể là “gió” và “nước”. Nó là bí kiến vì cái nghĩa “phong là khí”. “Khí” là một khái niệm phong thủy, trừu tượng, ẩn hình. Nó giống khái niệm của Đông y như kinh lạc, thận khí, phế khí. Quan niệm khoa học thì “khí” ở đây là “nguồn năng lượng tự nhiên”.

  Nhận biết được nó không phải là khái niệm phổ thông để bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được như ta cảm nhận được không khí qua các luồng gió, qua các phản ứng hóa học hay qua thực hành thí nghiệm. “Phong” trong “phong thủy” là “khí” bao hàm ý niệm tiềm ẩn, do các học giả khó kiến giải mà từ một thuật ngữ đưa ra và được công nhận võ đoán để ứng dụng nhằm biện giải về “thiên khí và địa khí”.

   “Thủy” trong “phong thủy”

  Đây là khái niệm về các hình thể mà trong đó tàng chứa nước – một thực thể thấy được, sờ mó được. Hình thể của “Thủy” là sông, ngòi, suối, khe, biển, hồ, ao, đầm, vũng, thác, dòng, vòi nước v.v… Các hình thể này tàng chứa những “Khí lực” ở các mức độ khác nhau, cấp độ khác nhau. “Thủy” ở hai trạng thái động và tĩnh. Động thì “Khí lực” được bộc lộ. Tĩnh là “Khí lực” tàng ẩn. Trạng thái “động” của thủy có sự ảnh hưởng mạnh hơn tĩnh. Hình tượng hóa sức mạnh của thủy được các nhà phong thủy gọi là “long” (Rồng). Một thứ “khí lực” được mang một khía cạnh khác là “thiên lực”. “Rồng” dưới quan niệm dịch lý là “Thiên”. Nó trừu tượng và lại được thực tế hóa!

  Rồng tàng là rồng ẩn, nó lấy môi trường nước (thủy) để ẩn. Rồng động là lúc nó thể hiện sức mạnh. Và các nhà phong thủy đã lấy rồng để biểu lộ những ý nghĩa xâu xa của “Thủy”. Đó không phải là một khái niệm mà ai cũng cảm nhận được.

   Dưới con mắt dân giả “Phong thủy” được hiểu dưới quan niệm

  Môi trường, địa thế, phương hướng. Họ nhận biết giản đơn và thế là phong thủy trở nên dễ biết. Nhà phong thuỷ (địa lý) thì khác. Họ đi sâu vào những sức mạnh, tàng chứa và tính khoa học, mối quan hệ giữa tự nhiên với nhân sinh của phong thủy.

   Phong thủy là một phạm trù hàm súc cả về ý nghĩa và ứng dụng

  Phong thủy không phải chỉ được người Á châu nghiên cứu và ứng dụng. Từ ngàn năm trước Công nguyên các tộc người da đỏ, châu Mỹ, người Bắc Phi – Ai Cập, nói rộng hơn là nhiều nước ở Trung Cận Đông đã áp dụng những kiến thức (mà người Á châu gọi là “Phong thủy” một cách từ hóa) trong kiến trúc, trong xây dựng những công trình như cung điện, đền thờ thần linh v.v…

  Người châu Âu (sau Công nguyên) cũng hiện thực hóa những nhận thức về “phạm trù phong thủy Á châu” qua các khái niệm kiến trúc như: Site (phong cảnh, địa hình); Location (địa điểm); Environment (môi trường) hay Orientation (phương hướng) trong thực tế. Các khái niệm này đã được dùng để bàn cãi trong các công việc kiến trúc (L’architecture) và xây dựng (La construction) v.v… các lâu đài, nhà thờ Catolique v.v…

  Qua đó ta thấy phong thủy “không phải là một cái gì đó xa lạ với con người. Người dân ở các nước có điều kiện văn hóa, kinh tế, xã hội v.v… đều nghĩ đến và áp dụng các kiến thức phong thủy khi cần.

  Ai cũng nhận biết rằng một địa điểm có phong thủy tốt đều là những nơi đẹp, tốt cho cuộc sống, cho hành nghiệp…

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Cuốn Sách Dạy Xem Phong Thủy Hay Nên Đọc
 • Chọn Nhà Ở Hợp Phong Thủy Người Tuổi Thìn Năm 2022
 • Phong Thủy Nhà Ở: Tuổi Nhâm Thìn 1952 Làm Nhà Hợp Hướng Nào Nhất?
 • Nam Sinh Năm 1952 Tuổi Nhâm Thìn Xem Phong Thủy Hướng Nhà Ở Tốt Hợp
 • Xem Phong Thủy Nhà Ở Cho Tuổi Tân Mùi 1991
 • Ứng Dụng Phong Thủy Trong Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài Ứng Dụng Phong Thủy Trong Xây Dựng, Rất Hay, Bổ Ích
 • Chỉ Số Pt Tài Chính Dn Là Các Chỉ Số Cơ Bản Khi Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
 • 10 Bí Quyết Phong Thủy Năm 2022 Để Thu Hút Tài Lộc Và Cải Thiện Tài Chính
 • 3 Cách Khai Quang Tỳ Hưu Phong Thủy Giúp Chiêu Tài Lộc
 • Những Điều Lưu Ý Về Phong Thủy Cầu Tài Lộc Cho Văn Phòng
 • 27/09/2020 – 4:59 PMSách Pháp Luật 45 Lượt xem

  Ứng dụng phong thủy khoa học để khai thông tài lộc

  ➤ Trong cuộc đời của một người, có nhiều thứ để đánh giá cũng như xem xét số phận của họ. Ông bà ta có câu “Không ai có tất cả, chẳng ai chẳng có gì” có ý nghĩa rất hay. Có nhiều người không nhiều tiền bạc nhưng bù lại gia đình ổn định, êm ấm. Có những người khiến người khác phải ghen tỵ vì nhà lầu, xe hơn; nhưng thực chất chồng vợ lục đục, dối lừa nhau. Xét theo thông lệ thì hợp các tiêu chí nhìn nhận bao gồm sức khoẻ, hạnh phúc, gia đạo, tài lộc, hôn nhân, phúc đức, thành công, danh vọng, quý nhân, cơ hội, v.v….

  ➤ Trong đó, Tài lộc được xem là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Vì theo số đông, có tiền là có thể có mọi thứ và họ ưu tiên tìm kiếm tiền bạc hơn. Có tiền có thể có danh, có tình cảm, có cơ hội giúp đỡ người khác, đảm bảo hạnh phúc của bản thân.

  ➤ Ứng dụng phong thuỷ dương trạch : nhà ở có hiển thị góc/ cung tài lộc cho những thành viên trong gia đình đó. Theo kiến thức huyền không phi tinh, tài lộcdo các sao bay đến và đi ảnh hưởng đến cơ hội. Vậy, phong thuỷ dương trạch sẽ ảnh hưởng đến phong thuỷ tài lộc của bạn.

  ➤ Ứng dụng phong thuỷ âm trạch: Một trong những bí mật của phong thuỷ âm trạch là ông bà, tổ tiên đã ra đi nhưng vẫn có thể còn để lại “những món quà vô giá” cho con cháu. Có dòng họ tỷ lệ đỗ đạt học vấn cao, có dòng họ buôn bán kinh doanh rất giỏi.

  ➤ Những dòng họ Ứng dụng phong thủy có tỷ lệ người làm quan văn, quan võ rất nhiều. Hoặc có những gia đình con cháu thất bát, làm ăn lụi bại

  ➤ Để các doanh nhân, doanh nghiệp và bạn đọc có được tài liệu nói trên Tác giả Diệu Tuệ biên soạn cuốn sách Ứng dụng phong thủy khoa học để khai thông tài lộc

  Nội dung của cuốn sách bao gồm 8 phần

  Phần I. Ứng dụng phong thủy văn phòng, công sở

  Phần II. Phong thủy trong kinh doanh

  Phần III. Phong thủy nhà ở

  Phần IV. Phong thủy với các đồ vật trang trí nội thất

  Phần V. Phong thủy thước lỗ ban ( dùng trong các công trình xây dựng )

  Phần VI. Ứng dụng phong thủy cho người có mệnh khác nhau

  Phần VIII. Phương pháp hóa giải để hợp phong thủy

  Địa chỉ: Phố . Đội Cấn, P. Cống Vị ,Q. Ba Đình. TP. HÀ NÔI

  Chi Nhánh I : 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P7. Quận 3 TP. HCM

  Website: http://sachphapluat.com.vnEmail: [email protected]

  • Tuyển Chọn Quyết Định Giám Đốc Thẩm Và Bản Án
  • Tìm Hiểu Đề Án Phát Triển Giáo dục Mầm Non Giai Đoạn 2022 – 2025
  • Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Ngân Hàng
  • Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2022
  • So sánh Bộ luật lao động năm 2012 – 2022 và các văn bản hướng dẫn
  • Tìm Hiểu Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Chùa Việt Nam
  • Văn Bản Hợp Nhất Luật Đất Đai
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu EVFTA 2022
  • Cẩm nang công tác dân vận mặt trận dành cho chủ tịch
  • Các triều đại việt nam từ xưa đến nay
  • Văn hóa dòng họ nguyễn, đình, đền, lăng, phủ Việt Nam
  • Sự Ra Đời Của Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên
  • Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2022-2022
  • Tìm hiểu 712 hành vi vi phạm hành chính mới nhất
  • Tìm hiểu Luật cán bộ công chức và luật viên chức 2022
  • Sách pháp luật hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến phiên bản 4.0
  • Sách Pháp Luật quy định mới về vay và cho vay thẩm định tín dụng
  • Sách pháp luật tìm hiểu 100 câu hỏi đáp công tác y tế trường học
  • Sách Pháp Luật Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học
  • Sách Pháp Luật Quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục
  • Công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội
  • Hướng dẫn định tội danh với 538 tội danh trong bộ luật hình sự
  • Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp
  • Báo giá sổ tay đảng viên năm 2022-2021 chính hãng giá rẻ
  • Sách luật xử lý vi phạm hành chính 510 hành vi vi phạm hành chính
  • Tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm
  • Tham khảo mẫu thư viện trường đại học, phổ thông, thư viện công cộng
  • Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQGXD Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  • Biện pháp phòng ngừa hành vi xâm hại trẻ em và mức độ xử lý pháp luật
  • Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh
  • Quy định về thẻ ngân hàng, hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản
  • Những thay đổi mới trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2022
  • Hướng dẫn cơ chế chính sách tài chính kế toán trường học
  • Tìm hiểu Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo, Luật Tiếp Công Dân (sửa đổi)
  • Sách Pháp Luật Đất Đai
  • Hộ kinh doanh nên tìm hiểu sách pháp luật doanh nghiệp
  • Nguyên tắc áp dụng sách pháp luật trong giải quyết tranh chấp
  • Sách pháp luật xử lý vi phạm hành chính
  • Sách pháp luật biển báo hiệu giao thông đưởng thủy nội địa
  • Sách pháp luật cẩm nang công tác tổ chức tòa án
  • Báo Giá Sổ Tay Đảng Viên Qúy III Năm 2022
  • Biển báo hiệu giao thông đường bộ có bao nhiêu nhóm chính
  • Tập huấn luật xây dựng sửa đổi bổ sung
  • Tài liệu Hỏi đáp các nghiệp vụ về giám sát thi công xây dựng
  • Khám phá bộ luật lao động tam ngữ anh – hoa -việt
  • Những lưu ý về sách pháp luật đất đai, nhà ở
  • 4 Bước xây dựng mô hình tủ sách pháp luật mới nhất
  • Bình Luận Khoa Học Điều 59 Miễn Hình Phạt
  • DownLoad Các mẫu sách pháp luật doanh nghiệp mới nhất
  • Khái niệm tổng quát về sách pháp luật dân sự
  • Báo Giá Sổ Tay Đảng Viên
  • Xây dựng sách pháp luật hình sự trong giai đoạn mới
  • Nhà Sách Pháp Luật Hình Sự giá rẻ Tại Hà Nội
  • 3 bước đọc sách pháp luật hiệu quả nhất
  • Tìm hiểu giá Sách Pháp Luật
  • Phương pháp hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng
  • Lợi ích của việc xây dựng tủ sách pháp luật
  • Tốp 4 cuốn Sách Pháp Luật Việt Nam
  • Mức Phạt Mới Theo Nghị Định 100 Đối Với Xe Máy
  • 9 lý do phát hành sách bộ luật lao động 2022
  • sách luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
  • Tra Biểu Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt AHKFTA
  • Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
  • Tìm hiểu sách luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
  • Những trường hợp viên chức nguy cơ bị cho nghỉ việc 01/7/2020
  • Cần Phải Cải Cách Hệ Thống Chính Trị Việt Nam
  • Sổ tay xây dựng cơ sở đảng xếp loại chất lượng đảng viên
  • Đại thắng mùa xuân năm 1975 sức mạnh đoàn kết dân tộc Việt Nam
  • Sách tuyên ngôn của đảng cộng sản và công cuộc đổi mới ở việt nam
  • Sách Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng cộng sản việt nam 1930 – 2022
  • Báo Giá Sổ Tay Đảng Viên Tháng 5 Qúy 2 Năm 2022
  • Bài Viết 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Liên hệ bản thân về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
  • Sách Quy Định Mới Về Công Tác Đảng Chỉnh Đốn Đảng 2022
  • Sách Điều Lệ Đảng Mới Nhất Năm 2022
  • sổ tay bí thư chi bộ giải đáp về nghiệp vụ công tác đảng
  • HƯỚNG DẪN MỚI VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN & KẾT NẠP ĐẢNG
  • Sách Hướng Dẫn Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh Trong Trường Học
  • Sách hướng dẫn phòng chống dịch bệnh trong trường học
  • Sách Pháp Luật Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên
  • Báo Giá Sách Công Tác Đảng Năm 2022
  • Sách Công Tác Đảng Năm 2022
  • Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tháng 4
  • Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Tháng 5/2020
  • Sách Hướng Dẫn Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng Các Biểu Mẫu Công Tác Đảng
  • Sách Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Báo Hiệu Đường Bộ Năm 2022
  • Sách Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2022 Mới
  • Định mức dự toán lắp đặt xây dựng công trình
  • Sách Định Mức Sửa Chữa Bảo Dưỡng Công Trình
  • Sách Từ Điển Pháp Luật Việt Nam Mới
  • Báo Giá Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2022 Cục Hải Quan Điện Biên
  • Nghị định số 91 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Kiểm Tra Sau Thông Quan
  • Bán Sổ Tay Đảng Viên Năm 2022 – 2022
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 song ngữ việt anh
  • Sách incoterms 2022 bản song ngữ việt – anh
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Sở Xây Dựng TP.HCM
  • BÁN SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2022
  • Tìm hiểu các hình thức sử dụng đất theo luật đất đai 2013
  • Luật thi đua khen thưởng, Luật cán bộ, công chức Luật viên chức
  • Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử
  • Hệ thống hình phạt theo quy định của bộ luật hình sự năm 2022
  • Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ
  • Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính
  • Bán Sách Định Mức Xây Dựng 2022
  • Bảng Tra Cứu Bộ Định Mức Xây Dựng 2022
  • Điểm Bán Sổ Tay Đảng Viên Năm 2022 – 2022
  • Định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát, thí nghiệm
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp Đặt
  • Định mức dự toán xây dựng công trình, phần sửa chữa bảo dưỡng
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Xây Dựng năm 2022
  • Bán Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2022
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới Bản Song Ngữ Việt Anh
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 bản song ngữ
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 song ngữ việt anh (NXB Tài Chính)
  • Sách Pháp Luật Biểu Thuế XNK Song Ngữ Việt Anh 2022
  • Sách pháp luật hướng dẫn khám chữa bệnh
  • Sách Pháp Luật Bộ Tranh Cây Thuốc Mẫu Khám Chữa Bệnh
  • Sách Pháp Luật Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành
  • Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2022
  • Sách Pháp Luật Chính Trị Tài Chính – Sách Luật Hà Nội TP. HCM
  • Sổ Tay Công Tác Đảng – Sách Pháp Luật
  • Sổ Tay Xây Dựng Nghiệp Vụ Công Tác Đảng 2022
  • Cách Tra Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2022 Chính Xác Nhất
  • Luật bồi thường đất đai tái định cư khi thu hồi đất mới nhất
  • Luật xây dựng, xác định cấp công trình cải tạo sửa chữa
  • quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của đảng cộng sản việt nam
  • Ý nghĩa của tuyên ngôn đảng cộng sản việt nam
  • Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
  • Tài liệu công tác đảng công tác chính trị, sổ tay đảng viên
  • Kỹ năng sư phạm của giáo viên tiểu học, khái niệm giáo dục sư phạm
  • Luật giáo dục 2022, Chế độ chính sách mới đối với nhà giáo
  • Những quan điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông
  • Kỹ năng tự bảo vệ bản thân để phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em
  • Các biện pháp phòng ngừa bạo lực xâm hại tình dục học đường
  • Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục đại học, bộ giáo dục
  • Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hiện Hóa Đơn Điện Tử Khi Bán Hàng Hóa
  • Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2022
  • Hướng dẫn cách sắp xếp ban thờ gia tiên cho đúng cách
  • Vai trò của hội cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay
  • Phương Pháp Coi Ngày Tốt Xấu Theo Lịch Can Chi
  • Thông tin cơ cấu tổ chức hội cựu chiến binh việt nam hiện nay
  • Phong tục tết nguyên đán miền bắc, chợ tết miền trung, miền nam
  • Nghị định chỉ dẫn áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính
  • Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng
  • Phòng, chống tham nhũng, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
  • 5 quan điểm của đảng về phòng chống tham nhũng lãng phí
  • Hệ số lương nhà nước, quy định về tiền lương của cán bộ công chức
  • Năm 2022 có tăng lương hưu không
  • Các Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động Việt – Anh – Hoa
  • Văn bản mới về tiền lương, mức lương tối thiểu vùng 2022
  • Hỏi đáp về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trường học
  • Mức xử phạt hành chính các lỗi kế toán thuế thường mắc phải
  • Quy chế quản lý tài chính, tài sản trong doanh nghiệp
  • Kỹ năng tổ chức hoạt động tự kiểm tra tài chính, kế toán thu, chi
  • Các Khoản Chi Ngân Sách Qua Kho Bạc Nhà Nước
  • Học sinh cần làm gì để sử dụng có hiệu quả mạng internet
  • Chỉ dẫn áp dụng quản lý ngân sách cấp xã, phường, thị trấn
  • Kinh nghiệm quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn
  • Chỉ dẫn áp dụng quỹ tiền tệ của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn
  • Chú giải chi tiết mã HS năm 2022 trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2022
  • Nghị quyết mới nhất của ban chấp hành trung ương về xây dựng đảng
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng anh thực hiện hiệp định CPTPP
  • Bảng biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 thực hiện hiệp định CPTPP
  • Chỉ dẫn áp dụng Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản
  • Chỉ dẫn áp dụng luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
  • Chỉ dẫn áp dụng luật hôn nhân và gia đình 2014, độ tuổi kết hôn
  • Văn bản mới của tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn điều tra xét xử
  • Nghị Định Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2022
  • Những vấn đề sai xót khi so sánh đối chiếu bộ luật hình sự 2022
  • Luật Nhà Ở Đất Đai, Pháp Luật Kinh Doanh Môi Giới Bất Động Sản
  • Luật Đất đai, Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  • Những khó khăn trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính
  • Lời khai là phương tiện chứng minh có thể thay đổi, chứng cứ
  • Thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã, phường, thị trấn
  • Thực hiện luật hôn nhân gia đình và áp dụng luật hôn nhân gia đình
  • Đề thi kỹ năng giải quyết vụ án hành chính, xét xử vụ án hành chính
  • Cách thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trên thế giới
  • Xem ngày tốt xấu theo tuổi, Cách hóa giải vận hạn để gặp hung hóa cát
  • Luật tố tụng dân sự là gì, giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư
  • Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, bộ luật tố tụng dân sự 2022
  • Những điểm mới đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, xử lý hình sự
  • Đặc điểm thi hành án dân sự, khái niệm thi hành án dân sự
  • Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, dân sự
  • Bài học qua 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch hồ chí minh
  • Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường
  • Các loại cây thuốc nam quý, cây thuốc vị thuốc việt nam
  • Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng Nông thôn mới
  • Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc
  • Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư
  • NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
  • Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
  • Một số quy định của pháp luật lao động đối với người chưa thành niên
  • Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
  • Nguyên Tắc, Tiêu Chuẩn, Định Mức, Phương Thức Mua Sắm Tài Sản Nhà Nước
  • Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử việt nam
  • Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn bao lâu
  • Thực tiễn áp dụng các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hiện nay
  • Công tác chứng thực và quản lý hộ tịch hiện nay tại địa phương
  • Cách tính thuế xuất nhập khẩu, thuế gtgt hàng xuất khẩu
  • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  • Sổ Tay Luật Sư Và Kỹ Năng Hành Nghề Luật Sư
  • Công tác của cấp ủy đảng ở cơ sở và của người bí thư
  • Các bước quan trọng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  • Hướng Dẫn báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Sơ đồ quy trình thu hồi công nợ
  • Chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
  • Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
  • Sổ tay tư vấn giám sát công trình dân dụng
  • Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu
  • Download Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2022
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2022 Bộ Tài Chính
  • Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt 2022 – 2022
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2022
  • Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học
  • Sổ tay công chứng viên
  • Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế
  • Pháp Luật Về Môi Giới Bất Động Sản Ở Việt Nam
  • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự
  • Đồng phạm trong luật hình sự việt nam
  • Sách Luật đấu thầu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu
  • 382 câu hỏi đáp tình huống đấu thầu
  • Các thông tư liên tịch ban hành năm 2022
  • Hệ thống biểu mẫu Các Nghị quyết mới
  • Chính sách tín dụng, hỗ trợ vay và cho và cho vay mới nhất
  • Cơ chế chính sách của nhà nước xây dựng nông thôn mới
  • Sách Luật hợp tác xã và nghị định hướng dẫn
  • Pháp luật bất động sản và các thủ tục pháp lý nhà đất
  • Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính
  • Chỉ Dẫn Áp Dụng Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014
  • BÁN BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG VIỆT
  • Biểu Thuế Nhập Khẩu Song Ngữ Việt – Anh 2022
  • BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2022 SONG NGỮ VIỆT – ANH GIÁ RẺ
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2022 song ngữ Việt Anh
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2022 Áp Dụng Cho Biểu Thuế XNK Năm 2022
  • Nghiệp Vụ Dịch Vụ Kinh Doanh Đòi Nợ
  • Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư
  • Hướng dẫn xác định quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất
  • Bán Sách Đơn giá xây dựng 2022 – 2022
  • Giới thiệu đơn giá xây dựng công trình Tp. Hồ Chí Minh
  • Khái Niệm Về Sách Kế Toán Ngân Sách, Xã Phường, Thị Trấn
  • Tìm Hiểu Luật Thuế, Chính Sách Thuế Mới và Hóa Đơn Chứng Từ
  • Sách Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Xã Phường
  • Hướng Dẫn Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Khảo Sát
  • Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Dự Toán Xây Dựng
  • Tìm Hiểu Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2022
  • Tìm hiểu về thủ tục giải quyết vụ án ly hôn tại tòa án
  • Tìm hiểu thủ tục giải quyết tranh chấp quyền thừa kế
  • Giới Thiệu Bộ Tranh Cây Thuốc Mẫu Khám Chữa Bệnh Y Học Cổ Truyền
  • Hội nhập quốc tế với vấn đề quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc
  • Bảng Báo Giá Sách Bình Luận Bộ Luật Hình Sự
  • Tìm Hiểu Cách Soạn Thảo Văn Bản Trong Hội Nghị
  • Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự
  • 5 loại thuế chính doanh nghiệp cần biết
  • Những kiến thức cần có trong cuộc sống
  • Giới thiệu luật giao thông đường bộ
  • Sách luật ngân sách nhà nước là gì ?
  • Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  • Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam
  • Dấu ấn 65 năm chiến thắng điện biên phủ
  • Tìm hiểu công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
  • Hoàn cảnh dấu ấn chiến thắng lịch sử của chiến dịch điện biên phủ
  • Nội dung học tập phong cách hồ chí minh
  • Cuộc đời và sự nghiệp đại tướng võ nguyên giáp
  • Tìm Hiểu công tác an ninh và quốc phòng trong thời kỳ mới
  • 100 câu hỏi về biển đảo việt nam có đáp án
  • Chuyện kể về các anh hùng dân tộc
  • Tìm hiểu biển đảo việt nam
  • Đại tướng, Tổng Tư lệnh, Võ Nguyên Giáp, Cuộc trường chinh lịch sử
  • Sổ tay pháp luật dành cho hội cựu chiến binh việt nam
  • Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng thời đại Hồ Chí Minh
  • Lực lượng đặc biệt làm gì trên chiến trường miền Nam
  • Cuba Fidel Castro và việt nam những nghĩa tình sâu nặng
  • Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng mãi muôn đời
  • Giới thiệu chân dung các tổng bí thư việt nam qua các thời kỳ
  • Học tập theo chỉ thị số 05-ct/tw của bộ chính trị
  • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
  • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
  • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
  • Tìm hiểu sách Chủ tịch Hồ Chí Minh một thiên tài quân sự
  • Tìm hiểu sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
  • Tóm tắt lịch sử nguồn gốc dòng họ nguyễn
  • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim người lính
  • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2022
  • Giới thiệu văn bản hợp nhất chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Giới thiệu sách diễn giải các báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
  • Biểu thuế XK – NK năm 2022
  • Các phương pháp nghiên cứu chứng cứ
  • Sách bộ luật lao động mới 2022
  • Sách Biểu Thuế
  • Báo Giá Sách Luật
  • ứng dụng sách chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự
  • Bảng báo giá Sách Luật
  • Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và kết nạp đảng viên
  • Bảng báo giá sách sổ tay công tác đảng
  • Bảng báo giá sách kế toán
  • Bảng báo giá sách bộ luật lao động mới nhất
  • Bảng báo giá sách pháp luật
  • Sách xây dựng
  • Sách Bộ Luật Dân Sự Mới
  • 100 câu hỏi đáp pháp luật hôn nhân gia đình tại tòa án
  • Chỉ dẫn áp dụng thuế TAX hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
  • Giải đáp các tình huống thường gặp về khai báo hải quan xuất nhập khẩu
  • Sách biểu thuế xuất nhập khẩu bản song ngữ việt anh (NXB: Lao Động)
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu song ngữ anh-việt
  • Tra Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu 2022 song ngữ việt – anh
  • Bán sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 ở Hà Nội
  • Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973
  • Văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm
  • Bảng báo giá sách chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự
  • Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự mới
  • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự việt nam
  • Hướng dẫn xử lý 550 hành vi thực trạng vi phạm pháp luật
  • Phương pháp chế biến, sử dụng các vị thuốc y học cổ truyền
  • Giới thiệu Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
  • Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư
  • Sách luật trách nhiệm hinh sự đối với các tội xâm phạm trật tự
  • Sách bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Sách luât sách giáo trình luật hình sự
  • Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam
  • Tăng Lương và điều chỉnh mức lương tối thiểu từng vùng đối với người lao động
  • Hướng dẫn kỹ năng tổ chức đại hội công đoàn
  • Sách Bộ luật Lao động tam ngữ tiếng anh, tiếng việt, tiếng hoa
  • Tài liệu bồi dưỡng kế toán
  • Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
  • Sổ tay công tác đoàn thanh niên
  • Thông tin Sách Bộ Luật Lao Động 2022
  • Chính sách tăng lương và điều chỉnh tiền lương
  • Tìm Hiểu Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn
  • Bảng báo gía sách cẩm nang
  • Kiến thức phòng cháy chữa cháy trong trường học
  • Sách mẫu hợp đồng biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết
  • Sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học
  • Sách cẩm nang quản lý tài chính
  • Cẩm nang tra cứu tiêu chuẩn định mức chi tiêu
  • Sách Lịch Sử Họ Nguyễn Việt Nam
  • Sách Cẩm nang công tác khuyến học
  • Những câu hỏi về luật thể dục, sửa đổi, luật thể thao mới nhất
  • Sách Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo sửa đổi Luật Tiếp công dân
  • Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính Hướng dẫn xây dựng dự toán
  • Sách Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao
  • Thông tin mới nhất Bộ luật lao động Việt Anh Hoa
  • Câu hỏi đáp về biển, đảo sách cẩm nang pháp luật về biển đảo việt nam
  • Quy định quản lý tài chính ngân sách kế toán trường học
  • Sách Luật Bảo vệ môi trường (Song ngữ Việt – Anh)
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp 2022 song ngữ Việt Anh ( NXB Lao Động)
  • Cẩm nang nang xây dựng nông thôn mới
  • Quy Định mới về Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu
  • Điểm Nổi Bật Đặc Biệt Của Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp
  • Sổ Tay Pháp Luật Về Phòng, Chống Ma Túy, Trong Học Đường & Xã Hội
  • Bảng báo giá Sách Bộ Luật Lao Động mới nhất năm 2022
  • Sách Luật Hay Chọn Lọc, Mua Sách Luật online Tại TP. HCM, Giảm 50%
  • Sách Giáo Dục Rẻ, Đẹp Chính Hãng, Giảm Giá 50% Sách Giáo Dục
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2022 Bản Song Ngữ
  • Sách pháp luật doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Chia sẻ bài viết:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoa Cảnh Ứng Dụng Trong Phong Thủy
 • Ứng Dụng Xem Sim Phong Thủy Khoa Học, Chính Xác Nhất Hiện Nay
 • Lật Tẩy Chiêu Trò Kinh Doanh Từ “app Bói Sim Phong Thuỷ”
 • Thiết Kế Ứng Dụng Sim Phong Thủy
 • Ứng Dụng Phong Thủy Trong Nội Thất
 • Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà Ở

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà Ở
 • Top 9 Chuyên Gia Phong Thủy Nổi Tiếng Hàng Đầu Ở Việt Nam
 • Top 35 Thầy Phong Thủy Giỏi Nhất Việt Nam 2022
 • Điểm Danh Top 5 Loại Đá Quý Phong Thủy Tốt Nhất Ở Việt Nam
 • Nhẫn Vàng Phong Thủy Và Những Kinh Nghiệm Lựa Chọn
 • Xây dựng Taka hôm nay có bài viết chia sẻ về vấn đề phong thủy trong xây dựng nhà ở, được biên soạn trực tiếp bởi kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Taka.

  ***

  Xây nhà là việc lớn của cả một đời người. Vì thế gia chủ không nên vội vàng qua loa mà không tìm hiểu một chút sơ lược về phong thủy nhà ở.

  Phong thủy không phải là mê tín, tất cả đều được lý giải hợp lý, tích lũy từ nhiều đời và chúng ta nên kế thừa. Có thể không tích hợp được hết tất cả những điều đó vào trong thiết kế ngôi nhà của chúng ta nhưng cũng phần nào tránh được những kiêng kỵ trong xây dựng nhà ở. Bài viết sau đây sẽ phân tích cơ bản những hiểu biết mà kiến trúc sư và kỹ sư TaKa tích lũy và tìm hiểu trong suốt quá trình làm việc.

  Mỗi gia chủ sinh ra sẽ có một tuổi âm tương ứng với bát trạch được chia ra làm 4 cung tốt (Sinh khí, Thiên y, Phúc đức, Phục vị) và 4 cung xấu (Tuyệt mệnh, Ngũ Quỷ, Lục sát, Họa hại). Để tư vấn nhà hợp phong thủy cho gia chủ, kiến trúc sư sẽ đặt khu đất vào tâm bát trạch. Khi đó sẽ sơ phác ra được các khu vực bố trí phòng, cửa đi, wc, bếp, bàn thờ…

  1. Vị trí khu đất:

  + Trường hợp gia chủ có bát trạch hợp với hướng của lô đất mình đang có thì quá tốt.

  + Trường hợp còn lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà gia chủ chỉ có thể có lô đất đó nhưng lại không hợp hướng thì chẳng nhẽ lại không thể xây dựng nhà được hay sao?

  Câu trả lời là vẫn làm được bình thường nên các gia chủ đang có lô đất không hợp với bát trạch mình thì vẫn cứ yên tâm. Tất cả đều có thể hóa giải được. (vấn đề này sẽ được trả lời bên dưới phần Bếp).

  2. Cửa đi chính:

  Cửa trước là phần quan trọng nhất khi đề cập đến phong thủy một ngôi nhà. Cửa trước là yếu tố quyết định đến cuộc sống của gia đình bạn vì nó là đại diện cho nguồn năng lượng sẽ đi vào nhà. Khi thiết kế cần lưu ý những vấn đề sau đây:

  + Cửa đi chính không được nhìn trực tiếp (cửa) vào phòng vệ sinh hay nhà kho.

  + Cửa đi chính không được thẳng hàng với cửa sổ hay cửa sau nhà.

  + Cửa đi chính là điểm nhấn của ngôi nhà mặt tiền cần được xây dựng rõ ràng, nổi bật, cửa phải rộng thoáng để nguồn năng lượng đi vào được dồi dào.

  + Một điều kiêng kỵ nữa là cửa chính không được đối diện với hướng lên của cầu thang (vì nguồn năng lượng sẽ chảy ra ngoài cửa không tốt) theo quan niệm phong thủy thì cấu trúc kiểu này sẽ làm cho tài sản, tiền của trong nhà dần dần “đội nón ra đi”.

  Bếp đại diện cho Hỏa, ông bà xưa có câu “Thủy Hỏa bất tương phùng”, do đó bếp vị trí nấu ăn cần lưu ý những vấn đề sau đây:

  + Không đặt bếp dưới khu vệ sinh, hoặc trên khu vệ sinh.

  + Nếu diện tích nhà hẹp vị trí nấu ăn trên bếp phải né vị trí các bể ngầm (hố ga, hầm tự hoại)

  + Hệ thống cấp thoát nước cũng không được đi dưới bếp nấu.

  + Không tựa lưng bếp ra cửa sổ hoặc khoảng trống.

  + Không đặt bếp dưới giường ngủ.

  Bếp đặt tại cung xấu nhằm chắn họa hại, về hướng của bếp (hướng lưng của người đứng nấu ăn) nhìn về hướng tốt.

  Nếu hướng nhà đặt trên lô đất không hợp với bát trạch của gia chủ thì ta hóa giải việc này bằng cách đặt hướng bếp như sau:

  Nên đặt tại cung xấu nhằm chấn họa hại và mặt bàn thờ nhìn về hướng tốt.

  Cũng như bếp, bàn thờ không được đặt dưới khu vệ sinh hoặc trên khu vệ sinh, không tựa lưng ban thờ ra cửa sổ hoặc khoảng trống.

  Không được để ban thờ dưới giường ngủ và bê nước (ý nhắc đến bể nước mái)

  5. Phòng ngủ và giường ngủ:

  “Nhất tọa nhì hướng” ưu tiên đặt tại cung tốt nhìn về hướng tốt.

  Như đề cập ở các phần trên thì giường ngủ không được đặt trên bếp nấu hoặc ban thờ

  Kiệng kỵ đặt giường ngủ dưới xà nhà (dầm kết cấu sàn), quạt trần, đèn chúm, vật trang trí có góc nhọn gây sát khí.

  Không quay đầu giường ra trực tiếp cửa sổ cửa đi, nhà vệ sinh.

  6. Phòng vệ sinh (WC):

  Đặt tại các cung xấu trong nhà để chấn hướng xấu, lưng xí không được quay về hướng tốt, không đặt nhà vệ sinh trên khu bếp, trên ban thờ, trên giường ngủ, trên nóc bàn ăn, bàn ghé tiếp khách, cửa chính ra vào.

  7. Bậc cầu thang:

  Khi tư vấn thiết kế TaKa nhận thấy không phải gia chủ nào cũng nắm hết những điều trên nhưng đến bậc thang thì lại nắm rất rõ.

  Vâng đa số ai cũng nắm được số bậc cầu thang cho 1 tầng lúc nào cũng phải đáp ứng : Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Do đó, số bậc của cầu thang cho 1 tầng phải rơi vào chữ Sinh hoặc chữ Lão.

  Bậc lên xuống của cầu thang không được đâm thẳng ra cửa chính, cửa khu vệ sinh, ban thờ, bếp.

  Chiều rộng bậc cầu thang trong nhà ở thường là 165mm-180mm, mặt bậc rộng từ 250mm đến 300mm, rộng vế thang khoảng 0,8m đến 1,2m tùy vào mặt bằng khu đất và mong muốn của gia chủ.

  8. Kích thước lỗ ban:

  Thước lỗ được chia làm 3 loại chính:

  + Loại 52,2cm (tức là cứ đến mỗi 52,2cm sẽ lặp lại) dùng đo khoảng thông thủy (cửa,…)

  + Loại 42,9cm (tức là cứ đến mỗi 42,9cm sẽ lặp lại) – Dương trạch dùng để đo khối bếp, bậc thang,…

  + Loại 38,8cm (tức là cứ đến mỗi 38,8cm sẽ lặp lại) – Âm phần đo đồ nội thất (bàn thờ, tủ,…)

  Cái chúng ta quan tâm nhiều nhất đa phần TaKa mỗi khi tư vấn là chủ nhà muốn đảm bảo thông thủy lỗ ban của các cửa.

  Ngoài ra nếu để ý thì chiều cao chiều cao bậc thang như đã đề cập ở trên từ 165mm-180mm đều rơi vào cung tốt theo thước lỗ ban 42,9cm. Bếp có chiều cao thông dụng nhất chính là 810mm hoặc 820mm cũng đều rơi vào cung tốt theo thước lỗ ban 42,9cm do đó vấn đề này luôn thỏa cung lỗ ban.

  Tuy nhiên, những vấn đề trên cũng mang tính chất tham khảo. Vì nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau (vị trí khu đất, diện tích khu đất, tài chính, nhu cầu sử dụng,… của từng gia chủ khác nhau) có thể chỉ đáp ứng vài điều kiện căn bản chứ không thể đáp ứng đồng thời hết tất cả những điều nêu trên. Chúc mọi người có được căn nhà như ý.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phong Thủy Phòng Làm Việc Ở Nhà
 • Lưu Ý Phong Thủy Khi Chọn Đất Làm Nhà
 • Văn Khấn Bài Cúng Cất Nóc Nhà
 • Tiểu Cảnh Hồ Nước Trong Nhà Có Ảnh Hưởng Đến Phong Thủy Không?
 • Phong Thủy Hồ Nước Trước Nhà Đúng Chuẩn, Hút Tài Vận Cho Gia Đình
 • Phong Thủy Trong Xây Dựng Mồ Mả

  --- Bài mới hơn ---

 • Chọn Hướng Đặt Mộ Và Chọn Đất Xây Mộ Hợp Phong Thủy
 • Kiến Thức Phong Thủy Mồ Mả
 • Phong Thủy Việt: Kiến Thức Phong Thủy Mồ Mả
 • Kiến Thức Phong Thủy Cho Người Mệnh Thủy
 • Nơi Cung Cấp Vòng Tay Phong Thủy Mệnh Thủy Đá Tự Nhiên Giá Rẻ
 • Phong thủy trong xây dựng mồ mả

  Xã hội ngày một phát triển cao, quy hoạch nhiều, ở hoàn cành kinh thế tại Việt Nam ngày nay với những quy mô xây dựng được đào lập không có quy hoạch cụ thể vì thế, nền việc phải di dời một ngôi mộ của người thân trong gia đình là điểu không thể nào tránh khỏi được nếu bị trùng vào đúng các dự án, hay ở gần đường, cần phải di dời. Trong những năm gần đây thì việc cải cách chôn cất ở trong mộ phần đã phát triền mạnh mẽ, việc cải táng mộ nghĩa trang được quy hoạch rất được ưa chuộng, việc này cũng khá hợp với các chủ trương trong việc tiết kiệm đất đai của nhà nước. Không những thế mà nó còn được coi là mặt hàng siêu lợi nhuận của những nhà phong thủy, nhưng luôn có một câu hỏi được đặt ra: vậy việc quy hoạch mộ trong nghĩa trang thì có được phong thủy hay không? Và hướng xây mộ sẽ được đặt như thế nào trong khi quy hoạch chung nhất như thế?

  Theo các cụ truyền miệng trong dân gian thì chắc hẳn sẽ không bao giờ sai được: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Đương nhiên thì điều đó có, song nhưng nó thật khó để có được Phong Thủy thật sự hoàn toàn theo ý nguyện của gia đình. Phần lớn các nghĩa trang quy hoạch hoặc đang được đưa về những vùng bán sơ địa để xây dựng, thường lấy dựa sơn để làm căn bản, sẽ có một số ít không nhiều huyệt vị sẽ ở tại những vị trị tốt, chính như kinh văn xưa có câu: “Nhất Cá Sơn Đầu Táng Thập Phần, Nhất Phần Phú Quý Cửu Phần Bần – Một Núi Chôn Mười Ngôi Mộ, Một Mộ Phú Quý Chín Mộ Nghèo”.

  Đã có rất nhiều gia đình có quan niệm sai lầm rằng: khi sống ở những vị trí cao thì chết cũng sẽ được chọn chỗ cao để có thể đè đầu cưới cổ thiên hạ, nhưng đó thực sự là những suy nghĩ sai lầm vì ở càng cao sẽ càng dễ phạm phải cái gọi là “Cô phong sát” đón gió bốn phương, Thủy mà không có thì hỏi làm sao có thể tụ được khí. Trong nghĩa trang khi quy hoạch thì thường được chia thành nhiều khu, mà trong mỗi khu đó thì bia mộ chỉ có thể được quay về cùng một hướng. Vì vế nên việc lựa chọn đất mộ trong nghĩa trang rất khó mà theo các lý luận thông thường của Lý Khí phong thủy học, mà ngược lại các Phong Thủy Sư thì rất cần thông biến linh hoạt sử dụng những biện pháp thông thường để có thể lựa chọn, như vậy sẽ có nhiều kiến thức Lý Thuyết và Thực Hành khá sâu sắc vận dụng mới đạt được đến mức tối đa.

  • Nên tránh Gió (Tỵ Phong) nên chọn lựa chỗ không có gió thổi hoặc ít gió thổi vào trực tiếp vào mặt mộ, đặc biệt tránh xa chỗ có Ao Phong ở đằng sau lưng;
  • Cố gắng tránh trước có nước xung xạ hoặc thẳng đến thẳng đi;
  • Tốt nhất là trước mặt có Triều Sơn và đê án lấy làm Quan Nội Khí;
  • Trái Phải tốt nhất có Sa hộ vệ.
  • Lập đương vận vượng sơn vượng hướng hoặc lập hướng thu cát thủy trước mặt.
  • Lấy độ số hướng bia lập Tinh bàn Huyền không, lấy tọa mộ lập Tinh bàn Đại Huyền không sao cho được thu Thủy, khứ Thủy ở vào Lý Khí tốt, lại phù hợp Thiên Tinh.
  • Tránh gần nơi có cây to.
  • Không trồng cây to trên phần mộ ( nên trồng cỏ mát, và hoa… .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Mái Nhà Đẹp Và Hợp Phong Thủy Là Như Thế Nào?
 • Cách Lựa Chọn Màu Sắc Mái Nhà Theo Phong Thủy
 • Màu Sắc Và Hình Dáng Mái Nhà Theo Phong Thủy
 • Lựa Chọn Màu Sắc Mái Nhà Theo Phong Thủy
 • Nguyên Tắc Lợp Mái Nhà Hợp Theo Phong Thủy
 • Phong Thủy Trong Việc Xây Dựng Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Phong Thủy Cho Phòng Làm Việc Chung Nhà Ở
 • Phong Thủy Cho Góc Làm Việc Tại Nhà
 • Tìm Hiểu Về Phong Thủy Khi Xây Nhà
 • Tìm Hiểu Về Phong Thủy Trước Khi Xây Nhà
 • Những Lưu Ý Về Phong Thủy Khi Chuẩn Bị Xây Nhà
 • Xây dựng nhà như thế nào cho hợp phong thủy? Những điều kiêng kỵ trọng việc xây nhà? Đó là những câu hỏi không bao giờ hết quan trọng khi bạn muốn xây dựng 1 ngôi nhà phố cho gia đình mình.

  Việc xây dựng nhà phụ thuộc nhiều vào các yếu tố xung quanh từ ngoại thất cho đến nội thất, nhưng yếu tố quan trọng chuẩn bị trước khi thiết ra mẫu nhà đó chính là phong thủy.

  Biết được nỗi lo này hôm nay công ty An Phú xin đưa ra một số lời khuyên về phong thủy khi thiết kế, xây dựng nhà ở.

  1. Vị trí cổng

  Điều đầu tiên bạn cần lưu ý đó là cổng ra vào, nếu cổng ra vào đối diện với góc nhà người khác sẽ gây bất lợi cho gia chủ, để hóa giải có thể treo gương trước nhà.

  2. Vị trí các cửa

  Khi thiết kế nhà ở đặc biệt tránh cửa chính đối diện với cửa mở ra ban công vì đây là một đại kỵ trong phong thủy gọi là “Xuyên tâm sát”. Phạm xuyên tâm sát sẽ làm cho tiền bạc trong nhà khó tích tụ, để hóa giải có thể sử dụng rèm che cửa ra ban công hoặc có thể trồng các loại cây leo giàn, đặt cây cảnh để giảm bớt luồng khí xung xạ.

  Đối với cửa chính có thể bố trí một bể cá hoặc dùng bình phong để hóa giải.

  Cửa nhà vệ sinh và cửa bếp đối diện nhau sẽ gây là hiện tượng xung khắc giữa hai loại khí, thủy và hỏa. Sự xung khắc khí này làm cho chủ nhà hay mắc bệnh, vận khí của cả nhà lúc tốt, lúc xấu. Phương pháp hóa giải sự xung khắc này là treo mành dây chuỗi hạt trước cửa nhà vệ sinh hoặc cửa bếp.

  Khi cửa phòng ngủ đối diện với cửa phòng tắm sẽ làm cho người ngủ trong phòng hay ốm vặt, nhức đầu sổ mũi. Hóa giải bằng cách treo gương dài bên ngoài cửa phòng ngủ hoặc phòng tắm. Cửa phòng tắm nên lúc nào cũng đóng kín.

  3. Vị trí ban công và bếp

  Ban công cũng không thể đối diện trực tiếp với phòng bếp, đây cũng có thể coi là một loại xuyên tâm, làm cho khả năng đoàn tụ nhất trí trong nhà yếu, gia đình khó hòa thuận hạnh phúc được. Đây cũng là một trong những đại kỵ trong phong thủy nhà ở. Phương pháp hóa giải là đặt chậu hoa, cây cảnh để che chắn sao cho trong ngoài không thông nhau, hoặc dùng rèm che cửa ra ban công.

  4. Vị trí phòng ngủ

  Khi thiết kế phòng ngủ, bạn nên lưu ý là bất kỳ phòng ngủ nào đều cần phải có cửa sổ, vì cửa sổ là nơi để giúp cho dòng chảy không khí được lưu thông, bên cạnh đó giúp cho không gian trong phòng sáng sủa và tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu.

  Ở cửa sổ bạn nên thiết kế rèm cửa để có thể tránh ánh sáng và cường độ mạnh như đèn cao áp, ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vào phòng. Nếu bạn không thiết kế hợp lý và phạm phải những điều cấm kỵ trên người ở căn phòng sẽ cảm thấy khó chịu, cuộc sống ngột ngạt, mất ngủ hay dễ cáu gắt, bên cạnh đó còn có thể mắc một số bệnh ngoài da, việc học hành không được suôn sẻ và dễ gây thất bại.

  5. Nhà vệ sinh

  Vị trí tồi tệ nhất của một nhà vệ sinh là nằm giữa trung tâm của căn nhà. Giữa nhà là trung cung tượng trưng cho Thổ khí là nơi nuôi dưỡng các cung còn lại trong Cửu cung. Vì vậy khi trung cung bị sát khí thì các cung khác cũng bị ảnh hưởng. Nếu có thể hãy chuyển nhà vệ sinh này thành kho chứa đồ, nếu không thì bạn phải nên giữ cho nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, bố trí cây cảnh, chậu hoa để tăng thêm cát khí.

  6. Số phòng trong nhà

  Số phòng trong nhà bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, nhà tắm, vệ sinh… cũng là điều gia chủ nên chú ý khi xây dựng nhà. Tổng số phòng trong nhà nên tránh là 3, 4, 8 vì theo phong thủy một phòng là cát, hai phòng thì không can hệ gì, 3 phòng là hung, 4 phòng là hung, số phòng là 5,6,7,9 là cát, 8 phòng là hung.

  Nếu bạn đang có nhu cầu xây dựng nhà ở thì hãy liên hệ cho chúng tôi để gặp các chuyên gia tư vấn xây nhà ở và còn nhận được nhiều ưu đãi dành cho bạn cùng với những lời khuyên có giá trị

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phong Thủy Trong Xây Nhà (Video)
 • 11 Kinh Nghiệm Xây Nhà Đúng Chuẩn Phong Thủy Và Tiết Kiệm
 • Sự Giao Thoa Giữ Thiết Kế Xây Dựng Nhà Và Phong Thủy
 • Bậc Tam Cấp Trong Xây Dựng Nhà Cửa Và Yếu Tố Phong Thủy Liên Quan
 • Tư Vấn Phong Thủy Xây Nhà Cho Người Mệnh Thổ 2022
 • Phong Thủy Trong Thiết Kế Và Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Khi Xem Tuổi Xây Nhà
 • Hướng Dẫn Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Chính Xác 1Oo%
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022: Chớ Xem Nhẹ Mà
 • Quái Lý Của Phái Bát Trạch
 • Tổng Quan Một Số Trường Phái Trong Phong Thủy
 • Phong thuỷ – một nhu cầu thực tế

  Bây giờ làm nhà, mấy ai không đi… hỏi “thầy”? “Thầy” ở đây được hiểu là thầy phong thuỷ, và chủ nhà hỏi về vấn đề phong thuỷ cho ngôi nhà mình, cuộc đất của mình để xây nhà. Chuyện này không phải là mới; từ xưa vấn đề phong thuỷ trong xây dựng công trình, nhà ở đã được quan tâm, ở cả tầng lớp vua quan, nhà giàu quyền quý cho đến thường dân, và mức độ quan tâm cũng phân theo đẳng cấp công trình và vị thế chủ nhân. Tuy nhiên hiện nay, mối quan tâm tới phong thuỷ, và yêu cầu chặt chẽ về phong thuỷ đã phổ biến hơn rất nhiều trong đại chúng. Đa số những người làm nhà chưa hiểu bản chất của phong thuỷ là gì, nhưng cũng cứ phải tới thầy để thầy coi, để thầy phán; và mang tâm thế thụ động, tin tuởng, chịu đựng tới mức nhẫn nhịn, mù quáng. Phong thuỷ là một môn khoa học, cứ hiểu theo cách như thế, thì bản thân nó là một chuyên ngành riêng, một nhánh hẹp, người hành nghề phong thuỷ xưa là thầy địa lý; chứ đâu phải “thầy” nào cũng có khả năng “phán” hay giải quyết vấn đề phong thuỷ. Nhưng nhu cầu về vấn đề này rất lớn, và trong bối cảnh kinh tế thị trường, có cầu ắt có cung; nên nhiều “thầy” vốn xuất thân là thầy tướng số, tử vi… cũng hành nghề phong thuỷ. Đã có kiến trúc sư thốt lên rằng bây giờ… loạn phong thuỷ!

  – Các không gian, bộ phận kiến trúc.

  – Hướng đất, nhà: đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của phong thuỷ và luôn là câu hỏi đầu tiên của chủ nhân đối với thầy phong thuỷ. Hướng tốt hay xấu, hướng hợp hay không hợp (mệnh, tuổi chủ nhân) nhiều khi quyết định tới giải pháp quy hoạch – kiến trúc, thậm chí là cả kế hoạch dự án. Có rất nhiều trường hợp chủ nhà quyết định… không xây nữa, đơn giản chỉ vì cuộc đất không hợp hướng (nhà phố thì không thể xoay được).

  – Bể ngầm: trong công trình nhà ở gia đình, bình thường và tối thiểu là có một bể ngầm chứa nước sạch và một bể phốt chứa chất thải. Bể nước sạch được coi là yếu tố dẫn tài lộc vào (nước cấp), bể phốt là nơi chứa và xả thải chất bẩn, các yếu tố bất lợi ra khỏi nhà.

  – Cầu thang: Vvề cấu trúc không gian, cầu thang được coi là xương sống của ngôi nhà. Ở mặt khác, cầu thang được coi là hình tượng thanh long, lại là một yếu tố quan trọng trong bố cục phong thuỷ theo dịch học

  – Phòng thờ, bàn thờ: đây là không gian truyền thống gắn liền với văn hoá, phong tục, tín ngưỡng. Có thể có rất nhiều không gian mà chủ nhà không quan tâm tới vấn đề phong thuỷ nhưng phòng thờ, bàn thờ nhất thiết phải được xem xét thật kỹ.

  Những “kiểu” xem xét

  Những “kiểu” cần xem xét là những cách thức, thông tin được xem xét và yêu cầu cụ thể đối với những không gian, bộ phận kiến trúc đã nêu ở trên; hai vấn đề này quan hệ chặt chẽ và không tách rời nhau. Mỗi đối tượng đều có tiêu chí xem xét riêng, cụ thể là:

  – Hướng: đối với hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp nấu, hướng đặt bàn thờ, giường ngủ…

  – Vị trí: cổng, cửa chính, các không gian sử dụng và sinh hoạt (phòng khách, phòng ngủ, bếp nấu, phòng vệ sinh…), các bộ phận công năng và kỹ thuật (cầu thang, bể ngầm, bể mái…) đặt trong tương quan với nhau và với tổng thể công trình.

  – Kích thước, số lượng: cửa, bậc thang…

  – Hình dáng: mặt bằng công trình, hình thức kiến trúc tổng thể, hình thức mái, các chi tiết trang trí…

  – Màu sắc: tổng thể công trình hoặc các bộ phận kiến trúc tuỳ theo từng không gian cụ thể nhằm đạt tới yếu tố đắc lợi, phù hợp mệnh, tuổi chủ nhân (và các thành viên khác trong gia đình) trong quan hệ ngũ hành (tương sinh – tương khắc).

  Phong thuỷ và thiết kế – đi tìm tiếng nói chung?

  Xem ra, với những vấn đề cần quan tâm và các “kiểu” quan tâm như ở trên thì phong thuỷ quả thật là một trở ngại lớn với người thiết kế, là sự thách đố với kiến trúc sư – nếu phải giải quyết toàn diện. Gần như mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, mọi bộ phận kiến trúc đều có những yêu cầu về phong thuỷ, thì việc xâu chuỗi dữ kiện để đưa ra một giải pháp khoa học kiến trúc đã là quá khó, nói gì đến sự sáng tạo? Đấy mới là mảnh ghép rời rạc, chưa kể những vô lý và mâu thuẫn giữa phong thuỷ với… phong thuỷ, giữa phong thuỷ với kiến trúc hay các yếu tố xã hội khác. Tất nhiên không phải chủ nhà nào cũng yêu cầu kỹ đến thế, nhưng cũng không ít chủ nhà yêu cầu… kỹ hơn và chính xác hơn – không có chỗ nào là không yêu cầu về phong thuỷ.

  Câu chuyện phong thuỷ và thiết kế thường là câu chuyện các kiến trúc sư hay phàn nàn, than thở cùng nhau. Có nhiều chuyện thật mà nghe không biết cười hay mếu. Có chuyện “thầy” bắt chủ nhà phải mở cửa chính ở hông nhà chứ không được mở ra ngõ (vì không được hướng), mà nhà mặt tiền có hơn 3m và chỉ có một mặt thoáng ra ngõ; có chuyện thầy bảo phải xây năm tầng, chứ không được xây bốn tầng vì số 4 là xấu (mà nhu cầu và tài chính của chủ nhà chỉ đủ xây bốn tầng); chuyện thầy đặt hoạ đồ bát quái, tính cửu cung và yêu cầu phòng này phải chỗ này, phòng kia phải chỗ kia… mà phòng vệ sinh thì đẩy ra mặt tiền, phòng khách thì sâu tít vào trong; rồi có chuyện thầy bắt tất cả nước thải phải thoát về… đằng sau nhà, mà sau nhà không có cống… Tất cả những chuyện đó nói bao nhiêu cũng không hết. Người trót đi xem thầy thi luôn mang tâm lý cả nể, sợ sệt, hoang mang. Sợ nhất là bị phán kiểu doạ dẫm: nếu không làm theo thì nào hoạ hại, lục sát, cô quả, tử biệt… toàn là những từ Hán – Việt đọc lên đã thấy ghê rồi. Thế nên ai cũng một điều, hai điều thưa thầy, mong thầy… cứu giúp. Chả biết thầy “cứu giúp” như thế nào nhưng kiến trúc sư thì ngán ngẩm lắc đầu, bó tay!

  Về mặt khoa học mà nói, không ai, không kiến trúc sư nào dám khẳng định phong thuỷ là vô lý, vô căn cứ. Về mặt xã hội thì ai cũng có một niềm tin, một tín ngưỡng của riêng mình ở mức độ nào đó. Và nhu cầu phong thuỷ trên thực tế cũng là mơ ước chính đáng về những điều tốt lành, cuộc sống tốt lành mà thôi, không phải là xấu. Cái chính là thái độ ứng xử của mỗi người, mỗi thành phần tham gia trong câu chuyện xây nhà, dựng cửa.

  Chuyện phong thuỷ và thiết kế nhiều khi còn gây ra xung đột trong gia đình, bởi có người tin, người không tin; người chấp nhận bất hợp lý về kiến trúc để đạt yêu cầu phong thuỷ, người lại không chấp nhận. Về phía kiến trúc sư thì đa dạng hơn nữa. Có người cực đoan, kiên quyết nói không với phong thuỷ, không nhận thiết kế cho những khách hàng có yêu cầu về phong thuỷ. Có kiến trúc sư lại chiều khách tới bến, yêu cầu thế nào cũng vẽ được (bất luận kết quả thiết kế về chuyên môn ra làm sao). Có người thì mềm mỏng và khéo léo, chấp nhận những gì có lý (và có thể giải quyết được) và từ chối những gì vô lý gây ảnh hưởng tới công năng và thẩm mỹ kiến trúc. Lại có người đưa ra nguyên tắc với khách hàng là: xem phong thuỷ kỹ đi, xem cho hết, khi đã triển khai thiết kế là không có sửa đổi nữa. Lại cũng có người dành quyền chủ động ngay từ đầu (với sự hiểu biết về phong thuỷ nhất định) tạo được niềm tin nơi khách hàng, và chủ động biến tấu để giải quyết vấn đề phong thuỷ và thiết kế song song, sao cho không “đá” nhau.

  Những thái độ và cách làm trên thể hiện tính thụ động, không chuyên nghiệp và không đi đúng bản chất vấn đề, mang tính đối phó nhiều hơn. Thầy phong thuỷ, giỏi đến mấy, chắc chắn cũng không thể thiết kế kiến trúc như kiến trúc sư. Và số kiến trúc sư am hiểu sâu sắc về phong thuỷ, giải quyết được phong thuỷ và thiết kế nhuần nhuyễn chắc là không nhiều. Nhu cầu về phong thuỷ thì có thật và rất lớn, điều đó ai cũng rõ. Nhưng mọi người, nhất là kiến trúc sư – với vai trò tư vấn, phản biện và định hướng xã hội, cần phải hiểu rằng: phong thuỷ là khoa học – nghệ thuật tổ chức không gian cư trú phù hợp môi trường tự nhiên và xã hội, nhằm đạt tới sự an lành và bền vững. Rất nhiều những yếu tố phong thuỷ tương đồng, quan hệ chặt chẽ với vấn đề khí hậu và vật lý kiến trúc, văn hoá và tâm sinh lý con người.

  KTS NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phong Thủy Trong Xây Dựng Và Kinh Doanh
 • Bố Trí Nội Thất Hài Hòa Theo Phong Thủy
 • Kích Thước Nhà Ở Theo Phong Thuỷ Bao Nhiêu Là Tốt Nhất?
 • Thước Lỗ Ban Xây Dựng Online Chuẩn Nhất
 • Tiết Lộ 999 Cách Bố Trí Nội Thất Phòng Khách Đơn Giản Đẹp 2022
 • Phong Thủy Trong Xây Dựng Và Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phong Thủy Trong Thiết Kế Và Xây Dựng
 • Những Điều Cần Biết Khi Xem Tuổi Xây Nhà
 • Hướng Dẫn Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Chính Xác 1Oo%
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022: Chớ Xem Nhẹ Mà
 • Quái Lý Của Phái Bát Trạch
 • Cùng với sự phát triển của xã hội, phong thuỷ đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó tiêu biểu là trong kiến trúc xây dựng và kinh doanh.

  1. Tính khoa học của Phong thủy

  Phong thủy theo cách hiểu phổ biến là một bộ môn khoa học phương Đông nghiên cứu về sự ảnh hưởng của môi trường, cảnh quan thiên nhiên, ảnh hưởng của các yếu tố địa lý xung quanh nhà ở đến cuộc sống của con người. Cùng với sự phát triển của xã hội, phong thuỷ đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó tiêu biểu là trong kiến trúc xây dựng và kinh doanh. Người ta có thể thông qua Phong thủy của nhà ở, văn phòng, cơ sở thương mại để dự đoán sự thành đạt của các tổ chức xã hội, kinh tế và nhân sinh. Tuy nhiên, trong việc ứng dụng phong thuỷ hiện nay còn nhiều vấn đề cần được làm rõ cả về nhận thức và thực tiễn. Trước tiên là tính khoa học của phong thuỷ.

  Phong thủy không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng mà nó bắt nguồn từ ngay trong thực tiễn cuộc sống. Hàng ngàn năm trước, cuộc sống của con người chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên cần Thủy (nước) và Thổ (đất). Chính vì vậy, mà con người ngay từ khi ra đời đã biết chọn những vị trí cư trú có núi non che chở, bao bọc, lại gần sông ngòi, nguồn nước. Sự tranh giành quyền lực, đất đai của các bộ lạc, dân tộc dẫn đến những nhìn nhận về nơi an cư, lạc nghiệp mà nhất là phía sau gần núi dễ tạo sự an toàn thuận lợi cho việc phòng thủ. Từ đó hình thành nên khái niệm Tọa sơn hướng thủy. Gần thủy để tiện sinh nhai, gần núi để dễ được che chở, bảo vệ. Các câu phú Sơn quản nhân đinh thủy quản tài cũng xuất phát từ chính trong những nhu cầu sinh tồn đó.

  Trải qua thời gian, những học thuyết Phong thủy dần dần được hình thành. Qua chiêm nghiệm thực tế, người ta đã bắt đầu gạn bỏ những gì không hợp lý, phát huy những gì đúng đắn nhất. Khoa học phong thuỷ vì thế mà ngày càng hoàn thiện hơn trên phương diện lý luận.

  Bước sang thời hiện đại, với sự phát triển như vũ bão của nền khoa học kỹ thuật phương Tây, Phong thuỷ vẫn không những không mất đi vị thế mà còn thể hiện được tính ưu việt của mình trên nhiều phương diện. Và điều quan trọng là những nguyên lý của Phong thuỷ hoàn toàn không mâu thuẫn với những bộ môn khoa học hiện đại của phương Tây.

  Nếu phương Đông có môn Phong thủy thì phương Tây cũng có những môn khoa học tương ứng nghiên cứu về thổ nhưỡng, khí hậu ảnh hưởng tới đời sống con người.

  Có thể kể đến là môn Vật lý kiến trúc nghiên cứu về sự vận động của gió trong nhà. Theo môn này thì không nên để các cửa thẳng hàng nhau sẽ kém thông thoáng, vi khuẩn yếm khí phát sinh. Còn Phong thủy phương Đông môn phái Loan đầu cũng có lời khuyên tương tự rằng nếu để ba cửa đối nhau dễ phát sinh tai họa.

  Những tỷ lệ vàng trong kiến trúc Tây phương cũng có những nét tương đồng đối với những con số coi là đẹp trong Phong thủy Huyền không học.

  Phong thủy tương đồng với khoa học hiện đại Tây phương và chúng ta hãy nhìn nhận nó dưới góc độ khoa học và đừng khoác nên nó tấm áo thần bí.

  2. Ứng dụng phong thủy trong bài trí văn phòng công sở

  Trong một tổ chức, một doanh nghiệp, vị trí và cách bài trí văn phòng làm việc của ban điều hành, phòng Giám đốc cũng không thể xem nhẹ.

  Nếu chiếc dầm đè bàn làm việc thì khi đó các dòng khí có sự tương tác rất mạnh đối với người đang ngồi sử dụng bàn. Ngoài hiệu ứng trên hình vẽ thì người trên bàn chịu hiệu ứng từ trường do khối lượng sắt thép bên trong dầm tương tác. Điều này giải thích tại sao trong Phong thủy người ta kiêng không nên hoạt động hoặc làm bất cứ việc gì trong khu vực có dầm chạy qua. Chẳng hạn như khi đặt giường ngủ, đặt bếp cũng đều tuân theo sự kiêng kỵ này.

  Một trường hợp phổ biến khác là bàn làm việc dựa lưng vào cửa sổ. Tuy nhiên điều này chưa có gì quá lớn. Văn phòng của Tổng thống Mỹ có lối ke bàn làm việc theo lối này tuy nhiên không vì thế ảnh huởng đến cách làm việc của những nhân vật quan trọng của Nhà trắng.

  Trong Phong thủy có quan điểm cho rằng ánh sáng, không khí chính là khí của Phong thủy cho nên nhiều khi lấy tiêu chí hướng cửa sổ là hướng chính để tính Phong thủy. Vì thế, có ai đó cho rằng đặt bàn làm việc như vậy là sai theo Phong thủy. Thời gian gần đây, nhiều Phong thủy gia khi tư vấn lại lấy ban công trong các khu chung cư để định hướng nhà. Nhưng quan điểm trên cần phải xem xét lại. Chỉ cần chúng ta đưa ra câu hỏi: “Nếu cứ giữ nguyên cửa sổ và bịt cửa chính ra vào thì liệu gia đình đó có sinh hoạt được không?” thì sẽ thấy ngay tính bất hợp lý của nó. Trong khi giữ nguyên cửa chính và đóng cửa sổ thì gia đình đó vẫn sinh hoạt được nhưng về lâu dài thì cũng không tốt do hiện tượng thiếu sự thông thoáng dưới góc nhìn kiền trúc hiện đại. Còn trong Phong thủy gọi là bế khí.

  Trong phong thủy yếu tố về khí được đặc biệt coi trọng. Bố trí nhà ở hay bố trí phòng làm việc yếu tố này cũng nên đưa lên hàng đầu. Nhất là trong việc bài trí phòng của những người giữ vai trò đầu não như phòng Giám đốc, đặc biệt chú ý lấy cửa ra vào là trọng. Người Giám đốc nên ngồi ở vị trí trong mọi tình huống có thế quan sát được người ra vào.

  Theo Archi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bố Trí Nội Thất Hài Hòa Theo Phong Thủy
 • Kích Thước Nhà Ở Theo Phong Thuỷ Bao Nhiêu Là Tốt Nhất?
 • Thước Lỗ Ban Xây Dựng Online Chuẩn Nhất
 • Tiết Lộ 999 Cách Bố Trí Nội Thất Phòng Khách Đơn Giản Đẹp 2022
 • Thiết Kế Nhà Đẹp 2022 Giá Rẻ Và Hợp Phong Thủy Kiến Trúc Mới
 • Nguyên Tắc Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà Năm 2022
 • Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà Phố, Biệt Thự, Sửa Chữa Nhà
 • Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Á Châu
 • Những Vấn Đề Phong Thủy Trong Xây Dựng Nhà Ở
 • Nguyên Tắc Phong Thủy Đèn Chiếu Sáng Trong Nhà Ở
 • Từ xa xưa, phong thủy trong xây dựng nhà luôn được rất nhiều người lưu ý và chú trọng. Ngoài việc thiết kế hợp công năng thì đáp ứng phong thủy cũng là yếu tố vô cùng quan trọng.

  Thi công xây nhà hợp phong thủy

  Khoa học đã chứng minh được rằng phong thủy tác động một phần không nhỏ đến công danh, sự nghiệp, sức khỏe, hạnh phúc, tài lộc của cuộc sống con người.

  Khi bạn biết vận dụng phong thủy một cách khoa học, có chừng mực sẽ giúp bạn đạt được nhiều vận may, tốt lành. Ngược lại, khi bạn quá lạm dụng sẽ gặp phải nhiều phiền toái làm tâm lý khó chịu, bất an.

  Thi công xây nhà hợp phong thủy

  Mặc dù, nghiên cứu rất kĩ về phong thủy nhưng trong quá trình xây dựng gia chủ vẫn thường bị lúng túng. Vì thế bạn chỉ cần thực hiện theo đúng những điều căn bản sau là được.

  ★) Xem ngày giờ làm nhà, động thổ, người đứng ra làm nhà có được tuổi làm nhà hay không? Trong trường hợp bắt buộc phải làm nhà mà không được tuổi thì có thể mượn tuổi của người khác cho phù hợp.

  ★) Xem hướng cửa chính hợp với tuổi của gia chủ.

  ★) Khi xây dựng bếp nấu bạn cần phải tuân theo nguyên tắc “tọa hung hướng cát, đặt tại điểm xấu và quay mặt về một trong những hướng tốt của gia chủ”. Tránh để bếp dưới cầu thang, nhà vệ sinh hay thẳng nhà vệ sinh mở ra và đường nước đi dưới bếp bởi hỏa sẽ kị với thủy.

  ★) Tra trước kích thước cửa sổ, cửa đi, cửa phòng đúng theo cung tốt.

  ★) Nếu là nhà tầng thì bạn tính từ bậc thứ nhất đến bậc cuối cùng phải là cung Sinh.

  ★) Xác định “Trung Cung” để tránh đặt nhà vệ sinh, cầu thang vào đúng vị trí, khu vực đó.

  ★) Hướng cấp nước phải là bên trái ngôi nhà còn hướng thoát nước phải là bên phải.

  Những kiêng kỵ khi thi công xây nhà

  – Nhà bên trái có thể cao hơn nhà bên phải nhưng tuyệt đối không được nhà bên phải cao hơn nhà bên trái. Tập tục quy định thanh long có thể cao vạn trượng chứ không được để cho bạch hổ ngẩng đầu lên.

  – Trong cùng một nhà cũng không được để phòng bên lớn hơn hoặc cao hơn phòng chính, phòng trước không được cao hơn phòng sau nếu không người ở sẽ khinh chủ.

  Những kiêng kỵ khi thi công xây nhà

  – Trước nhà không được có ngôi nhà đổ nát nào dù có người ở bên trong. Bởi nhà bỏ hoang sẽ là nơi trú ngụ của những kẻ lang thang, là nơi chứa nhiều vi khuẩn, trẻ nhỏ chơi dễ gặp nguy hiểm và sẽ thường bị ảo giác nằm mơ thấy ma quỷ.

  – Cổng nhà đối diện với góc nhà người khác là không tốt. Nếu góc của tường rào nhà người khác chĩa vào cửa của nhà mình thì người ta gọi đó là “nê tiêm sát”.

  – Góc tường chĩa vào bên trái nhà thì bất lợi cho đàn ông còn chĩa vào bên phải thì bất lợi cho đàn bà.

  – Nhà ở thì nên dùng những loại gỗ thuộc dương (tùng, mai, san) tránh sử dụng gỗ thuộc âm (nam, lật, hòe). Và nếu từ bên ngoài mà có thể trông thấy được cột cái ở trong nhà thì sẽ có đứa con bất hiếu.

  Vì thế khi làm nhà bạn cần phải thực hiện theo đúng phong thủy để đón nhận những điều may mắn, tài lộc tránh những vận đen, điều không may mắn xảy ra với mình cũng như với các thành viên trong gia đình mình.

  Công ty Xây Dựng Nhật Trung chuyên cung cấp các dịch vụ xây dựng, tư vấn xây nhà với các gói thầu từ trọn gói đến thầu một phần công trình xây dựng. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

  Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu chuyên môn, nhiều kinh nghiệm cùng với tầm nhìn lớn, chúng tôi tin rằng sẽ làm hài lòng mọi yêu cầu của quý khách hàng, cho dù đó là những yêu cầu khó khăn nhất. Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn về , thiết kế nhà, thi công xây dựng,… quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để đươc tư vấn, chi tiết và nhanh nhất.

  Quý khách hàng có nhu cầu xây nhà, sửa nhà, cải tạo nhà cũ xin vui lòng liên hệ đến công ty Xây Dựng Nhật Trung chúng tôi để được tư vấn, báo giá xây nhà, báo giá sửa nhà miễn phí, chi tiết và nhanh nhất.

  TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHẬT TRUNG

  Địa chỉ: 224/1 Gò Dầu, Phường Tân Quy, Quận Tân Phú, TP HCM.

  Điện thoại: 0973 40 01 38 – 0936 40 41 39 (Anh Tuần)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vô Vàn Những Lợi Ích Tuyệt Vời Của Biểu Tượng Voi Phong Thủy, Ai Cũng Nên Để Nó Trong Nhà
 • Nên Trồng Cây Gì Trước Cổng Nhà Để Đúng Phong Thủy
 • Bể Cá Phong Thủy Những Tối Kỵ Khi Đặt Bể Cá Phong Thủy Trong Nhà
 • 7 Điều Không Nên Làm Khi Trưng Bể Cá Phong Thủy Trong Nhà
 • Những Lỗi Phong Thủy Trong Thiết Kế Nhà Cửa Khiến Gia Chủ Gặp Vận Xui
 • Những Nguyên Tắc Trong Phong Thủy Xây Dựng Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Phong Thuỷ Nhà Ở Khi Xây Dựng Nhà
 • Những Nguyên Tắc Phong Thủy Khi Xây Dựng Nhà
 • Tư Vấn Phong Thủy Cho Nhà Trước Khi Xây Dựng
 • Khoa Học Phong Thủy Cho Vật Liệu Xây Dựng Nhà Ở
 • Cách Sử Dụng Phong Thủy Trong Xây Dựng Và Mua Nhà
 • Khi xây dựng nhà ở hiện nay thì theo quan niệm ngày xưa phong thủy rất được các gia đình quan tâm. Ngoài việc thiết kế nội ngoại thất sao cho hiện đại và công năng sử dụng hợp lý, phong thủy cũng được đưa vào trong việc thiết kế nhà và nó cũng là một yếu tố quan trọng.

  Bởi vậy, thiết kế xây nhà xin giới thiệu những nguyên tắc cơ bản trong phong thủy nhà ở như sau:

  – Nên xem kỹ ngày giờ động thổ và tuổi của gia chủ khi xây dựng nhà. Trong trường hợp bắt buộc phải tiến hành thi công xây dựng mà gia chủ không hợp tuổi thì có thể mượn tuổi người khác để cho phù hợp.

  – Xem hướng của chính có hợp với tuổi gia chủ. Ví dụ, gia chủ sinh năm 1980, cửa chính có thể quay về các hướng: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

  – Hướng bếp cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc “tọa hung hướng cát”. Nghĩa là đặt tại điểm xấu, quay mặt về 1 trong 4 hướng tốt của chủ nhà. Tránh đặt bếp ở dưới cầu thang, vệ sinh và đường nước đi dưới bếp vì hỏa kỵ thủy.

  – Nên tra kích thước cửa chính, cửa sổ, cửa phòng theo cung tốt theo thước Lỗ Ban.

  – Số bậc cầu thang có 4 cung Sinh – Lão – Bệnh – Tử, nhà có tầng lầu thì phải lưu ý từ bậc thứ nhất đến bậc cuối phải là cung Sinh.

  – Tránh đặt cầu thang, vệ sinh vào khu “Trung Cung”.

  – Hướng nước vào nhà là bên trái và thoát ra là bên phải.

  Kiêng kỵ khi thi công xây dựng nhà

  Nhà bên trái có thể cao hơn nhà bên phải, tránh bên phải cao hơn. Theo quy định: tả thanh long hữu bạch hổ, nghĩa là thà để thanh long cao vạn trượng, chứ không để bạch hổ ngẩng cao đầu.

  Trước cũng cũng không nên có ngôi nhà đổ nát hoặc không có người ở. Do nhà đổ nát hoặc bỏ hoang dễ là nơi cư trú của kẻ lang thang và khiến cho người ta dễ mơ thất ma quỷ, ảo giác.

  Cổng vào nhà không nên đối diện với góc nhà người khác

  Góc tường của nhà người khác chĩa vào cửa nhà mình thì gọi là “nê tiêm sát”. Góc chĩa vào bên trái sẽ bất lợi với đàn ông, còn ngược lại bên phải sẽ bất lợi cho đàn bà.

  Nhà kiểu chữ bát nghĩa là mổ côi, nghèo khổ và nhiều bệnh tật.

  Nhà kiểu cái quạt: vất vả, lênh đênh.

  Quá giang nhỏ cột to, cột bé tí: thường bị người áp đảo.

  Điệp đống (hai thượng lương chồng lên nhau) mà không có chái, nhà đổ bị ôn dịch.

  Nhà to không lưu gió, tan nát, người không có.

  Nhìn từ xa, nhà như ở dưới hồ, cô quả (góa vợ góa chồng), nhân khẩu hiếm.

  Nhà trước cao nhà sau thấp, hại con, xung khắc vợ.

  Nhà sau cao, nhà trước thấp, già trẻ đều mê muội.

  Giữa cao, trước sau thấp, vợ chồng không hòa thuận.

  Giữa cao, trái phải thấp, hay bị chuyện thị phi.

  Chân tường rơi lả tả, sa sút và tai họa.

  Mặt bằng diện tích trước hẹp sau rộng thì cả phú lẫn quý.

  Mặt bằng diện tích trước rộng sau hẹp, của cải ít.

  Mặt bằng diện tích hình tam giác, không người lẫn của.

  Bốn góc mặt bằng đều có khiếm khuyết, tuyệt đối không được ở.

  Nhà quá to, nhân khẩu quá ít, không tốt. Nhà quá nhỏ, nhân khẩu quá đông, không tốt. Nhà ở của các con không được làm trong sân nhà cha mẹ.

  Nếu ghép hai nhà làm một thì không được nối liền mái hiên.

  Mặt tiền rộng hơn chiều dài, không tốt.

  Số lượng cũng chỉ được là số lẻ, tránh số chẵn.

  Nhà ở nên dùng gỗ thuộc dương, như tùng, san, mai; không được dùng gỗ thuộc âm, như lật, nam, hòe.

  Từ bên ngoài mà có thể trông thấy cột cái thì sẽ có đứa con bất hiếu.

  Nhà thi công xây dựng xong, ngoại hình không được như chữ sơn hoặc chữ đột. Nhà như vậy không đẹp, cũng không an toàn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phong Thủy Xây Dựng Nhà, Sửa Chữa Nhà
 • Xem Màu Xe Hợp Tuổi Quý Hợi 6H:2′ 09/12/1983
 • Xem Phong Thủy Mua Xe
 • Xem Màu Xe Hợp Tuổi, Hợp Phong Thủy
 • Cách Xem Phong Thủy Biển Số Xe Mang Lại Tài Lộc, Vận May
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100